דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

העסקת מומחים זרים בישראל

Michael Decker
Michael Decker

כיצד העסקת מומחים זרים מתאפשרת עבור חברות וארגונים הפועלים בישראל? מומחים זרים מהווים מקרה ייחודי של העסקת עובדים זרים בישראל. חרף המדיניות הקובעת מכסות להעסקת עובדים זרים, ככל שחברות וארגונים הפועלים בישראל מעוניינים להעסיק מומחים זרים בעלי התמחות ספציפית, ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה מיוחד. במסגרת הבקשה על החברה המזמינה להוכיח, בין היתר, את נחיצות המומחה הזר עבור החברה ואת היעדר האפשרות למצוא מומחה ישראלי חלופי לשם ביצוע עבודה זו. על כך ועוד יסביר במדריך משפטי זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני הגירה לישראל ודיני עבודה.

העסקת מומחים זרים בישראל

מתי נדרשת העסקת מומחים זרים בישראל?

מדינת ישראל נחשבת לכלכלה חזקה, עם מספר ענפי תעסוקה בולטים, ובראשם ענפי התעשייה וההייטק. ואולם, חברות הפועלות במשק הישראלי אינן תמיד יכולות להסתמך רק על העובדים המקומיים. לעיתים עולה צורך בהעסקת עובדים זרים בעלי מומחיות ספציפית. צורך זה מתעורר כאשר לא ניתן לאתר מומחה מקביל בישראל, או שלמומחה מסוים ממדינה זרה יש ניסיון או בקיאות מיוחדים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה הנדרשת.

הזמנת עובדים זרים לישראל כרוכה כמעט תמיד בתהליך מורכב, הדורש התמודדות עם לא מעט ביורוקרטיה. מדינת ישראל נוקטת במדיניות השואפת לשמור על מקומות עבודה עבור אזרחים ישראלים, ובהתאם נקבעו מכסות להעסקת עובדים זרים בענפים שונים במשק. ככל שמדובר בעובדים זרים בעלי מומחיות ייחודית, קיימת פרוצדורה מיוחדת עם תנאים גמישים יותר (ביחס לענפים בהם קיימות מכסות) לצורך הזמנת העובדים לישראל ומתן היתר שהייה ועבודה עבורם, אך עדיין מדובר בתהליך שעשוי להיות מאתגר מבחינה משפטית. על מנת לקבל את ההיתרים הנדרשים, חשוב מאוד לפעול על פי דרישות החוק והנהלים בנושא. חברות שלא יפעלו כך, עלולות להיות חשופות לסנקציות כגון קנסות כבדים ואף העמדה לדין פלילי, בגין העסקת עובדים זרים שלא כחוק. להלן נפרט על המסלולים האפשריים והדרישות לצורך העסקת מומחים זרים בישראל.

באילו ענפים תתאפשר העסקת מומחים זרים?

בשונה מענפי תעשייה אחרים (כגן ענפי הסיעוד, החקלאות והמלונאות) בהם קיימות פרוצדורות ספציפיות לגבי הדרישות והתנאים להעסקת עובדים זרים, הנהלים החלים לגבי העסקת מומחים זרים עשויים להיות רלוונטיים לענפי תעשיה רבים. בכלל זה, ניתן להזמין עובדים זרים שהם אנשי אקדמיה, רופאים, מהנדסים, בעלי מומחיות בענפי תעשייה שונים ואף אומנים. ואולם, בשנים האחרונות הוגדרו ענפי תעשיה שלגביהם נקבעו כללים ספציפיים. למשל, לפני מספר שנים נקבע נוהל לטיפול בבקשות של חברות הייטק וסייבר, על רקע העלייה בכמות הבקשות להעסקת מומחים ממדינות זרות בחברות אלה. כך גם קיים הליך מיוחד להעסקת עובדים זרים בתעשיית היהלומים, על רקע מומחיותם.

מה נדרש לצורך קבלת היתר להעסקת מומחה זר לתקופות קצרות?

הדרישות לצורך קבלת היתר להעסקת מומחים זרים משתנות בהתאם לסוג ותקופת ההעסקה. הדרישות עשויות להיות מורכבות יותר ככל שתקופת ההעסקה תהיה ארוכה יותר, או במקרים ספציפיים אחרים שבהם יעלו מורכבויות נוספות. באופן כללי, התהליך לאישור העסקה של מומחים זרים בישראל כולל שני שלבים: ראשית, יש לקבל היתר העסקה בטרם יגיעו המומחים לישראל. לאחר מכן, ובכפוף לקבלת ההיתר, יהיה צורך לבקש רישיון ישיבה ועבודה עבור המומחים הזרים, לאחר הגעתם.

