Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד בישראל במקרים בהם בת זוג זרה עסקה בזנות

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

במאמר זה נעסוק בסוגיה רגישה, אשר נדונה במספר מקרים בבית המשפט בישראל. הסוגיה נוגעת למקרים בהם מתבקשת הסדרת מעמד עבור בת זוג זרה של אזרח ישראלי, אולם מתגלה כי בת הזוג הזרה עסקה בזנות בישראל. כיצד הדבר משפיע על פתיחת תיק חיים משותפים והסדרת מעמד בת הזוג? על כך נסביר להלן.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל ובהסדרת מעמד עבור בני זוג זרים. משרדנו מספק מענה משפטי מקיף ומלווה זוגות לאורך שלבי ההליך של הסדרת מעמדם בישראל.

תופעת הזנות בישראל סוקרה בשנים האחרונות, בעיקר בהקשר של ניסיונות שונים למזער את העיסוק בזנות. ניסיונות אלה הובילו לחקיקת איסור פלילי על צריכת זנות (אשר כונה ״חוק הפללת הלקוח״). כידוע, העיסוק בזנות אינו מהווה עבירה פלילית בישראל, בניגוד לשידול לזנות / סרסרות

קיימת תופעה של הברחה לישראל של אזרחיות זרות שהן קורבנות סחר בזנות. חלקן מצליחות לברוח בעודן בישראל, ומנסות להשתקם. במסגרת זאת, חלקן נכנסות למערכת יחסים זוגית עם אזרחים ישראלים. האם העובדה שבעברה עסקה בת זוג זרה בזנות עלול להשפיע לרעה על הליכי הסדרת מעמד בישראל? להלן נסביר על המצב המשפטי בנושא מורכב ורגיש זה. 

הסבר בקצרה על הליכי הסדרת מעמד בישראל

זוגות המורכבים מבני זוג ישראלים ובנות זוג זרים, נדרשים להסדיר את מעמד בני הזוג הזרים, על מנת לאפשר חיים משותפים בישראל. קיימים נהלים שונים החלים על הסדרת מעמד בני זוג נשואים ועל ידועים בציבור. הליך הסדרת המעמד מתחלק לשלבים. ההליך נפתח בהגשת בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים וממשיך בראיון הבוחן את כנות הקשר. לאחר מכן, אם נמצא כי הקשר הזוגי כנה, יעברו בני הזוג הזרים תהליך שבסופו יוכלו לקבל מעמד קבע בישראל (ההליך המדורג).

הסדרת מעמד בישראל עבור בת זוג זרה אשר עסקה בזנות

באיזה אופן עיסוק של בת הזוג הזרה בזנות בעבר עלול להשפיע על הסדרת מעמד בישראל?

האופן העיקרי שבו העיסוק בזנות עלול להשפיע על הסדרת מעמד בישראל של בת הזוג הזרה נוגע לבחינת כנות הקשר הזוגי. נציגי משרד הפנים, הבוחנים את כנות הקשר בין בני הזוג, עלולים לקבל רושם כי מדובר בקשר פיקטיבי, הנועד רק לצורך הכשרת המעמד החוקי של בת הזוג בישראל. הדבר דורש הצגת ראיות מצד בני הזוג, המעידות על קשר זוגי כנה ביניהם. 

טעם נוסף שבעקבותיו עלולות להידחות בקשות לפתיחת תיק חיים משותפים בישראל הוא קיום מניעה פלילית לכך. על אף שכאמור עיסוק בזנות כשלעצמו אינו מהווה עבירה פלילית בישראל, במקרים רבים קיימת חפיפה בין עולם הזנות ובין תחומים פליליים אחרים. נשים רבות שעסקו בזנות הואשמו בעבירות שונות, לכן קיימים לגביהן רישומים פליליים. כאשר מתקבל מידע מודיעיני ממשטרת ישראל על מניעה פלילית בעקבות העיסוק בזנות בעברה של בת הזוג, הדבר עלול למנוע הסדרת מעמד חוקי עבורה. 

קביעת בית המשפט בנושא

החלטות על דחיית בקשות להסדרת מעמד עבור בני זוג זרים ניתנות לערעור. פסק דין מרכזי בנושא ניתן בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב. במסגרת פסק הדין נדונה השגה על החלטת דחיה של משרד הפנים להסדרת מעמד בת זוג זרה. בת הזוג עסקה בעברה בזנות בישראל, ובהמשך נעצרה והורחקה מהארץ.

בני הזוג הכירו במהלך שהות בת הזוג בישראל, ונישאו לאחר שהורחקה בנישואים אזרחיים. משרד הפנים סבר כי הקשר בין בני הזוג אינו כנה, ולכן סירב לבקשת הזמנתה לישראל לצורך בחינת הקשר הזוגי. בית המשפט קבע כי אין ראיות המעידות על חוסר כנות, ולכן יש לאפשר לבת הזוג להיכנס לארץ לצורך שימוע, במסגרתו ייבחן הקשר הזוגי.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

לסיכום, עיסוק בזנות אינו אמור למנוע בפני עצמו אפשרות להסדרת מעמד בני הזוג הזרים בישראל. עם זאת, הדבר עלול להשפיע על התרשמות משרד הפנים מכנות הקשר הזוגי או להעלות חשש ממניעה פלילית. לכן ראוי להסתייע בעורך דין מומחה לדיני הגירה, על מנת לעמוד על זכויות בני הזוג ולהימנע מהגעה למצבים אלה. עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ניסיון מקצועי רב בייצוג בני זוג זרים בהליכי הסדרת מעמד בישראל, וישמחו לעמוד לרשותכם בכל עניין.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top