Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הקמת איגוד מקצועי

Michael Decker

Bashar Altalleh

אין מילים לתאר עד כמה אנחנו מאושרים ושמחים מהשירות האישי שקבלנו ממשרדכם ומיוחד מעורכת דין נחמה המון תודה רבב רבה לך

יותר ויותר עוסקים מתחומים שונים פועלים בימים אלה להקמת איגודים מקצועיים, אשר ייצגו ויקדמו את ענייניהם. באילו דרכים הקמת איגוד מקצועי עשויה לתרום לעוסקים מהתחום המאוגד? וכיצד מקימים איגוד שכזה בפועל? על כך יסביר להלן עורך דין מומחה לדיני תאגידים.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים ועמותות. המשרד בעל ניסיון מקצועי רב בהקמת עמותות ורישומן. המשרד מעניק מענה משפטי מקיף לבעלי עמותות, איגודים מקצועיים ונושאי משרה בהן.

התקופה הנוכחית, בה עסקים רבים בתחומים שונים מתקשים להמשיך להתקיים לאור משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות, העלתה על סדר היום את הסוגיה של איגודים מקצועיים. אם בעבר תחרות הייתה שם המשחק, כיום יותר בעלי עסקים הבינו את הצורך לפעול בשיתוף פעולה כזה או אחר עם מתחריהם, על מנת לשרוד.

 מהם איגודים מקצועיים?

איגוד מקצועי הוא למעשה התאחדות של עוסקים בתחום מסוים, אשר לרוב מתאגדים כעמותה. דוגמאות לאיגודים מקצועיים ניתן למצוא בתחומי התרבות והתקשורת. בתחומים אלה פועלים איגודים כגון איגוד אומני ישראל (אמ״י), איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה וארגון העיתונאים. לצד זאת, קיימים איגודים מקצועיים בתחומים עסקיים, כגון נדל״ן (לשכת מתווכי המקרקעין), משכנתאות (התאחדות יועצי המשכנתאות) ותיירות (התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות).

הקמת איגוד מקצועי

מדוע משתלם להקים איגוד מקצועי?

השתייכות לאיגוד מקצועי מעניקה יתרונות שונים לחברים בו. איגודים מקצועיים רבים עוסקים בקידום המקצוע עבור העוסקים בו, בין בדרך של ייעוץ לעוסקים בתחום, יצירת מסגרת לעזרה הדדית, תמיכה, סיוע וכיו״ב. בנוסף, באיגודים מקצועיים מסוימים פועלים האיגודים על מנת להגן על שכר העוסקים בתחום ועל תנאי העסקתם. כמו כן, איגוד יכול לקדם יצירת רשת קשרים בארץ ובחו״ל בין העוסקים בתחום, דרך קיום מפגשים וכנסים מקצועיים.

טעם מרכזי נוסף לקיומו של איגוד מקצועי הוא היכולת לקדם את עניינם של העוסקים בתחום בפני מקבלי ההחלטות. ראשי האיגוד יכולים להגיע יותר בקלות לשרים, חברי כנסת ונציגי רשויות. הדבר עשוי לתרום להשגת תקציבים עבור חברי האיגוד, כמו גם הגנות חוקיות שונות עליהם. דוגמה בולטת לכך היא תחום מתווכי המקרקעין, אשר בעבר כל אחד יכול היה לעסוק בו. לשכת מתווכי המקרקעין סייעה בקידום חוק המתווכים, אשר קבע חובת רישיון עיסוק במקצוע.

כיצד מקימים איגוד מקצועי?

ראשית, נדרש ליצור קשר עם עוסקים אחרים במקצוע ולשכנעם לקחת חלק ביצירת האיגוד. כוחו של איגוד מקצועי טמון בכך שהוא מאגד כמה שיותר עוסקים במקצוע. מעבר לכך, יש לבחור את דרך ההתאגדות. החוק אינו קובע צורת התארגנות מסוימת של איגוד מקצועי בישראל. מכאן שאיגוד מקצועי יכול לקום בצורה של עמותה, חברה לתועלת הציבור (חל״צ) ועוד. עם זאת, מרבית האיגודים המקצועיים בוחרים להתאגד כעמותות. חוק העמותות קובע כי נדרש רישום של עמותה לצורך הקמתה. בקשה לרישום מוגשת לרשם העמותות, אשר מהווה הסמכות הממונה על תחום העמותות ברשות התאגידים הישראלית.

לצד זה, נדרשת יצירת תקנון לאיגוד המקצועי, אשר יכלול הגדרות של מטרות העמותה, מוסדותיה השונים, דרכי ההצטרפות אליה וכיו״ב. חשוב כי התקנון יביא בחשבון את ענייניו הייחודיים של תחום העיסוק הספציפי. לדוגמה, איגודים מקצועיים רבים בוחרים לקבוע חובת גישור או בוררות לצורך פתרון סכסוכים בין החברים בו. עם זאת, מובן כי קביעת חובה שכזו אינה מתאימה לכל איגוד מקצועי. לכן, כאמור, על תקנון של איגוד מקצועי להביא בחשבון את ענייניו הייחודיים של כל איגוד, תוך הסתייעות בעורך דין בעל מומחיות בתחום.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ואיגודים מקצועיים

אם יש לכם שאלות בנושא הקמת איגוד מקצועי או בניהול השוטף של איגוד קיים, תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה, ונשמח לעזור. במשרדנו תמצאו עורכי דין בעלי מומחיות בתחום דיני התאגידים, המנוסים בהקמת עמותות ורישומן, כמו גם במתן ייעוץ לאיגודים ולנושאי משרה בהם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top