Skip to content

הגשת בקשה לרישום כאזרח בריטי לילדים שנולדו לפני 1983 לאם בריטית

Avatar

Eran

שלום פישר:
״ברצוני להודות לכם על העזרה והמסירות, על העבודה המיקצועית, הסבלנות והנחישות למרות כל הקשיים הבירוקרטיים בהם נתקלנו במשך התהליך. עזרתם לי מאד ואני חייב לכם תודה ענקית״

אפליה מגדרית בחוקי האזרחות הבריטיים

כידוע, אזרחות בריטית מועברת בירושה מהורים לילדיהם, אבל לא תמיד החוק בנושא היה פשוט וברור כל כך. למשל לפני 1983 חוקי האזרחות הבריטית סבלו מאפליה מגדרית כלומר, גברים נשואים יכלו להעביר את אזרחותם הבריטית לילידיהם גם אם נולדו מיחוץ לגבולות בריטניה, כל זאת בתנאי שהם עצמם נולדו בתוך גבולות הממלכה, כידוע אזרחות בריטית עוברת בירושה רק דור אחד מיחוץ לגבולות אנגליה, אך לעומת זאת נשים היו מנועות מלעשות זאת. כלומר אם נולדת לאם בריטית ואביך היה בעל אזרחות אחרת לא היית זכאי לאזרחות בריטית.

תיקון האפליה

האפליה הזאת תוקנה בשנת 1983 ומאותה שנה ואילך נשים בריטיות יכלו להוריש את אזרחותן באותה צורה בה הורישו אבות את אזרחותם הבריטית.

תיקון האפליה באופן רטרואקטיבי

למרות זאת עדיין השינוי בחוק לא תיקן את העוול שניגרם לכל אותן נשים בריטיות שילדו את ילדיהן לפני 1983. לכן בשנת 2002 שונה החוק בנושא בכדי לאפשר תיקון רטרואקטיבי של החוק המפלה נגד אמהות בריטיות. עתה יכול ילד לאם בריטית שנולד לפני 1983 להרשם כאזרח בריטי באמצעות טופס בקשה הניקרא UKM.

הגשת הבקשה

הבקשה מוגשת ישירות למשרד הפנים בבריטניה והטיפול בה יכול לקחת עד שישה חודשים. אם הבקשה מתקבלת בהצלחה יוזמן מגיש הבקשה לשגרירות בארץ מגוריו לטקס בו ישבע אמונים למלכת אנגליה ובסוף הטקס יקבל תעודה המוכיחה את אזרחותו ואת זכאותו לדרכון בריטי. מכיוון שהבקשה הזאת באה בכדי לתקן עוול, מצא משרד הפנים הבריטי לנכון לא לגבות עמלה עבור הגשת הבקשה. לעומת זאת מגיש/ת הבקשה נדרש/ת לשלם £80 עבור השתתפותו/ה בטקס ההשבעה בשגרירות. חשוב לציין שבניגוד להליכי רישום אחרים לאזרחות בריטית בהם מוגבלת הזכאות לרישום עד לגיל 18, להליך הרישום באמצעות טופס UKM אין מגבלת גיל והוא יכול להתבצע בכל שלב בחיים.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות בקשר להגשת בקשה לרישום ילד כאזרח בריטי או אם אתם צריכים עזרה בהגשת הבקשה אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור, תודה.

ויזת עבודה לבריטניה עבור ישראלים בעלי מקצועות נדרשים

 

צרו קשר  >

03-3724722     055-9781688

 

 

צרו קשר

Scroll To Top