Skip to content

המשמעות המשפטית של כתובה

Anat Levi

Anat Levi

מהי בדיוק המשמעות המשפטית של כתובה? לא כולם מבינים כי המסמך עליו הם חותמים בליל הנישואים מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין, על כל המשתמע מכך. ואולם, מדובר בחוזה בעל תכונות משפטיות מיוחדות, בין היתר משום שחלים עליו הן דיני ההלכה והן דיני החוזים של המשפט הישראלי. סדרת מאמרים זו תתייחס להיבטים שונים של הכתובה אשר חשוב כי כל מי שנישאו כדת משה וישראל יהיו מודעים להם.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני משפחה. המשרד מתמחה בייצוג בפני בית המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים במגוון נושאים כגון מימוש כתובה, הסדרי ממון, סכסוכים משפחתיים ועוד. במאמר זה תסביר עורכת דין מומחית לענייני משפחה על המשמעות המשפטית של כתובה.

כתובה כהסכם מחייב אשר נדרש לצורך נישואי יהודים בישראל

המשמעות המשפטית של כתובההאם ייתכן שמסמך שנערך בשפה אשר אינה מדוברת כיום ובהתאם למסורת של אלפי שנים, ניתן לאכיפה בבית משפט כחוזה מחייב? בכל הנוגע לכתובה, התשובה היא כי בהחלט כן. לא זו בלבד, אלא שניתן גם לאכוף כתובה ביותר מערכאה משפטית אחת בישראל. 

כידוע, זוגות המעוניינים להינשא בישראל חייבים, ככלל, לערוך נישואים לפי הדין הדתי. החוק קובע כי יהודים חייבים להינשא בישראל דרך מוסד הרבנות. לכן, כל מי מאיתנו שהתחתנו כדת משה וישראל, מחזיקים בכתובה משלהם. מדובר בהסכם אשר נעשה על פי המסורת היהודית ונערך על-ידי רב. כללי ההלכה היהודית אוסרים על עריכת נישואים ללא כתובה, ואין כל אפשרות לחרוג מאיסור זה.

מה המטרות של כתובה?

ככל חוזה מחייב, כתובה נועדה למזער מקרים של הפרת ההסכם, תוך ציון מראש של ההשלכות של גירושין. הבעל יודע כי במקרה של גירושין, יהיה עליו לשלם לאשתו את סכום הכתובה, ובהתאם הכתובה משמשת כמעין כלי הרתעתי. 

אך לצד מטרה זו, הכתובה נועדה גם להקל על נשים לצאת לדרך עצמאית במקרה של גירושין. ההנחה הינה כי יהיה להן קל יותר למצוא בני זוג פוטנציאליים כאשר ביכולתן לדאוג לפרנסתן באופן עצמאי. אמנם מדובר בגישה שניתן לראותה כמיושנת, בייחוד בעידן המודרני שבו נשים עובדות ומפתחות קריירה עצמאית, ללא תלות בבני זוגן. אך אלה הם הרציונלים העיקריים מאחורי כתובה.

סכום הכתובה

הסכום המפורט בכתובה עצמה בתור ״עיקר הכתובה״ הינו על פי מטבע בו נהגו אבותינו להשתמש – 200 זוזים במקרה של נישואים ראשונים, ו-100 זוזים במקרה של נישואים שניים. בהמרת סכום זה לשקלים, מדובר בסכום נמוך למדי. על כן, בפועל נהוג להסכים כיום על תוספת הולמת לכתובה, בסכום המשתנה לפי כל מקרה פרטני, אך נועד להיחשב כגבוה ומרתיע.

איפה אפשר לתבוע את סכום הכתובה?

חשוב לציין כי בדומה למקרים רבים מתחום דיני המשפחה, גם לגבי כתובה קיימות בעיות משפטיות שונות. הבעיות בתחום נוגעות לכך שניתן לדון בענייני משפחה שונים (לרבות בכתובה) הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה וערכאות הערעור מעליו (בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון). 

קיומן של שתי מערכות משפטיות שונות הדנות בנושא הכתובה, מובילה להכרעות סותרות בלא מעט סוגיות, ובהן גם סוגיית סכום הכתובה שיש לפסוק. דוגמה מרכזית היא קביעת הסכום שישולם על פי הכתובה. לעתים הבעל מתחייב לסכומים אדירים כתוספת הולמת לכתובה, ללא יכולת לעמוד בהם. 

בית הדין הרבני פוסק לפי המשפט העברי וכללי ההלכה, וקבע כי הסכום המקובל כיום הוא כ-120 אלף ש״ח. בהתאם, לא תמיד תיאכף התחייבות לסכומים גבוהים יותר. לעומת זאת, בבית המשפט לענייני משפחה ובערכאות הערעור, נהוג לדון גם בשאלות מתחום דיני החוזים, ובהן השאלה האם הבעל היה שלם בדעתו בעת החתימה על הכתובה, לפי דרישות חוק החוזים. אם יימצא כי אכן כך, בית המשפט עשוי להכפיף את הבעל להתחייבותו.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לענייני משפחה

לסיכום, כתובה היא אכן מסמך אשר המשמעות המשפטית שלו היא של הסכם מחייב. קיימות סוגיות רבות העולות בנוגע לכתובה, עליהן תמצאו מידע במאמרים נוספים באתר משרדנו. לכל שאלה או סיוע בנושא תוכלו ליצור קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, המתמחה בדיני משפחה ובענייני כתובה.

המשמעות המשפטית של כתובה:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top