Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הוצאת דרכון פורטוגלי לבני משפחה – שאלות ותשובות

Michael Decker

Hagit Orr Giltal

נעזרתי בעו"ד עודד גרמנוב בעניין דיני עבודה. לאורך כל התהליך עו"ד גרמנוב היה קשוב, זמין, אדיב, מקצועי וענייני, הוגן ואף הגון.
דיברתי עם שלל עורכי דין לפני שבחרתי ייצוג במקרה שלי, ובחרתי בעו"ד גרמנוב מהסיבות שציינתי. הוא עזר לי מאוד ואני ממליצה בחום.

הוכחת זכאות לאזרחות פורטוגל – המאמר עונה על שאלות כגון: איך מקבלים אזרחות פורטוגלית, מהו מעמד האישה והילדים בפורטוגל ועוד. נענה במאמר זה על השאלות הנפוצות ונסביר מה הם הדברים שצריך לדעת, במידה ואחד מבני המשפחה קיבל דרכון פורטוגלי ומעוניין להנפיק דרכון גם עבור יתר בני המשפחה.

משרדנו – משרד עורכי דין בנושא זכאות לדרכון פורטוגלי, עונה על השאלות השונות לבעלי דרכון פורטוגלי. משרדינו הינו ממשרדי עורכי דין המובילים בקבלת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד.

הוצאת דרכון פורטוגלי לבני משפחה – שאלות ותשובות

כן, זה אפשרי!

איך מתבצע התהליך?

אנו עונים!

רכישת אזרחות עבור בני זוג נשואים:

כמה זמן אנחנו אמורים להיות נשואים בכדי שבעלי יקבל את האזרחות גם כן?

 • עליכם להיות נשואים לפחות 3 שנים במידה ויש לכם ילדים משותפים. בני זוג ללא ילדים צריכים להיות נשואים במשך 6 שנים.

לא נישאנו בפורטוגל, האם אני צריכה לרשום את נישואיי שם?הוצאת דרכון פורטוגלי לבני משפחה

 • כן, על הנישואים להיות רשומים במירשם האזרחי בפורטוגל.

מה נדרש בכדי לרשום את נישואיי בפורטוגל?

 • מסמך ייפוי כוח
 • תעודת נישואין מתורגמת לפורטוגזית מאומתת על ידי אפוסטיל.
 • תעודת לידה מתורגמת של הבעל ומאומתת על ידי אפוסטיל.

כמה זמן אורך התהליך?

 • התהליך אורך כשלושה חודשים בערך.

מה הם המחירים?

 • כל מקרה ייבדק לגופו, אולם נדרשים 120€ עבור אגרות ממשלה.

עבור בני זוג הנשואים בחוק המשפט המקובל (ידועים בציבור)

אני לא נשוי כחוק. אנו חיים בחוק המשפט המקובל. האם בת זוגתי זכאית?

 • כן, זה אפשרי אם אתם ידועים בציבור מוכרים לפחות 3 שנים. אך לפני שנפנה להגשת בקשת האזרחות, נצטרך לוודא את הסטאטוס שלך בפורטוגל.

מה נדרש על מנת שיכירו בסטאטוס ידועים בציבור בפורטוגל?

 • עלינו להגיש את האישור לבית המשפט בפורטוגל.

מה הם הטפסים הנחוצים?

 • מסמך ייפוי כוח
 • העתק פספורט מקורי של בן הזוג
 • תעודה חוקית המאשרת את מעמד ידועים בציבור, מונפקת על-ידי המחלקה המוסמכת לכך במדינה אשר אתם חיים בה.

מהו אורכו של תהליך זה?

 • בין 6-12 חודשים.

מה הן העלויות?

 • כל מקרה ייבדק לגופו. אולם נדרשים 306€ עבור אגרות משפטיות / בית משפט + 20€ עבור הוצאות.

הוצאת אזרחות פורטוגלית לבני משפחה

מה הם המסמכים הנחוצים להגשת בקשה לאזרחות עבור בן / בת זוג?

אם אתם חיים יחד תחת נישואים אזרחיים:

 • תעודת נישואין פורטוגלית (אותה תקבל לאחר סיום שלב מספר 2)
 • תעודת לידה מתורגמת לפורטוגזית של בן / בת הזוג מאומתת על ידי אפוסטיל.
 • תעודת רישום פלילי של בן הזוג מהמדינה בה נולד, חי וכן יתר המדינות בהן מחזיק באזרחות.
 • העתק מקורי של דרכון בן הזוג.
 • העתק מאושר בפורטוגזית עבור הילד המשותף.
 • ייפוי כוח.

במידה ואתם חיים יחד במעמד ידועים בציבור (חוק המשפט המקובל):

 • פסק הדין של בית המשפט הפורטוגלי (אותו תקבל לאחר סיום שלב מספר 3).
 • תעודת לידה מתורגמת לפורטוגזית של בן / בת הזוג מאומתת על ידי אפוסטיל.
 • תעודת רישום פלילי של בן הזוג מהמדינה בה נולד, חי וכן יתר המדינות בהן מחזיק באזרחות.
 • העתק מקורי לדרכון של בן הזוג.
 • תעודה מאושרת בפורטוגזית עבור הילד המשותף.
 • הצהרה הנעשית על ידי בן הזוג בעל הדרכון הפורטוגלי, המצהיר כי בני הזוג עדיין חיים תחת המשפט המקובל בימים אלה.
 • ייפוי כוח.

קבלת אזרחות פורטוגלית לילדים ולבן / בת זוג-

הילדים המשותפים שלנו אינם בעלי אזרחות פורטוגלית, מה אנחנו צריכים לעשות?

 • במידה והילדים המשותפים בעלי אזרחות פורטוגלית, זה מאוד חשוב כיוון שזה מוכיח קשר לקהילה הפורטוגלית. קשר זה הוא מחייב בכדי שהגשת הבקשה לבן הזוג תאושר. לכן אנו מציעים שתעקבו אחר השאלה –"האם הילדים שלי זכאים לאזרחות פורטוגלית במידה ולי יש כבר"?

אין לנו ילדים משותפים.

 • במקרה הזה, הגשת הבקשה תאושר רק אם אתם חיים בפורטוגל.

כמה ארוך התהליך לקבלת האזרחות עבור בן/בת הזוג?

 • התהליך אורך כ- 18 חודשים.

מה הן העלויות?

 • כל מקרה ייבדק לגופו. אולם נדרשים 250€ עבור אגרות ממשלתיות.

האם הילדים שלי זכאים לאזרחות פורטוגלית במידה ולי יש כבר?

 • כן!
 • ראה את המידע הכתוב מטה!

הוצאת דרכון פורטוגלי לבני משפחה

מה אני אמור לעשות על מנת שילדיי יקבלו אזרחות פורטוגלית?

במידה והילד נולד לאחר שרכשת את האזרחות הפורטוגלית:

 • במקרה כזה, הילד זכאי לאזרחות פורטוגלית מלידה. כל שצריך הוא לערוך עבורו רישום רשמי.

מה הם המסמכים הנדרשים?

 • מסמך ייפוי כוח חתום על ידי אימו ואביו.
 • דרכון של הילד מאומת על ידי אפוסטיל.
 • תעודת לידה מתורגמת של הילד מאומתת על ידי אפוסטיל.

כמה זמן אורך התהליך?

 • בערך כ- 3 חודשים.

מה הם המחירים?

 • כל מקרה ייבדק לגופו אך אין אגרות ממשלתיות נוספות.

במידה והילד בן למעלה מ- 18 שנים:

 • הדרך לקבלת האזרחות הינה זהה להורה, כלומר דרך החוק לעניין צאצאי מגורשי ספרד.

אם הילד קטין, אך נולד לפני שרכשתי את האזרחות:

 • הילד זכאי.

מה הם המסמכים הנדרשים?

 • ייפוי כוח חתום על ידי אביו ואימו של הילד.
 • דרכון של הילד מאומת על ידי אפוסטיל.
 • תעודת לידה מתורגמת של הילד מאומתת על ידי אפוסטיל.

אם גיל הילד עולה על 16 שנים, נדרש להציג תעודת רישום פלילי שלו מהמדינה בה נולד. חשוב להסביר כי במקרים אלה חובה להוכיח קשר עם הקהילה הפורטוגלית. גיל הילד הוא גורם מכריע במידת הקשר הנדרש. לכן, אנא פנו אלינו לגבי נושא זה במטרה שנוכל לייעץ לכם על כל מקרה לגופו.

כמה זמן אורך התהליך?

 • בערך כ- 18 חודשים.

מה הן העלויות?

 • כל מקרה ייבדק לגופו + 200€ עבור אגרות ממשלה.

למאמר המקיף על אזרחות פורטוגלית על כל נגזרותיה (מסמכים, הוכחת קשר משפחתי ושאלות נוספות) לחצו כאן.

תודה למר יהונתן גבריאלוב על כתיבת המאמר.

צרו קשר עבור דרכון פורטוגלי למגורשי ספרד

משרדינו עוזר בהשגת דרכון פורטוגלי למגורשי ספרד. במידה ואתם צאצאים של מגורשי ספרד או לא בטוחים בכך, פנו אלינו ואנו נוכל לעזור לכם לדעת את ייחוסכם. משרדינו בעל מומחיות ספציפית בבדיקת שושלת יוחסין לשם הוכחת קשר למגורשי ספרד. נשמח לעזור לכם.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top