Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הקמת חברה – תהליך רישום ומידע

Joshua Pex

Yael Cina

יהושע אדם מקצועי, אמין ומקסים. תמיד עוזר ודואג למה שצריך. ממליצה בחום!

מעוניינים לדעת כיצד להקים חברה? עו"ד יהושע פקס ישתף אתכם במידע אודות רישום חברה בישראל. יהושע הוא שותף במשרד עוה"ד שלנו, בעל סניפים בירושלים ובתל אביב. אנו מייצגים לקוחות מקומיים ובינלאומיים המבקשים להקים חברות חדשות בישראל, ונשמח לסייע לכם ברישום החברה שלכם.

מי הרשות המוסמכת לתהליך הקמת חברה בישראל?

רשות התאגידים במשרד המשפטים היא הגוף ממשלתי המוסמך להקים חברה בישראל. אם ברצונכם להקים חברה פרטית בע"מ, חברה לתועלת הציבור או שותפות, או אם ברצונכם לרשום חברת חוץ, תזדקקו לאישור רשם התאגידים. הדרישות לרישום משתנות עם סוג הישות המשפטית, ולכן חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי לפני הקמת ישות משפטית.

הקמת חברה בישראל

מי רשאי לרשום חברה בישראל?

מספיק בעל מניות אחד על מנת להקים חברה. בעל החברה היחיד יכול להיות אזרח ישראלי או אזרח זר. בעל המניות בחברה עשוי להיות יחיד או תאגיד אחר. חשוב לציין כי אין הבדל בהליך בין בעל מניות ישראלי לבין בעל מניות בינלאומי. הדרישה היחידה הנוספת היא שאזרח זר יתבקש לצרף צילום דרכון לבקשה לרישום החברה.

אם בעל המניות הינו תאגיד בינלאומי, יהיה על התאגיד להציג את תעודת הרישום, מאומתת ומתורגמת. בעל החברה יצטרך להגיע לישראל ולחתום על המסמכים בפני עורך דין ישראלי. על בעלי המניות לחתום על תצהיר בו הם מצהירים כי אין להם מגבלה חוקית להקים את החברה בישראל.

האם אפשר לרשום חברה בישראל מבלי להגיע לארץ?

לפעמים אנו נשאלים על ידי הלקוחות שלנו האם הם יכולים להקים חברה ישראלית ללא צורך להגיע פיזית לארץ. הדבר אפשרי, אולם מסמכים המצריכים חתימה בפני עורך דין ישראלי, יצטרכו להיחתם בפני פקיד קונסולרי בשגרירות ישראל בחו"ל או יידרשו להיות מאומתים על ידי אַפּוֹסְטִיל. תהליך זה עשוי לכלול תרגום של מסמכים לשפה הרלוונטית ויהיה מסובך יותר מאשר רישום חברה בעת שהותה בישראל. במידת האפשר, אנו ממליצים להגיע לישראל לתהליך ההרשמה.

מה צריך לעשות כדי להקים חברה?

לקוח הרוצה להקים חברה חייב לחשוב על שם מקורי. ניתן לרשום את שמה של החברה בתעודת ההתאגדות הן בעברית והן באנגלית. בבקשה לרישום החברה יש לספק שלושה שמות חלופיים, למקרה שהשם הראשון "תפוס" או אינו מקובל. מלבד השם, אדם המעוניין לרשום חברה בישראל יזדקק לתעודה או דרכון ישראלי, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת כלשהי עבור החברה בישראל. במידת הצורך, אנו יכולים למסור את כתובת משרד עוה"ד שלנו לשימוש ככתובת החברה. כמו כן, בעלי המניות והדירקטורים של החברה יצטרכו לחתום על מסמכים ולאמת את חתימתם על ידי עורך דין ישראלי.

מהי עלות הרישום של החברה?

לצורך הקמת חברה נדרשים לשלם דמי רישום לרשות התאגידים במשרד המשפטים. נכון לשנת 2021, אגרת רישום חברה עומדת על 2,645 ₪, ואף פחות מכך (2,167 ₪) במידה והרישום באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון.

מידע כללי על חברות

המס לחברות הוא 25% מהרווחים של החברה. אם אין רווחים, לא תידרשו לשלם מס. עם זאת, בכל שנה לאחר הקמת החברה, המדינה מחייבת תשלום אגרה שנתית כל עוד החברה פעילה. כמו כן, יש צורך להגיש דוחות שנתיים על הפעילות העסקית כחברה. הדוחות הכספיים אמורים לפרט את העבודות שהחברה ביצעה, הוצאות, הכנסות, וכדומה. מסמכים אלה נערכים ומוגשים בעזרת רואה חשבון.

צרו קשר עם מומחים לדיני חברות

אם ברצונכם לרשום חברה בישראל, להקים חברה ישראלית, או אם יש לכם שאלות בנוגע לחוק החברות, אנא התקשרו אלינו.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top