Skip to content

הגירה לקנדה על בסיס ניסיון עבודה

Avatar

Alex Brosh

האם יש אפשרות להגר לקנדה אם עבדת שם בעבר? מסלול הגירה לקנדה על בסיס ניסיון עבודה מאפשר למי שעבד בעבר בתחומי קנדה לקבל תושבות קבע. מועמדים יכולים לקבל אפשרות למגורי קבע בקנדה על בסיס הפוטנציאל שלהם לתמוך בעצמם ולתרום לכלכלת קנדה. פוטנציאל זה נמדד על בסיס הנקודות שמודדת תכונות כגון ניסיון תעסוקתי, השכלה, שליטה בשפות קנדה (אנגלית ו\או צרפתית), גיל, הצעות עבודה קיימות, ויכולת הסתגלות. מידע זה מוזן לתוך מערכת הכניסה המהירה אשר מדרגת את כל המועמדים על פי מספר הנקודות. אותם מועמדים להגירה אל קנדה אשר מקבלים את הציון הגבוה ביותר ועומדים בקריטריונים, יקבלו הזדמנות להגיש בקשה לקבלת תושבות קבע קנדית. מאמר זה של אלכס ברוש, עורך דין במשרד כהן, דקר, פקס וברוש, יסביר כיצד ניתן להשתתף במסלול הגירה על בסיס ניסיון עבודה בקנדה. 

דרישת ניסיון עבודה בקנדה

הגירה לקנדה על בסיס ניסיון עבודה

על מנת להגר לקנדה על בסיס ניסיון עבודה, יש צורך לעבוד לפחות 12 חודשים במשרה מלאה או שנתיים במשרה חלקית. ניסיון העבודה חייב היה להיות לכל היותר במהלך שלוש השנים לפני הגשת הבקשה. התעסוקה חייבת הייתה להיות תעסוקת עובד זר מומחה, כלומר תעסוקה מסווגת כתפקיד ניהולי, מקצועי או של מיומנות טכנית. משרות אלו דורשות בדרך כלל השכלה על-תיכונית. תחת סיווג התעסוקה הלאומי של קנדה (NOC), עובדים בתעסוקות אלו הם בעלי רמה מיומנות גבוהה של 0, A, או B.  אם אינך בטוח לגבי רמת המיומנות של התעסוקה שלך, קרא את הסבר סיווג התעסוקה הלאומי באתר האינטרנט של רשות ההגירה אל קנדה.

על מנת שניסיון העבודה שלך בקנדה ייחשב למסלול, יש לוודא שאכן העבודה שביצעת שאופן מעשי תאמה את הגדרות התפקיד בסיווג NOC. למותר לציין, כי ניסיון העבודה הקנדי שלך ייחשב רק עבור עבודה חוקית, אשר נעשתה עם אשרת עבודה כדין. שים לב שעבודה תוך כדי לימודים (עבודה עם אשרת לימודים) או עבודה כעצמאי לא ייחשבו לדרישות המסלול. 

ידע שפה לצורכי הגירה לקנדה על בסיס ניסיון עבודה

על כל מועמד לעבור מבחן שליטה בצרפתית או אנגלית אשר מאושר על ידי שלטונות ההגירה של קנדה. אם אתה נמצא בישראל, המבחן הקובע באנגלית הוא IELTS. על המועמד לקבל לכל הפחות את הציון המינימלי הדרוש עבור רמת הניסיון שלו בכתיבה, קריאה, הקשבה ודיבור באנגלית \ צרפתית. ציוני המינימום משתנים בהתאם לרמת המיומנות של המועמד. הפונים על בסיס עיסוק מקצועי או ניהולי (NOC 0 או A), חייבים לקבל ציון של לפחות 7 מבחינת שליטה (CLB) באנגלית \ צרפתית. ציון של 7 בCLB שווה ערך לקבלת ממוצע של 6 בכל התחומים של בחינת IELTS. הפונים על בסיס ניסיון טכני \ מקצועי (NOC B) חייבים לקבל ציון CLB של 5, שווה ערך של 5 בדיבור, הקשבה וכתיבה, ו4 בקריאה באנגלית.

אין דרישה לרמת השכלה מינימלית

הגירה על בסיס ניסיון עבודה בקנדה אינה דורשת רמת השכלה מינימלית אצל מועמד ההגירה לקנדה. יחד עם זאת, השכלה תורמת לקבלת נקודות נוספות ודירוג גבוהה יותר בפרופיל הכניסה המהירה. בעל תעודת השכלה מחוץ לקנדה צריך לאשר את רמת ההשכלה על ידי קבלת "תעודת הערכת השכלה", אשר מאשרת כי התואר האקדמי של הפונה הושג כדין ושווה ערך לתואר לימודים קנדי.

לקבלת מידע נוסף על מחלקת הגירה לקנדה על בסיס ניסיון תעסוקה, או עבודה בקנדה, אנא צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש, המתמחים בהגירה לקנדה. 

הגירה לקנדה על בסיס ניסיון עבודה

053-7471900

          03-6979486

 : office@lawoffice.org.il 

צרו קשר

Scroll To Top