ככל שמדובר בהעסקה לתקופות זמן קצרות, של עד 90 ימים בשנה במצטבר, נקבע נוהל המאפשר קבלת היתר העסקה בהליך מזורז. הנוהל חל רק לגבי מדינות שאזרחיהן פטורים מהצורך בקבלת ויזות לביקור בישראל לפי צו הכניסה לישראל (כגון מדינות האיחוד האירופי, ארה״ב, קנדה, בריטניה, שווייץ, רוסיה, יפן, הונג קונג ודרום קוריאה). תנאי הסף לצורך אישור הבקשה מחייבים, בין היתר, להוכיח כי המומחים הזרים נדרשים בישראל לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת, אשר דורשת מומחיות או מיומנות ייחודית. דוגמה לכך היא ביצוע תיקונים של מוצר מסוים או ציוד, המהווים שירות נלווה שמספקת יצרנית המוצר המעסיקה את אותם מומחים בחו״ל. הבקשה תאושר על פי שיקול דעת רשות האוכלוסין, ובכפוף לכך שהבקשה מתאימה לטיפול לפי נוהל מזורז זה וכי אין מניעה על פי נהלי הרשות לאישור הבקשה. המסמכים הנדרשים לצורך אישור הבקשה כוללים את טופס הבקשה, צילום דרכון זר (בעל תוקף ל-6 חודשים לפחות ממועד סיום תקופת היתר ההעסקה המבוקש) ותעודות המעידות על המומחיות או ההשכלה של העובד שלגביו מוגשת הבקשה. במידה והתעודות אינן כתובות בעברית או באנגלית, נדרש יהיה לצרף אליהן תרגום.

במידה ויינתן היתר לפי נוהל זה, יהיה על המעסיקים/המומחים/מיופה כוח המייצג אותם להגיע ללשכת מנהל האוכלוסין לשם הגשת בקשה לרישיון עבודה. יש להגיש את טופס הבקשה, ולצרף אליו את דרכון המומחה הזר, צילום ההיתר ולשלם אגרה שנתית ואגרת רישיון (לפי הקבוע בלוח האגרות של משרד הפנים). בכפוף לאישור הבקשה ובהתאם לצורך, ניתן יהיה לאשר למומחים הזרים אשרה (ויזה) שתאפשר כניסה רב פעמית לישראל, למשך תקופת הוויזה.

מה נדרש לצורך העסקת מומחים זרים לפרקי זמן ממושכים יותר?

לצד האפשרות של העסקת מומחים לפרקי זמן קצרים, עליה הסברנו לעיל, קיים נוהל המאפשר העסקת מומחים לפרקי זמן ממושכים יותר. נוהל זה מאפשר לחברות לבקש להעסיק מומחים זרים אצלן למשך עד מספר שנים, ולתקופה מקסימלית מצטברת של 63 חודשים. הנוהל קובע תנאים לגבי מקרים ספציפיים, כגון עובדים בכירים או עובדי אמון בחברות זרות או בינלאומיות הפועלות בישראל, מרצים או חוקרים באקדמיה, אנשי סגל בכירים בחברות תעופה או ספנות זרות, עובדי רפואה מומחים, יהלומנים, צלמים זרים, כתבים זרים ואומנים זרים.

לצד המקרים הנ״ל, קיימת פרוצדורה כללית לגבי העסקה של מומחים ב״שכר מומחים״. במקרים אלה, המהווים הסוג הנפוץ ביותר של העסקת מומחים זרים, יש להוכיח כי מדובר במי שהם בעלי רמת מומחיות גבוהה או ידע חיוני וייחודי לצורך מתן השירות אותו הם מספקים. בנוסף לכך, יש להוכיח כי השכר שישולם להם עומד על סכום של פי 2 או יותר מהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר. לעניין זה, שווי של אופציות או מניות לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר היסוד שיינתן לעובדים. בקשות אלה כרוכות בפרוצדורה מורכבת יותר. היתרים לפי פרוצדורה זו יינתנו ככלל לתקופות של עד שנה, ולצורך חידוש ההיתרים תידרש הגשת בקשת הארכת היתר, לא יאוחר מ-60 יום טרם יסתיים תוקף ההיתר. לאור המורכבות הביורוקרטית בהליכים הנדרשים לקבלת היתרים במקרים אלה, מומלץ וראוי להיעזר בעורך דין המתמחה בהגירה לישראל ודיני עבודה במסגרת הגשת הבקשה ולאורך הטיפול בה.

לאילו זכויות זכאים מומחים זרים המועסקים בישראל?

מומחים זרים זכאים לכל הזכויות ששמורות לעובדים זרים בישראל באופן כללי, לעיתים בכפוף לשינויים הנובעים מאופי ההעסקה. זכויות עובדים זרים בישראל כוללות את הזכות למגורים הולמים, זכויות שכר הכוללות שכר עבור שעות נוספות, יום מנוחה שבועי ופיטורים כדין. להסבר מורחב אודות זכויות אלה וזכויות נוספות, ראו מאמר שהתפרסם באתר משרדנו בנושא זכויות עובדים זרים בישראל.

העסקת מומחים זרים בישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ודיני עבודה

במאמר זה פירטנו על הדרכים השונות להעסקת מומחים זרים בישראל, ועל הפרוצדורות הכרוכות בכך. לכל שאלה נוספת או צורך בייעוץ או בסיוע בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעזור. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני הגירה לישראל ובדיני עבודה. עורכי הדין ממשרדנו הם בעלי ידע וניסיון רב בטיפול בבקשות לקבלת היתרי שהייה ועבודה בישראל, ובייצוג חברות ועובדים מישראל ומחו״ל בהליכים בנושא מול כל הרשויות והערכאות המשפטיות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה