Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

הגירה של רופא ישראלי לארה"ב יחד עם אשתו

לכבוד

כל מאן דבעי

הנדון: הגירה של רופא ישראלי לארה”ב עם אשתו בסיוע עו”ד ג’יימי כהן

שמי ד”ר פיטר מילר, אזרח אמריקאי, ואילו אשתי ולנטינה מילר, אינה אזרחית ארה”ב. שכרנו את שירותיו של עו”ד ג’יימי כהן בחודש פברואר 2012, על מנת לקבל מעמד חוקי בארצות הברית (גרין קארד) עבור אשתי ולנטינה. תחילה עזר לנו עוה”ד כהן בייעוץ משפטי לגבי מילוי המסמכים הנחוצים להגשת הבקשה. הוא הצליח לזרז את הטיפול בבקשה על ידי רשויות ההגירה. חודשים ספורים לפני הריאיון בשגרירות ארצות הברית, התברר כי הבקשה הוקפאה, אולם עוה”ד כהן פעל בהצלחה לביטול ההקפאה האדמיניסטרטיבית. בסופו של דבר עו”ד כהן ליווה את אשתי לריאיון בשגרירות, על מנת לסייע לה בכל דרך אפשרית. הוא הפגין ידע נרחב בתחום ההגירה וסייע להפחית את הדאגות ולפתור את הבעיות שהתעוררו בהליך. בנוסף, עו”ד ג’יימי כהן ייעץ לנו ביעילות לגבי עניין המיסוי ופתיחת חשבון בנק בארה”ב בכל הנוגע לבקשה למעמד חוקי. המאמצים שלו כנים והסיוע מקצועי, לכן אני ממליץ עליו בחום עבור כל מי שמבקש סיוע משפטי בהגירה לארצות הברית. אנא הרגישו חופשיים ליצור איתי קשר בנוגע לשאלות בנדון.

בכבוד רב,

ד”ר פיטר מילר

בית חולים של אוניברסיטת ג’ורג’ וושינגטון

202-740-1981