Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הפסקת הליך מדורג במסגרת הסדרת מעמד בישראל, עקב פטירת בני הזוג הישראלים

Joshua Pex

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

למקרים המצערים של פטירת בני הזוג הישראלים של אזרחים זרים תוך כדי הליכי הסדרת מעמד בישראל, יש השלכות הרות גורל. הדבר יוביל לבחינת הישארות בני הזוג הזרים בישראל. במאמר זה יסביר עורך דין יהושע פקס ממשרדנו, המתמחה בדיני הגירה, מה ניתן לעשות במקרים מורכבים אלה.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון מקצועי רב בליווי משפטי בהליכי הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים ובייצוג בפני הערכאות המינהליות והמשפטיות.

הפסקת הליכי הסדרת מעמד בישראל עקב פטירת בני הזוג הישראליםאובדן בני זוג ישראלים במסגרת הליכי הסדרת מעמד

הסדרת מעמד בישראל עבור בני זוג זרים של אזרחים ישראלים דורשת עמידה בנהלים רבים שקבע משרד הפנים לגבי זוגות נשואים וזוגות ידועים בציבור, אשר מקיימים חיים משותפים, תחת קורת גג אחת. עמידה בתנאים מאפשרת לבני הזוג הזרים לרכוש בהדרגה מעמד קבע בישראל. במהלך התקופה, שהות בני הזוג הזרים בארץ תלויה בעיקר בהמשך הקשר הזוגי. 

אחד המצבים המורכבים ביותר בהקשר זה הינו מקרה של פטירת בני הזוג הישראלים תוך כדי הליכי הסדרת מעמד. מעבר לטרגדיה והאובדן האישיים, עולות שאלות משפטיות בנוגע להישארות בני הזוג הזרים שהתאלמנו בישראל. אף שמעמדם נבע מהקשר הזוגי, במקרים רבים הם פיתחו זיקה לארץ, הורים לילדים משותפים אזרחי ישראל, מצאו עבודה, יצרו מסגרת חברתית וכיו״ב. האם לפיכך יתאפשר להם להישאר בישראל? לצורך בחינת הנושא, נקבע נוהל מיוחד של משרד הפנים.

הפרוצדורה הקבועה בנוהל עבור בני זוג זרים שהתאלמנו תוך כדי הליך הסדרת מעמד חוקי בישראל

לאחר דיווח על פטירת בני הזוג הישראלים, ייערך לבני הזוג הזרים ראיון, במסגרתו תיבחן כוונתם להישאר בישראל. לאחר הראיון יופסק ההליך המדורג וייבחן האם יש להעביר את עניינם לוועדה בינמשרדית, המורכבת מנציגים ממשרדי הממשלה, משטרת ישראל ורשות האוכלוסין. הוועדה מעבירה המלצה למנכ״ל רשות האוכלוסין, המוסמך לאפשר לבני הזוג הזרים להישאר בישראל מטעמים הומניטריים (מושג שהגדרתו רחבה ותלויה בנסיבות כל מקרה).

התנאים המצטברים להעברת המקרה לוועדה הומניטארית בינמשרדית

על פניו, הנוהל עוסק רק בזוגות אשר היו נשואים והיו מצויים בשלבים מתקדמים של ההליך המדורג. ואולם, ניתן לעתים לחרוג מהוראות הנוהל, כך שהוראותיו יחולו גם על זוגות שחיו כידועים בציבור, או במקרים של אי עמידה בתנאים אחרים הקבועים בנוהל.

אם לזוג יש ילדים משותפים, נדרשת עמידה בתנאים הבאים: במהלך הקשר הזוגי התרשם משרד הפנים מכנות הקשר; בעקבות ההליך המדורג ניתנה לבני הזוג הזרים אשרת (ויזת) תושב ארעי; חלפה למעלה ממחצית תקופת ההליך המדורג; והילדים מצויים במשמורת בני הזוג הזרים. אחרת, תיערך פניה לגורמי הרווחה על מנת לקבל מידע רלוונטי בנוגע לילדים. 

אם אין ילדים משותפים, נדרשת עמידה בתנאים הבאים: במהלך הקשר הזוגי התרשם משרד הפנים מכנות הקשר; לא הוטל ספק בכנות הקשר; ניתנה לבני הזוג הזרים ויזת תושב ארעי בעקבות ההליך המדורג; וחלפה למעלה ממחצית תקופת ההליך המדורג. בהתקיים התנאים, ייערך לבני הזוג הזרים ראיון נוסף, במסגרתו תיבחן זיקתם למדינת מוצאם לעומת זיקתם לישראל. 

אפשרויות ערעור כנגד החלטות משרד הפנים 

אם הוחלט לא להעביר את המקרה לוועדה הבינמשרדית, ניתן להגיש ערר פנימי ללא שיהוי ובתוך 21 יום ממועד ההחלטה. אם המקרה הועבר לוועדה ולבסוף הוחלט לדחות את הבקשה להישאר בישראל, ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. קיימת אף זכות ערעור נוספת, בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. 

התערבות בהחלטת הוועדה עשויה להתאפשר, למשל, במקרים בהם לא הובאו בחשבון שיקולים הנוגעים לזיקה לישראל. למשל, בעניין שיוצג על-ידי משרדנו, קבע בית הדין לעררים כי הוועדה שגתה כאשר התעלמה מקיומה של משפחה בישראל של בת זוג זרה שבעלה הישראלי נפטר, ומנכסים שירשה ממנו. נקבע כי בנסיבות המקרה, קיימת לבת הזוג הזרה זיקה חזקה לישראל. לאור זאת, בוטלה החלטת משרד הפנים שלא לאפשר לה להישאר בישראל.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

לסיכום, גם במקרים של פטירת בני הזוג הישראלים במהלך הסדרת מעמד בישראל לבני הזוג הזרים שהתאלמנו, הישארותם בישראל עדיין עשויה להתאפשר. אם הנכם זקוקים לסיוע בנושא, או שיש לכם שאלות נוספות, תוכלו ליצור קשר עמנו ועורך דין ממשרדנו ישמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני הגירה ובהסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל.

סתירות בראיון במשרד הפנים

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top