Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

היתר עבודה למומחים כעובדים זרים בישראל, לעומת היתר לצורך משא ומתן

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

מאמר זה עוסק בהיתר עבודה למומחים כעובדים זרים בישראל, ומתי אין צורך להחזיק בו כדי להגיע לישראל לצרכי משא ומתן.

עבודת מומחים זרים ללא היתר עבודה

סנקציות חמורות מוטלות על אנשים ועל חברות בגין העסקת עובדים בישראל ללא ויזת עבודה וההיתרים הדרושים. עובדים זרים עלולים להיעצר עם הגעתם לישראל, ואף למצוא עצמם מגורשים ומסורבי כניסה לישראל לעשר השנים הבאות. החברה עלולה לשאת בקנסות בגין העסקה בלתי חוקית של עובדים, ובנוסף עלולה להישלל ממנה הזכות לגייס בעתיד עובדים זרים כמומחים, ולהביאם לישראל. על כן, חשוב שעובדים זרים והחברות שמעוניינות להעסיק אותם, יצמדו לתהליכים שקבע משרד הפנים.

היתר עבודה ישראלי למומחים

היתר עבודה למומחה ומשא ומתן עסקי

מומחים זרים המגיעים לישראל ממדינות שיש להן הסכמי פטור מהצורך באשרה לפני כניסה, יכולים לקבל ויזת תייר במעבר גבול, מבלי שנדרשו להגיש לכך בקשה מראש. מנגד, מומחים זרים יכולים להגיע לישראל ממדינות אחרות, שאין עמן הסכם ויתור ויזה. במקרים אלו עליהם להגיש בקשה מבעוד מועד ולקבל ויזה מראש על מנת להיכנס למדינה.

חשוב לציין שלמתכננים לעבוד בישראל בכל סוג של עבודה, אסור להיכנס למדינה עם ויזת תייר. המתכננים לעבוד חייבים לקבל היתר עבודה למומחה, וגם ויזת B1 מראש. תהליך זה יכול לקחת זמן, שאורכו תלוי בסוג הוויזה, אך עקרונית ניתן לקבל ויזת מומחה מזורזת בתוך פחות מששה ימים!

כאשר מומחים זרים ומנהלים זרים מגיעים לישראל במסגרת משא ומתן עסקי, הם יכולים להיכנס לישראל עם ויזת תייר. עם זאת, חשוב שהחברה הישראלית עמה המומחים קשורים, לא תשלם עבור עבודה זו. אם החברה הישראלית מבצעת תשלום, על העובד הזר להחזיק ויזת B1 והיתר עבודה ישראלי למומחה.

מידע נוסף

למידע נוסף על ויזת עבודה B1 למומחים, פטורים והקלות, הארכות, טיפים חשובים ועוד, ניתן לעיין במאמרים נוספים אודות ויזות ומומחים זרים המועסקים בחברות. המאמרים מצויים תחת דיני הגירה ודיני תאגידים באתר שלנו.

צרו עמנו קשר – עורכי דין לענייני ויזה

לשאלות בנושא היתר עבודה ישראלי למומחים, ויזות B1 וכלל התהליך, אנא צרו עמנו קשר ונשמח לעזור.

היתר עבודה ישראלי למומחים

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722, 055-9781688 

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top