Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הליכי הסדרת מעמד בישראל במקרים של חידוש הקשר הזוגי לאחר פרידה

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

הליכי הסדרת מעמד בישראל עבור בני זוג זרים אורכים פרקי זמן ממושכים. מדובר בנוהל מדורג אשר מתנהל מול משרד הפנים בין 5 שנים (בני זוג נשואים) עד ל- 7 שנים (בני זוג ידועים בציבור). כפי שקורה בקשרים זוגיים לא פעם, במהלך הזמן עשוי לעיתים להיפסק הקשר בין בני זוג זרים ובני זוגם הישראלים, אך להתחדש לאחר מכן. במקרים אחרים, בני הזוג הזרים פוגשים בני זוג חדשים. האם במקרים של חידוש הקשר הזוגי לאחר פרידה, או קשר זוגי אחר, יוכלו בני הזוג הזרים להמשיך את הליכי הסדרת מעמד ולהישאר בישראל? על כך מסביר להלן עורך דין מיכאל דקר, מומחה לתחום הגירה לישראל. 

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון מקצועי רב בייצוג וליווי של זוגות בהליכי הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים.

הסבר כללי: הסדרת מעמד בישראל

הסדרת מעמד בישראל עבור בני זוג זרים הנשואים או חיים משותפים כידועים בציבור עם בני זוג ישראלים, הינה כידוע הליך מורכב וממושך. נדרשת עמידה בתנאי הנהלים שקבע משרד הפנים לגבי זוגות נשואים והנהלים לגבי ידועים בציבור. הנהלים מאפשרים לבני הזוג הזרים להסדיר בהדרגה מעמד קבע בישראל, במסגרת הליך הקרוי ההליך המדורג.

מה ההשלכות של סיום הקשר הזוגי?

לעתים, תוך כדי הליכי הסדרת מעמד, מגיע הקשר הזוגי אל סיומו. במקרים אלה קיים נוהל נפרד העוסק בנושא. נדרשת מסירת הודעה על סיום הקשר. לאחריה יזומנו בני הזוג לראיון, הבוחן את כוונת בני הזוג הזרים להישאר בישראל. תיתכן אפשרות להמשך הליכי הסדרת מעמד מטעמים הומניטריים במקרים אלה, ועל כך הסברנו בהרחבה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

הסדרת מעמד בישראל במקרים של חידוש הקשר הזוגי או כניסה לקשר זוגי אחר

מה קורה במקרים של חידוש הקשר או קשר זוגי חדש עם בני זוג אחרים?

בלא מעט מקרים מחליטים בני זוג שנפרדו על חידוש הקשר הזוגי. במקרים אחרים, בני הזוג הזרים נכנסים למערכת זוגית חדשה עם בני זוג אחרים. נהלי משרד הפנים קובעים למעשה כי חידוש קשר זוגי שהסתיים בין אותם בני זוג, או פתיחת בקשה חדשה להסדרת מעמד עם בני זוג אחרים, דורשת פתיחה של ההליכים מחדש. זאת בהתאם לנוהל העוסק בסיום הקשר ומחייב הפסקת ההליך המדורג

משמעות הדבר הינה כי אשרת (ויזת) השהייה הקודמת שניתנה לבני הזוג הזרים – תבוטל. ככל שבני הזוג יעמדו בהוראות הנהלים, תוענק להם ויזה עבודה. אם תאושר הבקשה החדשה לפתיחת תיק חיים משותפים, יעברו בני הזוג הליך מדורג חדש. בני הזוג יידרשו להציג הוכחות לכנות הקשר הזוגי ולמרכז חיים משותף בישראל. בנוסף, תיערך בדיקה של היעדר מניעה פלילית או ביטחונית. רק בהתקיים כל אלה, לצד יתר תנאי הנהלים, תתאפשר הסדרת המעמד בישראל.

האם בכל מקרה של התרשמות משרד הפנים מסיום הקשר יידרש להתחיל את ההליך המדורג מחדש?

לעתים, במהלך ההליך המדורג, מתרשמים נציגי משרד הפנים מחוסר כנות הקשר הזוגי, למשל על רקע קשיים בזוגיות. בעקבות כך, עלולה להתקבל החלטה על הפסקת ההליך המדורג. חשוב לדעת כי החלטה על הפסקת ההליך המדורג ניתנת לערעור, ולא בכל מקרה מעין זה יידרשו בני הזוג לפתוח בקשה חדשה לפתיחת תיק חיים משותפים.

במקרה שנדון בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, השיגו בני זוג על החלטת משרד הפנים להפסיק את ההליך המדורג בעניינם. בראיון שנערך לבת הזוג הזרה, היא ציינה כי היא ובן זוגה אינם חיים כזוג במשך שנים רבות. הדבר הוביל להתרשמות מחוסר כנות של הקשר הזוגי. אלא שבפועל, דבריה של בת הזוג נבעו מכך שבן זוגה הישראלי סבל מבעיות בריאותיות קשות. בת הזוג המשיכה לדאוג לו כל אותה עת. בית המשפט הביע ביקורת כלפי החלטת משרד הפנים, ביטל אותה והדגיש כי אין להסיק מכל מקרה של קשיים בזוגיות על הפסקת הקשר. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

לסיכום, מקרים של חידוש הקשר הזוגי בין בני זוג שנפרדו, או מקרים של קשר זוגי חדש, מחייבים ככלל פתיחה מחדש של הליכי הסדרת מעמד בישראל. אולם, הדבר מעלה מורכבויות שונות, ולכן מוטב להסתייע בייעוץ משפטי ולפעול בהתאם לנסיבות המקרה. בכל שאלה או סוגיה, תוכלו ליצור קשר עמנו ועורך דין מומחה ממשרדנו ישמח לעזור. למשרד עורכי הדין שלנו ישנו ניסיון מקצועי רב בייצוג זוגות בהליכי הסדרת מעמד בישראל.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top