Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

המרת דת של קטין – מידע משפטי חשוב

Anat Levi
Anat Levi

Dan Kash

טיפול מהיר ויעיל בבקשות שהגשתי כל זאת תוך סבר פנים יפות ואוירה נעימה.

המרת דת היא תהליך הכרוך בהשלכות אפשריות רבות, הן מבחינה חברתית והן מבחינה משפטית. אך לגבי המרת דת של קטין, עולות סוגיות משפטיות נוספות וייחודיות. היחס של החוק להמרת דת בקרב קטינים שונה במידה רבה לעומת בגירים, ועלול לגרור השלכות פליליות אם התהליך נעשה שלא כחוק. זאת מעבר לסוגיות משפטיות בדיני משפחה העשויות לעלות במקרים בהם המרת הדת נעשית, למשל, על רקע סכסוך בין הורי הקטינים. במאמר זה תסביר עורכת דין מומחית לדיני משפחה ממשרדנו על סוגיות עיקריות הנוגעות להמרת דת.

משרד עורכי הדין שלנו, בעל סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בסיוע במגוון סוגיות משפטיות בנושא דיני משפחה. לעורכי ועורכות הדין ממשרדנו ניסיון רב ומוכח בליווי וייצוג משפטי בהליכים כגון סכסוכי משמורת, תביעת מזונות קטינים, הסכמי ממון ועוד.

המרת דת קטין

מהי המרת דת וכיצד החוק מתייחס אליה?

המרת דת היא, בתמצית, מעבר של אדם מדת אחת לאחרת. לרוב, מדובר בתהליך משמעותי הבנוי משלבים, ואשר נעשה לא פעם על רקע קשר זוגי עם בני דתות אחרות או על רקע משפחתי/קהילתי אחר. בהיותה מדינה דמוקרטית, ישראל מכירה בזכות של תושביה להמיר את דתם. ואולם, החקיקה בנושא בנויה באופן שנועד לוודא כי מי שעשו זאת שלמים עם התהליך ועמדו בתנאים הנדרשים להמרת דתם מבחינת הקהילה הדתית.

חשוב להבין כי בישראל קיים קשר הדוק למדי בין מוסדות השלטון לבין המוסדות הדתיים. מבחינה היסטורית, קשר זה נוצר עוד לפני שמדינת ישראל הוקמה, עוד בימי שלטון האימפריה העותמאנית. מדינת ישראל שימרה את קשרי הדת והמדינה הנ״ל. מסיבה זו ניתן לראות כי מדינת ישראל מחייבת, ככלל, כי נישואים הנערכים בשטחה יתקיימו לפי הדין הדתי. בהתאם, סוגיות רבות הנוגעות לנישואים וגירושים מטופלות באופן בלעדי על-ידי בתי הדין הדתיים בישראל. כמו כן, קיים על פי חוק רישום של סעיף דת של כלל האזרחים בתמצית הרישום במרשם האוכלוסין. קיימת במקרים חריגים גם האפשרות להירשם כחסרי דת. בעקבות תקדימים משפטיים שנוצרו לאחרונה, אפשרות זו הורחבה גם לאזרחים שהיו כבר רשומים כבני דת מסוימת.

החוק העיקרי העוסק בהמרת דת נקרא פקודת העדה הדתית. חוק זה קובע שני תנאים עיקריים להכרה של המדינה בהמרת הדת: ראשית, נדרשת הכרה של הקהילה הדתית החדשה באדם שהמיר את דתו. כמו כן, קיימת חובה של רישום המרת הדת במשרד הפנים. עמידה בתנאים אלה תוביל, ככלל, להכרה בהמרת הדת על-ידי רשויות המדינה.

אילו סוגיות משפטיות עשויות לעלות במקרים של המרת דת של קטין?

החוק מתייחס לקטינים באופן שונה במגוון היבטים. הדבר מובן, שכן קטינים אמנם תלויים בהוריהם, אך מנגד יש להם זכויות משפטיות באופן עצמאי ונפרד מכך. איזון עדין זה משתקף היטב גם בסוגיה של המרת דת. 

חשוב לדעת כי החוק מגדיר את האופן שבו המרת דת צריכה להיעשות, כאשר מדובר בקטינים. החוק קובע כי מרת דת של קטין מחייבת כי שני הוריו יתנו מראש הסכמתם בכתב. לחלופין, בית המשפט רשאי לאשר מראש את המרת הדת לפי בקשת אחד ההורים או האפוטרופוס של הקטין. כאשר מדובר בקטינים מעל גיל 10, עליהם לאשר בעצמם מראש ובכתב את המרת דתם. חשוב לציין כי המרת הדת של הקטינים יכולה להיות רק לדתם של שני ההורים או אחד מהם. 

להמרת דת שנעשית בניגוד להוראות החוק הנ״ל (ולעיתים הוראות נלוות נוספות) לא יהיה כל תוקף משפטי. אך מעבר לכך, חוק העונשין קובע כי המרת דת שלא כדין עשויה לגרור עונש מאסר של עד 6 חודשים, ואף קנסות בסכומים גבוהים. ענישה זהה נקבעה גם לגבי שידול קטינים לעבור המרת דת. העובדה כי מדובר בעבירה פלילית מחדדת עד כמה חשוב לפעול בהתאם לחוק בהקשר זה.

המרת דת של קטינים על רקע סכסוך בתוך המשפחה

מעבר להשלכות המשפטיות והפליליות הנ״ל, המרת דת קטין נעשית לא פעם על רקע סכסוך משפחתי בין הורים. למשל, כאשר ההורים גרושים או חיים בנפרד, ואחד מבני הזוג ממיר את דתו, או במקרים שבהם בני הזוג השתייכו מלכתחילה לדתות שונות. במקרים בהם עולה רצון מצד אחד ההורים להמרת הדת של ילדיהם, וההורה האחר מתנגד לכך, הדבר עשוי להוביל לסכסוך משפחתי. כמו יתר הסכסוכים המשפחתיים, מוטב לנסות לפתור סכסוכים מעין אלה באמצעות הגעה להסכמות בין ההורים, למשל באמצעות גישור.

למרות הסוגיות המשפטיות – המרת דת של קטין היא חוקית מבחינה משפטית

יש בציבור מי שסבורים כי המרת דת של קטינים מהווה תמיד עבירה פלילית. הבסיס לסברה זו טמון לרוב בכך שנעשו בעבר מספר ניסיונות להוצאת האפשרות להמרת דת קטינים מהחוק. למשל, בשנת 2013 הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק העונשין, באופן שיהפוך שידול להמרת דת של קטינים לעבירה שהעונש בצידה הוא שנת מאסר. 

ניסיון זה לשנות את החוק לא צלח, בדומה לניסיונות אחרים. בהתאם, החוק כיום עדיין מאפשר המרת דת קטינים, בכפוף לסייגים בחוק שצוינו לעיל, והוראות נוספות במקרים פרטניים. עם זאת, מומלץ מאוד להיעזר בעו״ד בעל מומחיות בדיני משפחה במסגרת התהליך, על מנת לוודא עמידה בהוראות החוק.

צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני משפחה

במאמר זה פירטנו על סוגיות משפטיות ייחודיות בנושא המרת דת של קטין בישראל. לשאלות נוספות ולכל סיוע בנושא המרת דת של קטינים וסוגיות נוספות בדיני משפחה, תוכלו ליצור קשר עם משרדנו. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים בדיני משפחה ובייצוג בסכסוכים בענייני משפחה, והליכים בפני בתי הדין הדתיים ובית המשפט לענייני משפחה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top