Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הגבלות חייב בהוצאה לפועל

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Yael Cina

יהושע אדם מקצועי, אמין ומקסים. תמיד עוזר ודואג למה שצריך. ממליצה בחום!

הגבלות חייב בהוצאה לפועל מוטלות על ידי הזוכה בתיק כנגד החייב. הזוכה יכול להטיל מספר סוגי הגבלות שונות על בעל החוב, על פי הנסיבות.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל. במאמר זה עו"ד נחמה עובדיה, עורכת דין בתחום הוצאה לפועל ופשיטות רגל, תפרט את סוגי ושלבי הגבלות חייב בהוצאה לפועל.

Israeli B1 visa fee exemption

שליחת התראה לחייב לפני הטלת מגבלות

תקנות ההוצאה לפועל קובעות כי יש לשלוח לחייב התראה טרם נקיטת הליכים.

במסגרת ההתראה מיידעים את החייב שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל, ושאם יבחר לא לשלם את החוב ולא יוכיח שהוא אינו מנסה להתחמק מחובותיו ולא יגיע לחקירת יכולת, ההגבלות יכנסו לתוקפן תוך 30 יום מיום המצאת ההתראה.

התנאים להטיל הגבלות חייב בהוצאה לפועל

החוק קובע תנאים מקדמים, שרק אם אחד מהם מתקיים ניתן להטיל הגבלות על חייב בהוצאה לפועל:

 • החייב הובא בפני רשם ההוצאה לפועל, אשר קבע כי הוא בעל יכולת לשלם אולם מנסה להתחמק מחובותיו.
 • החוב הנתבע הוא מעל 500 ₪ ועברה שנה מהמצאת האזהרה, במסירה מלאה, לחייב.
 • החוב הנתבע הוא מעל 2,500 ₪ ועברו שישה חודשים מהמצאת האזהרה, במסירה מלאה, לחייב.
 • החוב הנתבע הוא חוב מזונות שלא נכלל במסגרת החובות שגובה המוסד לביטוח לאומי.

חייב אשר לגביו מתקיימים אחד התנאים לעיל, יכול הזוכה לפנות להוצאה לפועל ולהגיש בקשה שכותרתה: "בקשה להטלת הגבלות על חייב".

ההגבלות שניתן להטיל על חייב בהוצאה לפועל

לאחר שבחן ראש ההוצאה לפועל את התיק, הוא רשאי מיוזמתו להטיל הגבלות על החייב לפי שיקול דעתו או לבקשת הזוכה. ההגבלות אשר ניתן להטיל על החייב:

 • הגבלת החייב מיציאתו מן הארץ.
 • החזקת כרטיס אשראי – רשם ההוצאה לפועל יכול לאסור על החייב להשתמש ולהחזיק בכרטיס אשראי של הבנק שבו נמצא חשבון הבנק שלו.
 • איסור על משיכת שיקים על ידי החייב.
 • איסור על פתיחת חשבון בנק על ידי החייב.
 • הפסקת תפקידו בתאגיד ואיסור על פתיחת חברה חדשה.
 • הגבלה על החזקת דרכון או חידושו – רשם ההוצאה לפועל רשאי להסיר הגבלה זו אם מדובר ביציאה לטובת טיפול רפואי אשר החייב או בן משפחתו זקוקים להם.
 • הגבלה על החזקת רישיון נהיגה או חידושו – רשם ההוצאה לפועל רשאי להסיר הגבלה זו במידה ששלילת רשיונו של החייב תפגע פגיעה ממשית ביכולת ההשתכרות שלו ובאורח החיים שלו. כך לדוגמא: אם מדובר בנכה שאין באפשרותו להתנייד לאור מגבלתו הפיזית ועל כן שלילת רשיון הנהיגה שלו פוגעת בו פגיעה שאינה מידתית, או במידה והחייב הינו נהג במקצועו.

ביטול ההגבלות על ידי החייב

החייב יוכל לבקש את ביטול ההגבלות הנ"ל אם פרע את החוב או שהוא עומד בצו התשלומים שנקבע לו או שהוא משלם את החוב בהתאם למוסכם בינו לבין הזוכה. ניתן לבקש גם את ביטול ההגבלות מנימוקים אחרים כאמור, ביטול הגבלה על רישיון נהיגה שיש בו צורך למטרת פרנסה או ניידות, ביטול הגבלה על חידוש דרכון ויציאה מהארץ במקרה שיש צורך לצאת מהארץ לטיפול רפואי וכדומה.

ייעוץ עם עורך דין בנושא הגבלות חייב

ניהול הליך הוצאה לפועל, טומן בחובו מסלולים שונים המיועדים לכל סוג של תיק. החייב נדרש לעמוד בתנאים מסוימים, אחרת הוא עלול למצוא את עצמו "מוגבל" בתחומים רבים. הגבלות אשר יפגעו ברמת חייו וביכולתו לחיות ולהתפרנס בכבוד. לכן, אם נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל חשוב שתקבלו ליווי מקצועי של עו"ד אשר בקיא בתחום ויסייע לכם להביא לפירעון החוב בתנאים המתאימים לכם ובמינימום הגבלות.

צרו קשר עם עורכי דין לפשיטת רגל במשרדנו, לקבלת סיוע מקצועי בנושא.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top