Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הפסקת ייצוג או התפטרות עורך דין

Michael Decker
Michael Decker

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

באילו מקרים תתאפשר הפסקת ייצוג או התפטרות של עורך דין? בשונה מלקוחות עורכי הדין, הזכאים בכל עת להורות לעורכי הדין המייצגים אותם בהליכים אזרחיים להפסיק לייצג אותם, על עורך דין המעוניין להתפטר מתיק שאותו הוא מייצג להפסיק את הייצוג ככל הניתן באופן שלא יפגע בלקוחו. במקרים בהם מתנהל הליך מול שופט, נדרש אישור של בית המשפט לצורך הפסקת הייצוג ביוזמת עורך הדין. ככל שהדבר נעשה בניגוד לכללים המחייבים בנושא, הדבר עלול להיחשב בתור עבירה אתית ואף להוות עילה לתביעת פיצויים נגד עורכי הדין. להלן נסביר על כך במאמר זה, שנכתב על-ידי עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי ואתיקה מקצועית של עורכי דין.

הפסקת ייצוג או התפטרות עורך דין

באילו מקרים עשוי לעלות צורך להפסיק ייצוג על-ידי עורך דין מסוים בהליכים משפטיים ותביעות אזרחיות?

עורכי דין העוסקים במשפט האזרחי מייצגים לקוחות במגוון רחב של תחומים וסוגיות משפטיות, ובכלל זה סוגיות בדיני חוזים, דיני חברות, תביעות פיצויים עקב תאונות ונזקים שונים, הליכים בענייני קניין רוחני וכן הלאה. ייצוג בהליכים אזרחיים דורש אחריות רבה ושמירה על האינטרסים של הלקוח. ואולם, לא פעם נוצרות מחלוקות בין עורכי הדין ובין לקוחותיהם בכל הנוגע לאופן ניהול ההליך. לדוגמה, עשויים להיווצר מצבים שבהם עורכי הדין ימליצו ללקוחותיהם להתפשר בתיק מסוים, שעה שהלקוחות יהיו מעוניינים לנהל את ההליך במלואו ולתת לבית המשפט להכריע בסוגיה בהתאם לכך. חילוקי דעות שכאלה עלולים להיות כה משמעותיים, עד שיעלה צורך בהפסקת הייצוג המשפטי או התפטרות של עורכי הדין המייצגים בהליך. חשוב לדעת מה הכללים המשפטיים לעניין הפסקת ייצוג, בין אם מטעם הלקוח ובין כאשר מדובר בהתפטרות של עורכי הדין. להלן נסביר על כל אחד מהמקרים בנפרד.

הפסקת הייצוג ביוזמת הלקוח – אפשר, אך לא תמיד כדאי

הכלל המשפטי בנושא הוא כי לקוחות רשאים להפסיק את הייצוג של עורך הדין מטעמם בכל שלב בהליכים אזרחיים, ומכל סיבה שהיא. זאת בדומה מעט לזכות של פציינטים להפסיק טיפול רפואי שניתן להם על-ידי רופא מסוים. עם זאת, כאשר מדובר בתביעות אזרחיות שהלקוח הוא צד להן, על הלקוח ליידע על כך את בית המשפט ואת כל בעלי הדין בהליך. בנוסף, ההחלטה בנושא צריכה להביא בחשבון מגוון רחב של שיקולים. הפסקת ייצוג במהלך ההליך עלולה להקשות על המשך ניהולו, לאור ההיכרות המעמיקה של עורך הדין המייצג עם פרטי התיק. במקרים מסוימים אף ייתכן כי למרות הפסקת הייצוג, יחויב הלקוח בתשלום פיצויים לעורך הדין שייצג בתיק, בהתאם לציפייה של עורך הדין לעניין שכר הטרחה. כלומר, על אף שככלל אין מניעה משפטית להפסקת הייצוג ביוזמת הלקוח, חשוב להביא בחשבון שיקולים שונים לפני שמקבלים החלטה בנושא. הסבר מורחב על כך תוכלו למצוא במאמר נוסף  שהתפרסם באתר משרדנו בנושא הפסקת ייצוג והחלפת עורך דין.

הפסקת ייצוג או התפטרות עורך דין בהליך אזרחי – נדרש אישור בית המשפט

כללי לשכת עורכי הדין, אשר קובעים הוראות שונות לעניין אתיקה של עורכי דין בישראל, מונעים הפסקת ייצוג או התפטרות עורך דין באותה קלות כמו במקרים של הפסקת ייצוג ביוזמת הלקוח. עורכי הדין בישראל מחויבים בחובת אמון כלפי לקוחותיהם מכוח כללי האתיקה החלים עליהם. מטעם זה, עליהם להימנע מפגיעה בהם גם כאשר הם מעוניינים להפסיק את הייצוג. הכללים קובעים כי עורכי הדין אינם רשאים להפסיק את הייצוג רק כאשר מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת. סיבות אלה יכולות להיות, למשל, חילוקי דעות שנוצרו מול הלקוח לעניין אופן הטיפול, מניעה חוקית או אתית של עורך הדין לייצג בתיק (דוגמת ניגוד עניינים) או אי תשלום שכר טרחה או הוצאות על-ידי הלקוח. במידה והוחלט על הפסקת הייצוג מסיבות אלה, עורך הדין מחויב לתת על כך הודעה ללקוח ללא דיחוי. מעבר לכך, עורכי הדין מחויבים להפסיק את הייצוג באופן שלא יפגע בענייניהם של לקוחותיהם, ככל שהדבר אפשרי.

כאשר מדובר בייצוג בתביעות אזרחיות המתנהלות בבית המשפט, הכללים נוקשים יותר, ומונעים הפסקת ייצוג ללא אישור בית המשפט, הנדרש בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי. הדבר נועד למנוע פגיעה באופן ניהול ההליך המשפטי. התפטרות עורך דין אשר נעשית בניגוד לכללים הנ״ל עשויה להוות עבירה אתית של עורך דין, אשר עלולה להגיע לכדי הליך משמעתי נגד עורכי הדין בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. מעבר לכך, הדבר עשוי להוביל לצורך בהחזר של תשלומי שכר טרחה ללקוחות, למשל כאשר שולם שכר טרחה עבור שירותים או פעולות שלא ניתנו או התבצעו בפועל. במקרים מסוימים הדבר אף עשוי להקים עילה לתביעת פיצויים נגד עורך הדין, בגין נזקים שנגרמו בעקבות ההתפטרות.

הפסקת ייצוג או התפטרות עורך דין – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

לעיל הסברנו על ההבדל בין הפסקת ייצוג משפטי בין הלקוח ובין התפטרות של עורך דין. כמו כן, הסברנו על ההשלכות האפשריות של התפטרות עורך דין שנעשתה בניגוד לכללים המחייבים של לשכת עורכי הדין בנושא. אם יש לכם כל שאלה נוספת, או צורך בייעוץ או סיוע בנושא, נשמח לספק לכם מענה משפטי מקיף. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה במגוון ענפי המשפט האזרחי. בכדי ליצור קשר עם עורך דין המתמחה במשפט אזרחי ואתיקה מקצועית ומשרדנו לחצו כאן.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top