Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הגשת בקשה להשבת נכסים של נספי שואה

Michael Decker

מיכל זיגדון

נעזרתי בשירות המשרד לתרגום תעודות הלידה של בנותיי.
בימינו, שהתקשורת נעשית לרוב טלפונית או דרך הודעות ומיילים, קיבלתי מכם שירות סבלני, אמין ואדיב, מתחילת ההתקשרות ועד סוף התהליך.
ממליצה מאוד ואם אצטרך שוב שירות של תרגום ללא ספק אתם הכתובת שלי.
תודה רבה!

מאמר זה עוסק בתהליך הגשת בקשה לנכסים מהשואה. המאמר רלוונטי אם יש לכם בני משפחה שנספו בשואה אך קנו נכסים בארץ לפני כן, או העבירו את הנכסים למישהו בעוד הם אינם בארץ. יש הרבה מאוד נכסים שאפשר לרשת כך –  חפצי אומנות, נדל"ן, ניירות ערך ואחרים. כל העניינים הקשורים בהחזרת נכסים נמצאים תחת אחריות משרד המשפטים.

Applying for Holocaust Victims’ Assets

הגשת בקשה הגשת בקשה לנכסים מהשואה

אפשר להגיש בקשה לנכסים בעצמכם או בעזרת עורך דין שמתמחה בנושאים אלו. על מנת להגיש את הבקשה, אם זיהיתם נכס שנרשם על ידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה, אתם יכולים להגיש בקשה דרך טופס שמופיע יחד עם הנכס ברישום. אם זיהיתם, לעומת זאת, נכס שלא נרשם, אתם צריכים להגיש בקשה שכוללת כמה שיותר מידע על הנכס.

טופס הבקשה יבקש הסבר של הקשר והזכות שלכם על הנכס. במקרים מסוימים, יש ללקוחות שלנו מסמכים המוכיחים את הבעלות על הנכס על ידי אחד מאבותיהם. במקרים אחרים, ללקוחות יש הוכחות שתומכות בזכות שלהם, או ששמעו עליה ממישהו אחר. במקרים מסוימים, הלקוחות שלנו רק מנחשים שיש להם זכות לנכס.

כדי להוכיח את הזכות, צריך להגיע עם מסמכים רשמיים, כולל תעודות לידה, נישואין ומוות שמוכיחים את הקשר לקורבן או למי שמחזיק בנכס, בין אם באמצעות צוואה, אישור ירושה או מסמכים אחרים. גם חשוב לבדוק עם היה לקורבן או למחזיק הנכס בן זוג או יורש שהבטיח לו את הנכס.

אורך התהליך

תהליכי הגשת הבקשה וקביעת ההשבה הם תהליכים ארוכים. התהליך יכול לארוך ממספר חודשים עד למספר שנים. צריך להגיש בקשה, לחכות למענה, להחליט האם לקבל או לערער על ההחלטה, ומספר צעדים נוספים.

סדרת מאמרים זו

מאמר זה הוא חלק מסדרה ארוכה יותר על הגשת בקשה לנכסי נספי שואה. אנחנו גם מתייחסים לנושאים נוספים, למשל, הסבר מפורט יותר של התהליך, סדר הירושה, איך להחליט עם איזה עורך דין להשבת נכסים לעבוד, ועוד.

צרו קשר עם מומחים להשבת נכסי נספי שואה

עו"ד מיכאל דקר ממשרדנו עזר להרבה לקוחות להגיש בקשה להחזרת נכסים לאורך השנים. אנא צרו קשר לעזרה משפטית.

Applying for Holocaust Victims’ Assets

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top