קבלת הפטר מסמנת את סיום הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב ומוחקת את חובותיו. ניתן לקבל את ההפטר תקופה מסויימת לאחר תשלום חובות החייב והכרזתו כמוגבל באמצעים. במאמר זה עורכת דין אודליה משולמי תסביר בקצרה על הליך קבלת הפטר.

מהו צו ההפטר בהליכי הוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל משמעות הפטר היא כי כל חובותיו של החייב נמחקים והוא יכול לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים. צו הפטר אינו חל על חמישה סוגי חובות. אלו הם: חוב מזונות, חוב בגין קנס, חוב שנוצר במרמה, חוב משכנתא ודמי נזק בלתי קצובים – כאשר טרם נקבע מהו גובה החוב.

בקשת הפטר על ידי החייב

חייב המצוי בהליכי הוצאה לפועל, יכול לפנות בבקשה בכתב מנומקת לקבלת צו הפטר בעניינו. על מנת שהחייב יוכל לקבל את צו ההפטר עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 • טרם הגשת הבקשה לצו ההפטר, החייב היה מוגבל באמצעים לפחות 4 שנים ברצף.
 • במועד הגשת הבקשה למתן הפטר לחייב חובות עד 8000,000

אם לחייב חובות גבוהים מ- 800,000 ₪ הוא יוכל להגיש בקשה לצו הפטר במידה והוא עומד ב 2 קריטריונים אלו:

 1. סכום החוב המקורי בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל אינו עולה על סך של 400,000 ₪.
 2. חובותיו של החייב אינם עולים על סך של 2 מיליון ₪.
 • במועד הגשת הבקשה לצו הפטר, אין לחייב נכסים הניתנים למימוש או עיקול.
 • החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו ב-3 השנים הקודמות טרם הגשת הבקשה או שילם בתקופה זו לפחות 18 תשלומים והשלים את יתרת התשלומים שנצטברו לחובתו.
 • כנגד החייב לא מתנהל הליך פשיטת רגל, לא ניתן כנגדו צו כינוס, צו פשיטת רגל או צו הפטר במהלך 5 שנים לפני הגשת הבקשה ואף לא נדחו בקשות אלו.

הסיבות לדחיית הבקשה למתן צו הפטר

רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות בקשה למתן הפטר, בין היתר, בשל הסיבות הבאות:

 • 3 חודשים טרם הגשת הבקשה למתן הפטר החייב ביצע העדפת נושים אסורה.
 • קבלת בקשת ההפטר תפגע כלכלית בנושים.
 • החוב לאחד הנושים עולה על סך של 400,000 ₪.
 • הוצאות החייב אינן עולות בקנה אחד עם מצבו הכלכלי עליו הצהיר בבקשתו.
 • החייב הורשע בעבירה לפי פקודת פשיטת רגל.
 • 5 שנים טרם הגשת הבקשה החייב הוכרז פושט רגל.
 • החייב הורשע בעבירות מרמה או הפרת נאמנות במרמה.
 • החייב יצר חובות חדשים או פתח עסקים חדשים לאחר שהוא ידע שהוא אינו יכול לשלם את חובותיו.
 • מאז הכרזתו כמוגבל באמצעים החייב פעל בחוסר תום כדי לנצל לרעה את ההליך.

הדיון בבקשה למתן צו ההפטר

לאחר הגשת הבקשה על ידי החייב, מחליט רשם ההוצאה לפועל האם לקבל את הבקשה ולפתוח תיק הפטר או לדחותה. אם החליט לקבלה, ההחלטה על כך תישלח לחייב בתוך 45 ימים. בתוך 30 ימים מתפרסמת הודעה ברשומות ובעיתון יומי אודות הגשת הבקשה. בנוסף, נשלחת הודעה אישית לכל נושה על הגשת הבקשה והאפשרות להתנגד לה בתוך 3 חודשים.

אם הוגשו התנגדויות מטעם הנושים, רשם ההוצאה לפועל ידון בהם. אם לא הוגשו התנגדויות או שהוגשו ונדחו, יקבע דיון בבקשת ההפטר ובו תתבצע לחייב חקירת יכולת, על מנת לוודא כי החייב עומד בתנאים וזכאי לקבל הפטר.

פנו לעורך דין לקבלת ייעוץ וליווי משפטי

אם גם אתם כבר שנים משלמים חובות בהוצאה לפועל מבלי לראות את האור בקצה המנהרה, פנו אלינו על מנת שנבדוק את זכאותכם להגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל ונלווה אתכם בתהליך לקבלת ההפטר. צרו קשר עם עורכת דין לנושאי הוצאה לפועל בירושלים או בפתח תקווה לקבלת עזרה.

הפטר בהוצאה לפועל

:03-3724722

        055-9781688

 :office@lawoffice.org.il