Skip to content

הסכם הורות משותפת

Anat Levi

Anat Levi

עולמנו משתנה כל הזמן, גם המשפחה הקלאסית המורכבת מאמא ואבא נשואים המביאים ילדים, כבר איננה סוג המשפחה היחיד שקיים היום. משפחות חד-מיניות, חד-הוריות, הם רק חלק מסוגי המשפחות החדשות. בנוסף, ישנם כיום זוגות (גבר ואישה) היוצרים קשר ביניהם אך ורק במטרה להביא ילדים. הסכם הורות משותפת (להלן: "ההסכם"), הוא הסכם אשר נועד להסדיר את החובות והזכויות של ההורים ביניהם וכלפי ילדם המשותף.

למי נועד הסכם הורות משותפת?

כל הזוגות אשר מתכננים/הביאו ילד לעולם יכולים לערוך הסכם. עם זאת, ההסכם נועד בעיקר לזוגות המתקשרים ביניהם אך ורק במטרה להביא ילדים, כגון:

  • זוגות חד מיניים
  • גבר ואישה המעוניינים להביא ילד יחד, מבלי לחיות חיי זוגיות
  • חד הוריים
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת, הסכם המאפשר לזוגות חד מיניים להפוך להורים. ההסכם גם מאפשר ליחידים להפוך להורים, מבלי לחיות חיי זוגיות עם השותף עמו הביאו את הילד.

המשותף לזוגות שהזכרנו, הוא הרצון להתקשר למען הבאת ילד לעולם ותו לא. מכיוון שזוגות אלו לא מקיימים ביניהם קשר כלשהו זולת הילד המשותף, ההגנה וההסדרים בחוק ובפסיקה הישראלית לא נותנים הגנה ומענה ראויים. קיים צורך להסדיר נושאים רבים (כפי שיפורט בהמשך), אשר יוסדרו בהסכם.

הנושאים העיקריים שיוסדרו בהסכם הורות משותפת

בהסכם ניתן לכלול כל נושא אותו הצדדים מעוניינים להסדיר. ישנם נושאים חשובים ועיקריים אותם רצוי מאוד לכלול בהסכם, כגון:

  • תהליך ההתעברות: כיצד תיעשה? יחסי מין/מרפאת פוריות/הזרעה/הפריה חוץ גופית
  • שם הילד: כאשר ירשמו את הילד במרשם האוכלוסין, הוא יקבל את שם היולדת. כדי לרשום את האב, עליו לחתום על טופס הצהרת אבהות
  • משמורת: כיצד יחולקו זמני השהות בין ההורים? האם המשמורת תהא משותפת או שהורה אחד יקבל את המשמורת העיקרית
  • מזונות ותשלומים: נשיאה בנטל הכלכלי, כיצד יחולקו התשלומים השונים הכרוכים בגידול הילד (בריאות, אוכל, ביגוד, חינוך וכו')
  • חינוך: באילו מסגרות חינוך הילד ילמד? החל בגן וכלה בתיכון
  • אורח חיים: כיוון שהילד יגדל בשני בתים, חשוב להסדיר את אורח החיים שהילד ייחשף אליו, ומהו אורח החיים שאנו רוצים להנחיל לו בכל אחד מהבתים

הסדרת זכויות בני הזוג של ההורים הביולוגיים כלפי הילד בהסכם הורות משותפת

אחד הנושאים החשובים הדורש התייחסות בהסכם, הוא הסדרת מעמדם של בני הזוג של ההורים הביולוגים.

אין מניעה שלגבר ואישה המביאים ביחד ילד יהיו בני זוג, אך ישנו צורך להסדיר את זכויותיהם של אלו כלפי הילד.

הנושא מקבל משנה תוקף אצל זוגות חד מיניים. זוגות אלו אינם יכולים להביא יחד ילדים, כיוון שכך, בהרבה מקרים אחד מבני הזוג מתקשר עם אדם מהמין השני להביא ילד, בכדי שהזוג יוכלו להפוך להורים. לבן הזוג שאינו ההורה הביולוגי אין כל זכויות כהורה על הילד, במקרים חריגים יעניק לו ביהמ"ש זכויות.

דוג': זוג גברים חד מיניים, הזוג רוצה להפוך להורים, אחד מהם מתקשר עם אישה ויחד מביאים ילד. לאחר כעשור בו גידלו יחד (זוג הגברים) את הילד הם נפרדים. למרות שבן הזוג שאינו ההורה הביולוגי תפקד כהורה לכל דבר ועניין, אין לו שום זכויות על הילד! ייתכנו מקרים חריגים שביהמ"ש יעניק לו זכויות.

חשוב לציין: במקרה של זוגות חד מיניים, ביהמ"ש יכול להעניק לבן הזוג שאינו הורה ביולוגי "צו הורות פסיקתי"  שיאפשר לו להירשם כהורה של הילד (פלונית נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים). אך במידה וישנם כבר שני הורים ביולוגים מתפקדים, לא יינתן צו הורות פסיקתי ובן הזוג של ההורה הביולוגי יוותר בלא זכויות (ע.נ נ' ד.מ).

מכאן החשיבות הרבה להסדיר בהסכם את זכויות בני הזוג של ההורים הביולוגים כלפי הילד.

מומלץ לערוך הסכם הורות משותפת אצל עו"ד המתמחה בנושא

מכיוון שההסכם צופה פני עתיד, אנו צריכים להסדיר את כל הנושאים העתידיים בין הצדדים לבין עצמם וכלפי הילד המשותף. בשל כך ההסכם הופך למורכב, מסועף ובעל מרכיבים רבים.

מכאן עולה החשיבות לערוך את ההסכם יחד עם עו"ד הבקיא בתחום. עו"ד המכיר את נושא ההורות המשותפת על קרבו וכרעיו, יוכל לנתב את הצדדים להסכם מקיף וממצה שייענה על צרכיהם שלהם ושל ילדם, בהווה ובעתיד.

אישור הסכם הורות משותפת

מומלץ לאשר את ההסכם אצל הגורם המוסמך כמפורט להלן:

ביהמ"ש יאשר הסכם לאחר שנוכח שטובת הילד עולה ממנו (סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -1962)

אישור ההסכם בביהמ"ש, מעניק לו תוקף של פסק דין, ואפשרות לפנות לרשויות הביצוע השונות בכדי לאכוף אותו במקרה הצורך.

מעוניינים לערוך הסכם הורות משותפת? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו ילוו אתכם לאורך כל הדרך עד לעריכת הסכם הורות משותפת שיסדיר את משאלתכם להביא ילד לעולם, מזל טוב!

:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top