דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדר נושים – עורך דין חדלות פירעון

Joshua Pex
Joshua Pex

הסדר נושים מתייחס לחייב המצוי בהליך חדלות פרעון. ההסדר מיועד לחייב שצבר חובות כספיים כבדים אשר אין באפשרותו לשלמם. במצב כזה, החוק מאפשר לחייב להיכנס לכותליו של הליך חדלות פרעון במטרה להחזיר לנושים כמה שיותר מהחובות שהצטברו לחובתו ולקבל הפטר בסיום ההליך. אולם, ישנם מקרים בהם ניתן להגיע להסכמה עם הנושים באשר לתשלום החוב הנצבר אף טרם מתן צו הכינוס, לאחר מתן צו הכינוס או לאחר הכרזת החייב כפושט רגל. במאמר זה, נבקש לעמוד על ההסדרים השונים ונפקותם.

הסדר נושים

הסדר נושים לפני צו כינוס

חייב שטרם ניתן בעניינו צו כינוס וחובותיו עולים על סך של כ-35,000 ש"ח, יכול להגיש בקשה להסדר נושים. בקשת החייב תכלול הצעה לתשלום סכום שלא יפחת משיעור של 30% מסך החובות הכללי, ערבויות שהחייב יעמוד בהתחייבותו על פי ההצעה שהוגשה, תצהיר מאת החייב על הנסיבות שהובילו אותו לחדלות פרעון ותשלום אגרה. הבקשה להסדר תוגש לבית המשפט אשר יכריע בבקשה. בבואו של בית המשפט להכריע בבקשת ההסדר של החייב, עליו לקבל את עמדתו של הכונס הרשמי.

במרבית המקרים וכתנאי לעיכוב ההליכים נגד החייב, החייב מתבקש להפקיד סכום המעיד על רצינות ואמינות בקשתו. סכום הכסף הנ"ל ישמש לתשלום הוצאות ההליך במקרה וההסדר לא יצא לפועל. בנוסף ממונה נאמן זמני להליך, אשר תפקידו לפנות לנושי החייב ולקבל את עמדתם בנוגע להסדר המוצע. הנאמן דואג לפרסום ההסדר בעיתונות, כולל הודעה על אסיפת הנושים ומועדה. לאחר כינוס הנושים ודיון בבקשת החייב, הנאמן מעביר את עמדת הנושים לבית המשפט אשר מכריע האם לאשר את ההסדר, אם לאו.

הסדר נושים לאחר מתן צו כינוס ולפני מתן צו פשיטת רגל

לאחר שניתן צו כינוס כנגד החייב, רשאי החייב להגיש בקשה להסדר נושים. כמובן שהסדר זה טעון אישור בית המשפט לאחר קבלת עמדת הנושים להסדר. הסדר ראוי יהיה בדרך כלל בשיעור של 30% ומעלה מסך החובות הכולל. המנהל המיוחד נדרש ליידע את הנושים אודות ההסדר שהוגש על ידי החייב, ולזמנם לאסיפת נושים. באסיפה זו הנושים מציגים את עמדתם להסדר המוצע. לאחר קיום אסיפת הנושים, המנהל המיוחד יציג את עמדת הנושים בפני בית המשפט, אשר יחליט אם לקבל את הצעת ההסדר או לדחותה.

היתרון בהסדרים מהסוג הנ"ל הינו מניעת הכרזת החייב כפושט רגל, שכן הסדרים עלו מוגשים עוד בטרם הוכרז החייב כפושט רגל ולאחר אישורם מסתיים ההליך.

הסדר נושים לאחר הכרזת החייב כפושט רגל

בשונה משני המקרים שצויינו לעיל, קיימת גם אפשרות לחייב להגיש הצעת הסדר נושים לאחר שכבר הוכרז כפושט רגל ולהציע כל סכום שנראה לו לנכון לפרעון כלל החובות וסיום ההליך כנגדו. הצעת החייב עוברת לדיון באסיפת הנושים אשר יכולים לקבל או לדחות את הבקשה כפי שקורה בהסדרים שלפני הכרזת פשיטת רגל ולפני מתן צו הכינוס.

בהסדר מסוג זה אמנם החייב כבר מצוי לאחר הכרזתו כפושט רגל אך, במקרים מסוימים ניתן לבקש מבית המשפט לבטל את ההכרזה, לאור ההסדר אליו הגיע החייב עם נושיו.

לגבי כל ההסדרים הנ"ל, הרוב הדרוש על מנת לקבל את אישורו של בית המשפט הוא רוב נושים שלהם 75% מסך החובות. בית המשפט יכול לאשר את ההסדר אף אם אין הרוב הנדרש, ובלבד שסך ערך החובות גבוה מ- 50%.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל?

הסדר נושים כשמו כן הוא, החייב מציע את הסכום אשר ביכולתו לשלם, חלק מהנושים מסכימים להצעה, חלקם מסרבים וחלקם אינם משמיעים את עמדתם. בהסדר נושים ישנו אלמנט של ניהול מו"מ מול הנושים ולא פעם נאלץ החייב לשפר את הצעתו, מפני שאותו נושה שלקולו הוא נזקק על מנת לאשר את ההסדר (בד"כ מדובר בנושה גדול שערך החוב שלו גבוה), מסרב להצעה. כאן נכנס לתמונה עורך דין הבקיא בתחום חדלות הפירעון והסדרי חובות. עורך הדין נדרש לעשות כל מאמץ על מנת לשכנע את הנושים להסכים להסדר המוצע ולהביא לאישור ההסדר על ידי בית המשפט בסכום המשתלם ביותר עבור החייב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה