Skip to content

הסבת דוחות תנועה מאדם לאחר

Saad AbuKhalaf

Saad AbuKhalaf

נהגים רבים מזועזעים מקבלת דוח הרשום על שם אדם שלא נהג באותו רכב הנקוב בדוח, או אפילו שהוא היה מחוץ לארץ או אפילו סוג רישיון הנהיגה שלו לא מתאים לסוג הרכב בו "נהג". במידה וקיבלתם דוח מוזר כזה שמתייחס לאדם הלא נכון, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בחוקי תעבורה.

מרבית בקשות הסבת הדוחות הן במקרה שהנהג לא קיבל בפועל את הדוח מקצין משטרה או במהלך תאונת דרכים. לרוב מדובר בדוח עקב צילום מצלמות המהירות של המשטרה, הפרושות ברחבי הארץ. חשוב לקחת בחשבון את ההיגיון בעת ​​הגשת בקשת הסבת דוח תנועה בשם אדם לאחר. למרות שעל פי רוב יהיה מספיק להגיע לבית המשפט עם שני תצהירים (של הנהג שקיבל את הדוח ושל הנהג אשר נהג ברכב בפועל ומבקש להמיר את הדוח אליו), ישנו מצב בו המשטרה אכן תברר שלנהג השני לא הייתה אפשרות מעשית לנהוג ברכב באותו מקום וזמן, מה שיגרום לסיבוך רציני וחסר טעם.

אנו במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש, מומחים במספר תחומים כולל אופן הטיפול בעבירות תעבורה, נהיגה ללא רישיון וכל מה שקשור לחוקי תעבורה ובתי המשפט לתעבורה.

עקרונית, וכפי שהזכרנו, על הנהג הפוגע להודות בכתב בפני בית המשפט או המשטרה (לפי העניין), כי הוא זה שביצע את אותה העבירה או שהוא השתמש ברכב במהלך ביצוע העבירה – השימוש ברכב לא מהווה בהכרח הודאה בעבירה.

 

כיצד אוכל להסב עבירת תנועה שלא ביצעתי?

  1. יש להגיש בקשה למשטרת ישראל או לבית המשפט (לפי העניין).
  2. יש לצרף לבקשה תצהיר הנהג המפר החתום בפני עורך דין, ואשר מודה בנהיגה ברכב במהלך ביצוע העבירה או בעבירה עצמה (חשוב מאוד נוסח התצהיר במקרה זה).
  3. מומלץ אפילו בחום להגיש תצהיר גם מטעם מקבל הדוח.
  4. הגשת עותק של הדוח עצמו.
  5. העתק תעודות זהות שני הצדדים.
  6. העתק רישיון הנהיגה של הנהג המפר.

סביר להניח שההפרה תומר לאדם שביצע אותה בפועל, אך כל פנייה תיבחן בנפרד.

אם קיבלת דוח תעבורה של מצלמת מהירות, יש לך כמה אפשרויות:

  • לשלם את הקנס תוך 90 יום. בהתאם, אתה תיחשב כמי שהודה באשמה, תורשע ותחשב כמסכים לעונש, והתוצאה תיכנס לתוקף – כלומר, יירשמו הנקודות לחובתך.
  • לחלופין, תוכל להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום, אם אתה בטוח שלא ביצעת את העבירה הנ"ל.
  • או לבקש המרת הדוח על שם הנהג שביצע את ההפרה בפועל, תוך 90 יום, כלומר לבטל את הדוח.

מה קורה אם איחרתי ביותר מ -90 יום?

סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי, (נוסח מאוחד), 1982, כולל את הזכות לבקש הארכת מועד. ברוב המקרים ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להישפט: על המבקש להציג סיבה מוצדקת ומתאימה לבית המשפט על כך שלא הגיש את הבקשה להישפט במועד, כלומר תוך 90 יום.

על המבקש להוכיח כי אם פסק הדין לא יבוטל, הדבר יגרום לו נזק וחוסר אמינות ביישום הצדק. כלומר, בית המשפט נדרש לשקול אם אי-ביטול פסק הדין עלול להוביל לעיוות הצדק עבור הנאשם כך שיהיה מה שיצדיק את ההסכמה לבקשתו.

הסבת דוחות תנועה – צרו קשר עם עורך דין

אנו במשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש, מומחים בכמה תחומים, לרבות אופן ההתמודדות עם עבירות תעבורה ונהיגה ללא רישיון וכל מה שקשור לחוקי תעבורה ובתי משפט לתעבורה.

משרדנו מייצג נושאים רבים הקשורים לדיני תעבורה ולתקנות תעבורה באופן תדיר, ואכן, משרדנו הצליח להשיג תוצאות מדהימות עבור לקוחותיו באמצעות צוות עורכי דין המתמחה בדיני תעבורה ותקנות תעבורה, על ידי קביעת אופן הטיפול בכל מקרה בנפרד.

אם קיבלת דוח תעבורה שלא ביצעת, נשמח לסייע לך ולספק לך ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

הסבת דוחות תנועה

03-3724722, 055-9781688 

office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top