Skip to content

הגירה לאנגליה לבעלי דרכון אירופאי

Avatar

Joshua Pex

ליאת בירן:
״הסיוע בהגשת הבקשה לויזה שקיבלתי מהמשרד היה מקצועי, יעיל ואכפתי. מומלץ לכל מי שנלחץ מבירוקרטיה או מעוניין להפוך תהליכים מסובכים לפשוטים יותר, המון תודה על הסבלנות והעזרה לכל אורך הדרך״.

כיצד ישראלים בעלי דרכון אירופאי יכולים להגר אל בריטניה?

הגירה לאנגליה עבור אזרחי ישראל המחזיקים דרכון אירופאי (ישראלים רבים מחזיקים דרכון זר, כגון: פולין, רומניה, צ'כיה, גרמניה וכדומה) פשוטה הרבה יותר מאשר הליך הגירה לבריטניה עבור אזרחי ישראל. הסיבה ברורה – אזרחי מדינות האיחוד האירופי מקבלים תנאים מקלים בכל הליך הגירה אל בריטניה. מאמר זה של יהושע פקס, ממשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש – עו"ד הגירה, מסביר את הליך הגירה לאנגליה עבור אזרחי ישראל בעלי דרכון האיחוד האירופאי.

האם הברקזיט משפיע על הגירה לבריטניה עבור אזרחי מדינות האיחוד האירופי?

כולנו שמענו על ההחלטה של אזרחי בריטניה לפרוש מהאיחוד האירופי אשר קיבל את הכינוי ברקזיט (באנגלית: BREXIT). בריטניה החליטה בעקבות רוב קולות במשאל עם לפרוש מהאיחוד האירופאי החל מחודש מרץ 2019. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בכל הנוגע לשינוי מדיניות הגירה אל בריטניה, התאריך האחרון להגירה לאנגליה עבור בעלי אזרחות ארופאית הוא ה  31/12/2020. לפיכך, הגירה למטרת עבודה, מגורים, לימודים או עבור אזרחי מדינות איחוד אירופה, היא עדיין אפשרות ריאלית.

כניסה לאנגליה והשתקעות עבור אזרחים אירופאים

אזרחים אירופאים שהם חלק מהאיחוד (EU) מקבלים עדיפות בהליך הגירה אל אנגליה. לאזרח האירופאי מותר להיכנס לבריטניה ללא ויזה ולשהות בה עד שלושה חודשים, זאת על בסיס מימוש חופש התנועה המובטח לאזרחי האיחוד האירופאי בתחומי האיחוד. לאחר שלושה חודשים, רשאי  האזרח האירופי לממש את זכויותיו (Exercise Treaty Rights) כלומר לעבוד כשכיר או עצמאי או ללמוד בשטח בריטניה ולהשתקע במדינה, ובהמשך ולקבל מעמד תושב קבע בריטי ואזרחות.

שהייה בבריטניה עבור בני משפחתו של האזרח האירופאי – בני זוג וילדים

בני משפחתו של אזרח אירופי אשר מימש את זכויותיו בבריטניה על פי האמנה, כלומר: בן או בת זוג וילדים – זכאים להשתקע יחד עמו בבריטניה, לעבוד וליהנות משירותים סוציאליים, כמו כל אזרח בריטי, לרבות שרותי רפואה ממשלתיים ומוסדות חינוך. הליך זה שונה וקל יותר מקבלת ויזת הגירה לבני משפחה של מי שאינו אזרח אירופאי.

האם כדאי להסדיר אישור כניסה מראש או לאחר כניסה לבריטניה?

ישנם שתי אפשרויות עבור בני המשפחה של אזרחי האיחוד האירופי אשר מבקשים להגר אל בריטניה: הראשונה, כניסה אל בריטניה והסדרת מעמד בגבול.הגירה לאנגליה עבור אזרחי ישראל המחזיקים דרכון אירופאי השניה, הגשת בקשה להיתר כניסה מראש. חשוב לדעת כי אזרח אירופאי רשאי להיכנס לאנגליה ללא צורך בוויזה יחד עם משפחתו, לממש את זכויותיו על פי האמנה ולהתגורר בבריטניה יחד עם משפחתו. עם זאת מומלץ להגיש בקשה לאישור שהייה בכדי למנוע קשיים בעת כניסה ויציאה מאנגליה וגם בהליך פנייה אל שרותי בריאות, מוסדות חינוך, ומציאת עבודה. במקרה של כניסה לאנגליה ללא הסדרת אישור כניסה מראש, חשוב להחזיק מסמכים (מתורגמים כנדרש לאנגלית) כגון: תעודת נישואין עבור בן/בת הזוג, תעודות לידה עבור הילדים וכדומה, על מנת למנוע קשיים בכניסה לאנגליה.

הגשת בקשה לאישור כניסה מראש לפני הגירה לאנגליה עבור אזרחי ישראל

אנו ממליצים להסדיר את ההגירה והשתקעות בבריטניה מראש לפני רילוקיישן לאנגליה. הבקשה מוגשת אצל משרד רשות ההגירה לאנגליה בתל אביב. אזרח אירופאי לא נדרש לשלם כל אגרה עבור הבקשה, זאת לעומת סכום של 1,500 פאונד עבור בקשה של בני זוג של אזרחי בריטניה. שימו לב כי אם בן או בת הזוג הם אזרחי בריטניה אבל גם בעלי אזרחות אירופאית אחרת, אזי הליך ההגירה לאנגליה מתבצע בהתאם לחוקי ההגירה הבריטים ולא על פי חוקי האמנה האירופאית.

הליך הטיפול בבקשה אורך כחודשיים ובסופו מקבלים בני המשפחה אישור כניסה לבריטניה.

בקשה לקבלת מעמד תושב קבע בריטי

אחרי חמש שנים של מימוש זכויות של אזרח האיחוד האירופאי ובני משפחתו, על פי האמנה האירופית, ניתן להגיש בקשה לקבלת תושבות קבע בבריטניה. תנאי לקבלת תושבות קבע באנגליה היא כי במשך החמש שנים הללו צריך לשהות באנגליה לפחות חצי שנה בכל שנה ולממש את זכות התנועה החופשית לפי חוקי האמנה הארופאית במשך כל התקופה.

בקשה לקבלת אזרחות בריטית

בקשה לאזרחות בריטית וקבלת דרכון אפשר להגיש לאחר שנה של תושבות קבע. ברגע שהאזרח האירופי הופך לאזרח בריטי הוא כבר לא זכאי לממש את זכויותיו על פי אמנה של האיחוד האירופאי, לכן בני משפחה כבר לא יכולים לשהות עמו, לכן מומלץ שהאזרח האירופאי יגיש בקשה לאזרחות לאחר שבני משפחתו יקבלו אזרחות בריטית ולא לפני.

אם יש לכם שאלות בכל הנוגע להגירה לבריטניה נשמח לעמוד לשירותכם.

הגירה לאנגליה עבור אזרחי ישראל בעלי דרכון זר

 

צרו קשר  >

03-3724722     055-9781688

צרו קשר

Scroll To Top