Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה ההבדל בין הליך אזרחי והליך פלילי

Esam Odeh
Esam Odeh

Libi Portnov

אומנם באיחור אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא... אז רציתי להגיד תודה לנחמה האלופה מהמשרד שלכם שליוותה תמכה ולחמה את מלחמותינו ובפה מלא ניתן להגיד "ניצחנו"
ממליצה בחום , בכל נושא שקשור ברשויות לצערי חוויתי את זה על בשרי ללא עו"ד טוב אין סיכוי להתמודד ... בקיצור לתודה לצוות של אלופים נחמה ומיכאל תודה רבה.

מה ההבדל בין תביעה אזרחית לפלילית? לרובינו מובן אינטואיטיבית שהליך אזרחי קשור יותר בדיני ממון, בעוד שהליך פלילי קשור יותר בדיני נפשות. במאמר זה נסביר לעניין השוני בין הליך אזרחי והליך פלילי, לגבי הבחנות עיקריות בין שני ההליכים, כדי להבין גם את הזכויות שלנו בכל הליך, ואיך להתנהג.

הליך אזרחי והליך פלילי

ההליך האזרחי:

ככלל, הליך אזרחי הוא הליך שנפתח ע"י תובעים שמבקשים סעד ממוני מסוים, בין אם זה כספי או אחר, כגון פינוי או צו עשה או הגדרת מעמד (למשל אזרחות, נישואין, גירושין וכו'). מי שפונה לבית המשפט לבקש סעד מסוים נקרא "תובע", והצד האחר נקרא "נתבע".

הצעדים המשפטיים המעשיים בהליך האזרחי הוסדרו במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.  פלוני שמבקש סעד אזרחי מסוים מאלמוני עליו לפנות לבית המשפט ולהגיש "כתב תביעה" בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, ולאחר הגשת התביעה על התובע להמציא את כתב התביעה לידי אלמוני – הנתבע, ומאז קבלת התביעה לידיו על הנתבע להגיש "כתב הגנה" בזמנים ובמועדים שנקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי.

ככלל, תביעה אזרחית יכולה להיפתח במה שנקרא "סדר דין רגיל", ובכלל זה נכללות תביעות נזיקיות שעילתן תאונות דרכים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, או תאונות עבודה שעילתן שאובה בעיקר מכוח פקודת הנזיקין (נוסח חדש), וכן תביעות כספיות ו/או חוזיות השאובות בעיקר מחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 או מחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, שסכומן מעל 75,000 ₪. לאחר הגשת כתב תביעה בסדר דין רגיל, על התובע להמציא את כתב התביעה לידי הנתבע, ומאז קבלת התביעה לידיו על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 60 ימים מקבלתו. לאחר מכן בית המשפט נותן החלטה לגבי השלמת כל ההליכים המקדמיים בין הצדדים (כמו גילוי מסמכים, שאלונים, פרטים נוספים וכו'), והתיק נקבע ע"י בית המשפט לישיבה מקדמית שנקראת "קדם משפט".

תביעה אזרחית יכולה גם להיפתח לפי "סדר דין מהיר", ואלה תביעות כספיות ו/או חוזיות שסכומן הינו עד הסך של 75,000 ₪. תביעות של סדר דין מהיר, כשמן כן הן, אמורות להסתיים מהר, ובד"כ לאחר הגשת כתבי הטענות: כתב התביעה וכתב ההגנה, בית המשפט קובע דיון, במסגרתו מנסה לסיים את ההליך בישיבה אחת. לכן לדיון זה, בהליך של סדר דין מהיר, על הצדדים המתדיינים להתייצב לדיון שנקבע. במידה והדיון לא נסגר באותה ישיבה, בית המשפט קובע את התיק להוכחות, ואז על הצדדים להביא את העדים שלהם, היו וקיימים.

המועד להגשת כתב הגנה בסדר דין רגיל הינו עד 60 ימים מיום קבלתו בידי הנתבע, בעוד שהזמן להגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר הינו עד 45 ימים מיום קבלתו לידי הנתבע.

ניתן גם להגיש תביעה כספית במסגרת מה שנקרא "תביעה קטנה", כשמה כן היא: תביעה שהסכום בה הינו עד הסך של כ- 35,000 ₪ (הסכום מתעדכן מפעם לפעם). בנוסף להגבלת הסכום כאמור, תביעות קטנות מוגשות ע"י אדם פרטי או קבוצה של אנשים, ולא חברה או תאגיד, והיא מוגשת ללא ייצוג ע"י עורך דין, וההיגיון בכך הוא כי תביעות מסוג זה אמורות להיות פשוטות ולהסתיים במסגרת דיון אחד וקצר.

ההליך הפלילי:

הליך פלילי, לעומת זאת, נפתח בידי מדינת ישראל ע"י הגשת "כתב אישום", ומשכך למעשה מדינת ישראל נקראת "המאשימה", בעוד שהצד שמוגש נגדו כתב האישום נקרא "הנאשם".

הצעדים המשפטיים המעשיים בהליך הפלילי הוסדרו במסגרת תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, בעוד שהחוק שמסדיר את ההליך נקרא חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982. במסגרת ההליך הפלילי מדינת ישראל היא למעשה "התובעת" היחידה – "המאשימה", המוסמכת להגיש כתבי אישום נגד העוברים על החוק, וזאת לאחר שהמשטרה חוקרת את המאורע ומחליטה כי יש מקום להגשת כתב אישום נגד הנאשם.

הליך פלילי יכול להיות בכמה מישורים, בהתאם לעבירה הפלילית המבוצעת, ובין השאר הליכי תעבורה במסגרת פקודת התעבורה (נוסח חדש) ותקנותיה, כגון נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בשכרות, נהיגה בחוסר זהירות או במהירות מופרזת, או הליכים פליליים שננקטים נגד בניה ללא היתר בניה או בניגוד להיתר, או אז המדינה מגישה כתב אישום נגד מפר החוק באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכמובן עבירות יותר חמורות כגון איומים, גרימת חבלה חמורה, גניבה, שוד, סמים, נשק, הריגה, רצח, כאשר החוק שמתחתיו חוסים כל החוקים הפליליים הינו חוק העונשין, התשל"ז-1977.

עבירות כנגד ביטחון המדינה נקראות עבירות בטחוניות, אך נכנסות תחת הקטגוריה של ההליך הפלילי – הבטחוני, המוסדרות במסגרת חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), התשי"ז-1957.

הדרך היחידה בה פלוני יכול לתבוע אלמוני באופן פרטי בהליך פלילי נקרא "קובלנה פרטית" בגין רשימה סגורה של עבירות, וזאת בהתאם לסעיף 68 לחסד"פ.

אם יש לכם שאלות נוספות או אם אתם זקוקים לעזרה משפטית מעורך דין לענייני נזיקין בישראל, אתם מוזמנים לפנות אלינו. משרדינו ממוקמים בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top