Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

השבת רכב שהוחרם או רכב שנאסר לעשות בו שימוש (מידע משפטי)

Moti Orange
Moti Orange

לימור

משרד עו" ד מעולה עם שירות והכוונה מהטובים ביותר. זכינו ליחס, כבוד ומענה בכל עת שרצינו ובמיוחד מעורכת הדין עדי ברגר שליוותה אותנו ברגעים מאוד מתוחים והראתה מיומנות, אחריות, אכפתיות, הראתה שאנחנו לא רק עוד לקוחות וכל זה עם חיוך ושמחה על פניה.

כיצד ניתן לבקש השבת רכב שהוחרם או שנאסר לעשות בו שימוש? רכבים שנאסרו לשימוש והוחרמו על-ידי קצין משטרתי, יאוחסנו במגרש בפיקוח משטרת ישראל. על מנת לבקש את השבתם, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לתעבורה, המוסמך לשנות או לבטל את החלטת קצין המשטרה. במאמר זה יפרט על הנושא עורך הדין מוטי אורנג', מומחה לדיני תעבורה.

השבת רכב שהוחרם או רכב שנאסר לעשות בו שימוש (מידע משפטי)

החרמת רכב היא אחת המגבלות הכבדות ביותר המוטלות על נהגים בישראל, אשר קצין משטרה מוסמך להטיל למשך תקופה שאורכה הוא בדרך כלל 30 יום. הקצין המשטרתי מוסמך להורות על החרמת הרכב או איסור שימוש בו בגין שורה ארוכה של עבירות תעבורה. החלטה זו תוביל לכך שהרכב יאוחסן במגרש בפיקוח משטרתי, כך שלא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש, בין אם על-ידי בעלי הרכב ובין אם על-ידי כל נהג אחר. יתר על כן, בעלי הרכב הם מי שיידרשו לשאת בהוצאות עבור אחסון הרכב, וזאת לאורך כל התקופה שבה הוחלט על החרמתו. חשוב לדעת כי החלטת הקצין המשטרתי עשויה להיות כפופה לפיקוח שיפוטי, וכי למי שרכבם הוחרם יש זכות לערער על ההחלטה. לא פעם, הגשת ערעור עשויה להוביל לביטול מוחלט של ההחלטה וכתוצאה מכך להשבת הרכב שהוחרם, או לקיצור תקופת ההחרמה. להלן נפרט על סוגי העבירות שניתן להורות על החרמת רכב בגינן, וכן על הדרכים לערער על ההחלטה.

באילו מקרים ניתן להורות על החרמת רכב או איסור שימוש בו?

בפקודת התעבורה, המהווה הקובץ החוקי העיקרי שעוסק בעבירות תעבורה בישראל, נקבעה רשימה ארוכה של עבירות אשר אם לקצין משטרה יש יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהגים שביצעו אותן, בסמכותו להורות על איסור שימוש ברכב שבו נעברה לכאורה העבירה למשך עד 30 יום. הרשימה הנ"ל כוללת מגוון רחב של עבירות, וביניהן עבירה של הסעת נוסעים בכמות העולה על המותר, כאשר מדובר בהסעה בשכר; עבירות של נהיגה ברכב בעל ליקויים חמורים שונים (כגון אי חיבור של מושב הנהג למקומו, אי פעולה של בלמים באחד הגלגלים וכדומה); נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סמים; מעבר כביש באור אדום; עקיפה מסוכנת; וחצייה של קו הפרדה רצוף. ביצוע העבירות הנ"ל ועבירות אחרות המופיעות ברשימה הנ"ל בפקודת התעבורה עלול לגרור החרמת הרכב על-ידי קצין משטרתי ואיסור על שימוש בו.

הגשת ערעור בבית המשפט לתעבורה עשויה להוביל להחלטה על השבת רכב שהוחרם או שנאסר לעשות בו שימוש

חשוב להדגיש כי מטבע הדברים, קצין משטרתי המחליט על החרמת רכב אינו מהווה גורם שיפוטי, ובהתאם החלטה מעין זו מכונה בלשון החוק "איסור מנהלי על שימוש ברכב". החלטות אלה תמיד כפופות לפיקוח שיפוטי, על מנת לוודא שהן ניתנו באופן מוסמך ותוך הבאה בחשבון של כל המשתנים הרלוונטיים. עם זאת, על מנת לנסות ולהוביל לבחינת ההחלטה על-ידי גורם שיפוטי בפועל, על נהגים ובעלי רכבים שהוחלט על החרמת רכביהם לערער על ההחלטה בפני בית המשפט לתעבורה. את הערעור ראוי להגיש מוקדם ככל הניתן, שכן כפי שציינו לעיל, בעלי הרכב יידרשו לשלם על יום שבו הרכב מוחרם ומאוחסן במגרש הרכבים המשטרתי.

קיימים מגוון נימוקים אפשריים בערעורים מסוג זה, והם ישתנו לפי נסיבות המקרה הספציפי. לדוגמה, לעיתים ניתן לטעון כי ההחלטה התקבלה שלא בעקבות שימוע כדין, כפי שנדרש שתתקבל. כך גם ניתן לטעון כי ההחלטה ניתנה באופן שאינו תואם את חומרת העבירה או נסיבות המקרה (למשל, כאשר הוחלט על החרמת רכב של נהג שאין לו היסטוריית עבירות תנועה). בנוסף, עשויים להתקיים לא פעם מחדלים משטרתיים בטיפול בעבירה הנטענת, אשר יצדיקו השבת רכב שהוחרם או נאסר לשימוש. על מנת לטפל באופן מיטבי בערעור, מומלץ להיעזר בייצוג של עורך דין מומחה לדיני תעבורה, אשר לו הידע המשפטי והניסיון הנדרש לצורך טיפול במקרים מעין אלה.

השבת רכב שהוחרם או שנאסר לעשות בו שימוש – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני תעבורה

לסיכום, החלטת קצין משטרתי על החרמת רכב כפופה לפיקוח של בית המשפט, המוסמך להורות על השבת רכב שהוחרם על-ידי משטרת ישראל. אם אתם זקוקים למענה לשאלות פרטניות או לכל ייעוץ וסיוע בנושא, נשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תעבורה, ומנוסה בייצוג נהגים ובעלי רכבים מול משטרת ישראל, משרד התחבורה וכלל הערכאות השיפוטיות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top