Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

החזר הוצאות עורך דין בהליכים מול משרד הפנים

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

קבלת החזר הוצאות עורך דין בהליכים מול משרד הפנים חשוב לאזרחי ישראל ולבני זוג זרים. הסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים הוא הליך משפטי אשר נעשה מול משרד הפנים, ולעתים לוקח שנים ארוכות. פקידי משרד הפנים נוטים לפעמים להקשות על אזרחים זרים הנמצאים בהליך קבלת מעמד חוקי בישראל. כתוצאה מכך, אזרחים זרים ובני משפחתם הישראלים המתנהלים מול משרד הפנים, נאלצים לפנות לסיוע עורך דין הגירה לישראל. עורך דין מומחה בתחום ההגירה עוזר לקצר ולייעל את ההליך, במיוחד במידה ויש צורך לפנות לערכאות משפטיות חיצוניות למשרד הפנים.

הוצאות שכר טרחה לעורך דין אינן זולות בלשון המעטה. במשרד עורכי הדין שלנו, אשר עוסק רבות בתחום הגירה לישראל, שומעים לעיתים קרובות את השאלה: "האם נקבל החזר הוצאות עורך דין, באם נצליח בהליך מול משרד הפנים?". משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב ובירושלים מתמחה בתחום הסדרת מעמד בישראל מול משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה. עורך דין יהושע פקס יסביר במאמר זה באילו נסיבות אפשר לקבל החזר עבור תשלומים אשר שולמו לעורך דין כשכר טרחה בעבור עבודתו מול רשויות ההגירה לישראל.

קבלת החזר הוצאות עורך דין בהליכים מול משרד הפנים

תשלום שכר טרחה עורך דין תמורת סיוע בהליכים מול רשויות ההגירה לישראל

הליכי הסדרת מעמד מול רשויות ההגירה בישראל נעשית מול לשכות משרד הפנים הפזורות ברחבי הארץ. הלשכה הקרובה למקום המגורים של הישראלי היא הלשכה המטפלת בבקשה הראשונה. אם הבקשה נדחית על ידי פקידי משרד הפנים בלשכה, מגישים ערר אל המטה המרכזי של לשכת האוכלוסין וההגירה בירושלים.

שכר טרחה של עורך דין נקבע על פי הסכמה הדדית בין הלקוח לבין עורך הדין. חשוב לציין כי כל התשלומים של לקוחות לעורכי הדין תמורת סיוע עו"ד בשלב של הבקשה והערר לא יוחזרו ללקוחות. כך לדוגמא, ישנם מצבים בהם בקשה לקבלת אשרה בישראל עבור בן זוג זר הנשוי לאזרחית ישראלית נדחית תחילה על ידי הפקידים בלשכה המטפלת. בני הזוג פונים אל עורך דין לקבלת סיוע, הם חותמים על ייפוי כוח, הסכם שכר טרחה ומשלמים לעורך הדין תמורת עבודתו. אם לאחר סיוע עורך דין בהגשת ערר כנגד ההחלטה, הרשות מחליטה להעניק את האשרה המבוקשת בהתאם לנוהל משרד הפנים, הרי ששכר הטרחה אשר שולם על ידי הלקוח לעורך הדין עבור הכנת הערר, לא יוחזר ללקוח.

החזר שכר טרחה לאחר קבלת פסק דין של בית המשפט

הליכים משפטיים מול משרד הפנים בנושא הסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים, בהתאם לחוק הכניסה לישראל, או בהתאם לחוק האזרחות או חוק השבות, לא תמיד מסתיימים בהגשת ערר למטה משרד הפנים בירושלים. לעיתים נאלצים לקוחות לפנות אל הערכאות המשפטיות המוסמכות, על מנת לעמוד על זכויותיהם בחוק. בית הדין לעררים על פי חוק הכניסה לישראל, בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים, בית המשפט העליון, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) וגם בית הדין לביקורת משמורת, הם בתי המשפט בישראל העוסקים בסוגיות של הגירה והסדרת מעמד חוקי בארץ.

בהליכים של ערעור מנהלי או ערר מול בית הדין, אשר מסתיימים בפסק דין של בית המשפט לטובת הלקוחות המערערים, בית המשפט בדרך כלל ייפסקו הוצאות לטובת העותרים. יחד עם זאת, סכום ההוצאות אינו מתבסס על שכר הטרחה אשר שולם בפועל לעורך הדין. בדרך כלל מדובר על סכום נמוך בצורה משמעותית מאשר סכום שכ"ט עו"ד ששילמו הלקוחות. חשוב לציין גם כי הפסד בהליך משפטי עלול לגרור תשלום הוצאות שכר טרחה לטובת משרד הפנים. מערערים על החלטת משרד הפנים אשר ערעורם הסתיים בפסק דין כנגדם לעתים יתבקשו לשלם הוצאות לצד השני.

קבלת החזר הוצאות עורך דין לאחר שמשרד הפנים מבקש למחוק את העתירה

קיימים מצבים בהם לקוחות נאלצים לשלם שכר טרחה לעורך דין לשם הגשת עתירה או ערעור מנהלי לערכאות המשפטיות הרלבנטיות, אולם זמן קצר לאחר הגשת הבקשה אל בית המשפט, משרד הפנים מחליט לתת לעותרים את הסעד אותו ביקשו מלכתחילה. החלטה זו של משרד הפנים נובעת בדרך כלל מפני שהיועצים המשפטיים של רשות ההגירה הבהירו כי סיכויי העתירה שהוגשה לבית המשפט להתקבל גבוהים. במצבים כאלה בהינתן הסעד המבוקש הפנייה אל בית המשפט מתייתרת, מכיוון שאין כבר צורך לדון בבקשה כאשר הסעד המבוקש ניתן.

במקרים כאלה קבעו בתי המשפט מספר קריטריונים לגבי החזר הוצאות שכר טרחה אשר שולמו לעורך הדין תמורת עבודתו. ראשית, בודק בית המשפט האם אכן הסעד המבוקש ניתן רק לאחר הגשת הערר. שנית, האם היה צידוק בהגשת הבקשה, כלומר האם באופן בסיסי הפנייה אל בית המשפט הייתה נכונה וצודקת. שלישית, האם נעשה הליך של מיצוי הליכים מול משרד הפנים. העוררים נדרשים להוכיח כי לא הזדרזו לפנות אל בית המשפט, אלא ניסו לפנות למשרד הפנים ישירות בניסיון לקבל תשובה בעניינם בטרם יפנו לערכאות שיפוטיות. רביעית, הוכחת היעדר שיהוי בפתיחת ההליך, כלומר משרד הפנים קיבל זמן סביר לקבל החלטה בעניינם. חמישית, ובדרך כלל הכי חשוב זו הדרישה להוכיח כי נקיטת ההליך המשפטי מול בית המשפט על ידי המבקשים, היא אשר הניעה את משרד הפנים לתת החלטה בעניינם של העוררים ו/או את הסעד המבוקש בהליך.

עורכי דין הגירה לישראל

אם אתם נתקלים בשאלות לגבי קבלת החזר הוצאות עורך דין פנו אלינו, נשמח לשוחח. משרדנו עוסק בתחום הגירה לישראל, אזרחות ישראלית עבור בני זוג זרים, הסדרת מעמד מול משרד הפנים, או כל הליך מול רשויות ההגירה לישראל. צרו קשר בהקדם עם עורכי דין אשר עוסקים בתחום.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top