Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

העסקת עובדי הוראה בישראל

Michael Decker

לימור

משרד עו" ד מעולה עם שירות והכוונה מהטובים ביותר. זכינו ליחס, כבוד ומענה בכל עת שרצינו ובמיוחד מעורכת הדין עדי ברגר שליוותה אותנו ברגעים מאוד מתוחים והראתה מיומנות, אחריות, אכפתיות, הראתה שאנחנו לא רק עוד לקוחות וכל זה עם חיוך ושמחה על פניה.

מהם סוגי הרישיונות הקיימים לעובדי הוראה? מתי ניתן להשעות או לפטר עובדי הוראה וכיצד ניתן לערער כנגד החלטות בנושא? על כך ועל עוד סוגיות הנוגעות לנושא העסקת עובדי הוראה בישראל נפרט במאמר שלהלן.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, עוסק, בין היתר, בייצוג עובדי הוראה ומוסדות חינוך בפני ערכאות משפטיות ומינהליות. משרדנו מתמחה בדיני חינוך ודיני עבודה.

העסקת עובדי הוראה בישראל

סוגי רישיונות לעובדי הוראה

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2018 היו בישראל למעלה מ-158,000 עובדי הוראה. מספר עובדי ההוראה עולה משנה לשנה. המשותף לכל עובדי ההוראה בישראל הוא כי קיימת חובה להחזיק ברישיון לצורך עיסוק בהוראה במערכת החינוך. החוק קובע מספר רישיונות כלליים עבור עובדי הוראה. בין היתר, קיימת הבחנה בין רישיון הוראה ובין רישיון הוראה קבוע. ההבדל המרכזי הוא שרישיון הוראה קבוע ניתן למי שעסקו בהוראה לפני שנקבעה חובת סטאז׳ למורים. נוסף על כך, קיימת דרישת סף לתארים רלוונטיים לשם עיסוק בהוראת מקצועות ספציפיים כגון מקצועות המדעים, מתמטיקה ואזרחות. 

נוסף על כך, חוק הפיקוח על בתי ספר קובע חובה לקבל אישור ממנכ״ל משרד החינוך לשם העסקת עובדי הוראה. ככלל, המנכ״ל נוטה לתת את האישור, למעט במקרים המנויים בחוק. מקרים אלה כוללים הרשעה בעבירות מסוימות, התנהגות של עובדי ההוראה אשר הוכח כי יש לה השפעה מזיקה על התלמידים ופיטורים קודמים מעבודת הוראה אשר נבעו מטעמים פדגוגיים. כמו כן, למנכ״ל משרד החינוך סמכות לכלול סייגים או להגביל את תוקפו של האישור לתקופה מסוימת.

ביטול רישיון, פיטורי מורים ודרכי ערעור כנגד החלטות אלה

מנכ״ל משרד החינוך מוסמך לפי החוק לבטל רישיונות של עובדי הוראה בהתקיים הטעמים שצוינו לעיל (הרשעה בעבירות מסוימות, התנהגות בעלת השפעה מזיקה על התלמידים ופיטורים קודמים מטעמים פדגוגיים). עם זאת, במרבית המקרים נדרשת התייעצות עם ארגון המורים הרלוונטי קודם לקבלת ההחלטה הנ״ל. הסמכות לפטר עובדי הוראה נגזרת אף היא מחוק הפיקוח על בתי ספר, והיא אפשרית במקרים של הרשעה בעבירות מסוימות, או במקרים של התנהגות בעלת השפעה מזיקה על תלמידים. הן במקרים של ביטול רישיון הוראה והן במקרים של פיטורי עובדי הוראה, החוק מחייב את מנכ״ל משרד החינוך לשמוע את דברי עובדי ההוראה בטרם קבלת החלטתו. כמו כן, ניתן להגיש ערר על ההחלטה. הערר יידון על-ידי שר החינוך.

מהי הערכאה המשפטית הרלוונטית במקרים של ביטול רישיונות לעובדי הוראה ופיטוריהם? בעתירה משנת 2013 קבע בג״ץ כי ככלל, הערכאה המשפטית המתאימה לדיון בעניין המשך עבודתם של עובדי הוראה היא בית הדין לעבודה. במקרים בהם ההליך אינו נוגע לקבלה לעבודה, לקיומם של יחסי עבודה או הפסקתם, ניתן לפנות לבתי המשפט לעניינים מינהליים. לבג״ץ שמורה הסמכות לדון בהליכים כאמור, אך הסמכות תופעל רק בנסיבות מיוחדות. מכאן שככלל, במקרים שעניינם השגה הנוגעת לרישיונות הוראה בפני ערכאה שיפוטית, הרי שדרך המלך היא בפניה לבית הדין לעבודה. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חינוך ודיני עבודה

כפי שפירטנו לעיל, ניתן להיווכח כי עובדי הוראה נהנים מזכויות וגם הגנות רבות אשר מקנה להם החוק. לא כל עובדי ההוראה מודעים לזכויותיהם במלואם. אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי בתחום העסקת עובדי הוראה בישראל, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים או בתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור עובדי הוראה, מוסדות חינוך והורים וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top