Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה זה הסדר חובות בהוצאה לפועל?

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Omri Levin

תודה רבה לענת ולריבה,
על הטיפול המסור והמקצועי.
100/100

קיימת הבחנה בין הסדר חובות בהליך הוצאה לפועל והסדר חובות בהליך פשיטת רגל. אם מדובר בחייב שיש לו תיקים המתנהלים במסגרת הוצאה לפועל, יש לנסות להגיע להסדר פשרה עם הזוכים במסגרת תיק איחוד. לעומת זאת, אם מדובר בחייב המצוי במסגרת הליך פשיטת רגל, הסדר הנושים מתבצע מול הנושים במעורבותו של המנהל המיוחד ובכפוף לאישור בית המשפט. עורכת הדין נחמה עובדיה ממשרדנו – משרד עורכי דין בירושלים ובתל אביב – תסביר בקצרה מה זה הסדר חובות בהוצאה לפועל.

הסדר חובות בהוצל"פ

דרכים לביצוע הסדר

קיימות מספר דרכים לביצוע הסדר של חובות. לעיתים החייב אינו מסוגל לשלם את מלוא החוב ואז הוא מגיע להסכמה עם הנושה כי החוב ישולם בתשלומים חודשיים עד לפירעון מלוא החוב. לעיתים בידי החייב סכום מזומן הנמוך מגובה החוב ואותו הוא מעוניין להקצות לטובת הסדר פשרה וסילוק החוב. נושים רבים יעדיפו לקבל ולו חלק מהחוב במזומן במקום לנסות לגבות את החוב במסגרת הוצאה לפועל ללא הצלחה ולאחר הימשכות ארוכה של הליכים משפטיים.

הסדר חובות באיחוד תיקים

ניתן לבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל כאשר פתוחים כנגד החייב מספר תיקי הוצל"פ אשר מתאחדים לתיק אחד. בדרך זו החייב משלם תשלום חודשי, התואם את יכולתו הכלכלית, לתיק הוצאה לפועל אחד ולא למספר רב של תיקים. התשלום מתחלק בין הנושים באופן יחסי לגובה החוב.

נשאלת השאלה – מה קורה כאשר החייב מעוניין לעשות הסדר נושים? האם הוא רשאי לעשותו רק עם חלק מהנושים או עליו לעשותו עם כלל הנושים בתיק האיחוד?

הפסיקה קבעה כי ככל והחייב הגיע להסדר עם נושים שלא במסגרת תיק איחוד, הדבר מהווה העדפת נושים אסורה. במידת הצורך יש בסמכות רשם ההוצאה לפועל לפי בקשת אחד הנושים בתיק האיחוד או מיוזמתו של הרשם לקבוע שאכן מדובר בהעדפה אסורה ולבטלה.

הסדר חובות מול בנקים וחברות אשראי

במרבית המקרים מדובר בהלוואות שנלקחו מהבנקים וחברות האשראי והחייב לא עמד בתשלומים או בסל אשראי מצטבר שהחייב לא הצליח לעמוד בתשלומו. במקרה זה הצלחת ההסדר תלויה רבות במידת שיתוף הפעולה ורצונם של חברות האשראי והבנקים להגיע לפשרה מול החייב.

עוד בראשית הדרך, טרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל, מומלץ לפנות לגורמים אלה ולנסות להגיע עימם להסדר החוב. אולם, הפרקטיקה מלמדת שלאור היקף החובות לבנקים ולחברות האשראי, קשה מאוד להגיע להסדרים בשלב זה.

קבלת הסדר נושים

לאחר ניהול המשא ומתן מול הזוכה והסכמה על הסדר שיביא לתשלום החוב, ההסדר מוגש לרשם ההוצאה לפועל אשר מאשר אותו. לאחר אישור רשם ההוצאה לפועל, כל הליכי הגבייה כנגד החייב "מוקפאים" כל עוד החייב עומד בהסדר. ככל והחייב אינו עומד בהסדר רשאי הזוכה לבקש לחדש את הליכי הוצאה לפועל כנגדו ולפעול להטלת עיקולים והגבלות כנגדו.

ליווי עורך דין לטיפול בהסדר נושים  

כפי שצוין לעיל, נוכחנו להבין שקיימים הבדלים בין ההסדרים השונים, טרם פתיחה בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליך ההוצאה לפועל ובמסגרת הליך פשיטת הרגל. מומלץ לפנות לסיוע עו"ד בעל ניסיון בתחום הסדרי חוב לסייע לנהל משא ומתן יעיל אל מול הנושים השונים.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו לקבלת ייעוץ מקצועי ועזרה. ניתן לקבוע שיחה עם עורך דין להוצאה לפועל ממשרדנו בתל אביב או בירושלים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top