Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד בישראל כאשר בן הזוג הישראלי בכלא או מרצה עונש מאסר

Joshua Pex

רוני עמנואל

משרד עורכי הדין מיכאל דקר ויהושוע פקס עזרו לנו במאמצנו לרשום את בתי כאזרחית ישראלית (היא נולדה לשני הורים גאים, אחד מהם אזרח ישראלי, בהליך פונדקאות בחו"ל, המוסדר בחוק של המדינה בה בוצע ההליך). עורכי הדין עמדו בתוקף מול סחבת של קרוב לשנה ודרישות בלתי רלוונטיות של משרד הפנים. לבסוף הורתה השופטת למשרד הפנים לרשום את הילדה כאזרחית ישראלית (לאחר בדיקת ד.נ.א שהיא מספיקה לפי התקנות!). אנו מודים לעורכי הדין ולעוזרות המשפטיות מאיה ונטע-לי על עזרתם המקצועית, סבלנותם והעניין האישי שגילו במשך התהליך.

מה קורה במקרים בהם בני זוג זרים חיים בזוגיות בארץ ומבקשים הסדרת מעמד בישראל, אך בני הזוג הישראלים (לרוב מדובר בבן הזוג הישראלי שמוחזק בכלא) מרצים עונש מאסר? החוק אינו מונע אפשרות של הסדרת מעמד בין אסיר ישראלי לבין בת זוגתו הזרה, אולם ברור כי עצם השהייה בכלא מונעת קיום תא משפחתי נורמטיבי, לכן בוודאי עלולים לעורר קשיים אחרים הנוגעים לנהלי משרד הפנים ולקביעות בתי המשפט בנושא. על המצב המשפטי יסביר להלן בהרחבה עורך דין יהושע פקס ממשרדנו, המתמחה בדיני הגירה למדינת ישראל.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום דיני ההגירה. למשרדנו ניסיון רב, בין היתר, בהליכי הסדרת מעמדם החוקי של זוגות שבהם אחד מבני הזוג זרים, ובייצוגם בפני רשות האוכלוסין של משרד הפנים והערכאות המינהליות והמשפטיות.

כיצד נפתחות בקשות להסדרת מעמד בישראל וחיים משותפים עבור בני זוג זרים?

הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים בישראל, בין אם מדובר בזוג נשוי ובין אם מדובר בזוג ידועים בציבור, הינה הליך מורכב אשר למעשה נמשך שנים. לצורך פתיחת הבקשה, על בני הזוג להתייצב בלשכת רשות האוכלוסין ולהציג מסמכים שונים במעמד פתיחת התיק. בנוסף, נבדקים היעדר מניעה פלילית או ביטחונית, מרכז חיים משותף בישראל וקשר זוגי כנה.

מניעה פלילית להסדרת מעמד בשל רקע פלילי של בני הזוג הישראלים

קיום קשרים רומנטיים, חיי זוגיות והזכות לחיי משפחה, מהווים זכויות בסיסיות השמורות לכל אזרחי ישראל, גם אלה אשר מרצים עונשי מאסר. עם זאת, בכל הנוגע להליכי הסדרת מעמד, נהלי משרד הפנים מאפשרים פניות לגורמים חיצוניים (כגון המשטרה ושירותי הביטחון) במעמד פתיחת תיק חיים משותפים, לצורך קבלת מידע לגבי הרקע הפלילי של בני הזוג הישראלים. אפשרות זו קיימת הן לפי הנהלים החלים על בני זוג נשואים והן לפי הנהלים החלים על ידועים בציבור. כפועל יוצא, קיימת סמכות לסרב לבקשה לפתיחת תיק חיים משותפים במקרים חריגים.

כאשר בני הזוג הישראלים מרצים עונש מאסר בכלא, הדבר עלול להוות אחד מאותם מקרים חריגים בהם ייקבע כי קיימת מניעה פלילית והבקשה להסדרת מעמד תידחה. חשוב לדעת כי הדבר אינו הכרחי ותלוי בגורמים רבים, כגון: סוג העבירה בה הורשעו בני הזוג, השאלה אם קיים קשר בין העבירה ובין הקשר הזוגי וכן שאלת הסיכון הפלילי שעולה ממכלול נסיבות המקרה. 

יש לציין כי חשוב להבחין בין מקרים של זוגות אשר כבר הכירו והחלו לנהל קשר, ובמהלך הקשר החלו בני הזוג הישראלים לרצות עונשי מאסר, לעומת מקרים בהם ההיכרות נוצרה תוך כדי המאסר של בני הזוג הישראלים. המקרה השני, בו הזוג טרם ניהל חיים משותפים בפועל, עלול להעלות קשיים רבים יותר על הליכי הסדרת מעמד, בהם נדרשים בני הזוג להוכיח חיים משותפים בפועל.

הסדרת מעמד בישראל עבור בני זוג זרים במקרים בהם בני הזוג הישראלים מרצים עונש מאסר

מה ניתן לעשות במקרים של דחיית בקשה בשל מאסר שמרצים בני הזוג הישראלים?

על החלטות להפסיק הליכי הסדרת מעמד או לדחות בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים בגין ריצוי עונש מאסר של בני הזוג הישראלים, ניתן לערער במספר דרכים. ראשית, ניתן להגיש ערר פנימי על ההחלטה, בפני משרד הפנים. כמו כן, ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. קיימת אף זכות ערעור על פסק הדין של בית הדין לעררים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

בתי המשפט קבעו לא פעם כי אין בעצם העובדה של מעצר או ריצוי עונש מאסר של בני הזוג הישראלים כדי להוביל לדחיה על הסף של בקשות לפתיחת תיק חיים משותפים. וכך גם החלטות על הפסקת הליכי הסדרת מעמד, יש לבחון כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו. עם זאת, כפי שציינו לעיל, קיימת נטיה פחותה יותר לקבל השגות על דחיית בקשות במקרים בהם בני הזוג לא חיו במשותף בפועל לאור המאסר שמרצים בני הזוג הישראלים. מכל מקום, ייעוץ וליווי של עורך דין מומחה לדיני הגירה חשוב מאוד במקרים אלה, לצורך שמירה מיטבית על זכויות בני הזוג.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

אם אתם בני זוג המעוניינים לפתוח בהליכי הסדרת מעמד בישראל, או שהנכם נתקלים בקשיים מול הרשויות בעניין זה, צרו עמנו קשר ונוכל לסייע לכם. למשרדנו ניסיון רב בייצוג זוגות בפני משרד הפנים והערכאות השונות בהליכי הסדרת מעמד, לרבות במקרים בהם בני הזוג הישראלים מרצים עונשי מאסר. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top