Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

האם ידועה בציבור יורשת לאחר פטירת בן הזוג?

Anat Levi
Anat Levi

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

ידועים בציבור עשויים להיות בעלי זכויות שוות לזוגות נשואים במשרד הפנים, ביטוח לאומי ומס הכנסה. עם זאת, החוק החל על זוגות ידועים בציבור עשוי להיות שונה, בפרט כאשר מדובר על סוגיות רכושיות וירושה, שכן המשפט הישראל מחיל על זוגות ידועים בציבור את חזקת השיתוף, שהיא אוסף הגישות השונות שהתפתחו בפסיקה ביחס לזוגות נשואים לפני חקיקת חוק יחסי ממון. המאמר הבא יעשה סדר לגבי מי הם זוגות ידועים בציבור, כיצד יוכלו לקבל מעמד זה, מה הדין החל על ידועים בציבור ביחס לירושה, האם ידועה בציבור יורשת לאחר פטירת בן הזוג והאם תוכל לערער על צוואת בן זוגה.

מי הם זוגות ידועים בציבור?

זוגות ידועים בציבור יהיו בני זוג שאינם יכולים להתחתן בישראל בגלל הדין החל או כאלו שאינם מעוניינים להתחתן ברבנות או בטקס אזרחי מחוץ לישראל. זוגות יבחרו לא להינשא ממניעים אידיאולוגים או דתיים כאשר ישנם זוגות שהמדינה לא מאפשרת להם להינשא, כמו זוגות להט"בים, פסולי חיתון (ממזרים, כהן וגרושה) או חסרי דת.

ההגדרה המקובלת ביחס למי נחשבים ידועים בציבור היא כנוסח חוק הירושה הקובע כי ידועים בציבור יהיו "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה", כאשר בית המשפט מכיר בהגדרה גם ביחס לזוגות בני קהילת הלהט"ב.

האם ידועה בציבור יורשת

כיצד מקבלים מעמד של ידועים בציבור?

הדרך בה זוגות יכולים לזכות במעמד ידועים בציבור עשוי להשתנות בין זוג לזוג כשמספר הדרכים האפשרויות הן רבות. הדרך הבטוחה ביותר לזכות במעמד היא עלי ידי מילוי בקשת הכרה בביטוח לאומי הבוחן את מערכת היחסים בין בני הזוג ומבקש הצהרה של שני מכרים המתאר את הזוגיות בין השניים.

דרך נוספת בה בוחרים זוגות היא פנייה לארגונים שונים המעניקים "תעודת זוגיות" או "תעודת חיים משותפים", כמו ארגון "משפחה חדשה", "הויה" והתנועה הרפורמית.  דרך זו אינה מבטיחה לחלוטין את מעמד הזוג כידועים בציבור אך תעניק ראיה חזקה לכוונתם להיות כאלה.

עוד דרך נפוצה בה בוחרים זוגות היא עריכת "הסכם חיים משותפים" מול עורך דין. דרך זו לא תקבל הכרה אוטומטית מול רשויות החוק ובית המשפט, אך בהחלט תסדיר את היחסים בין בני הזוג מראש, בפרט במקרה של סכסוך כספי.

מה הדין החל על ידועים בציבור ביחס לירושה?

ס' 55 לחוק הירושה מגדיר במפורש מתי יהיו ידועה או ידוע בציבור של הנפטר יורש/ת:

"איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על- פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

כלומר, חוק הירושה רואה בידועה בציבור כיורשת חוקית של 50% מהרכוש (הדומה לחלוקה בין זוג נשוי) אם השניים חיו חיי משפחה במשק בית משותף. הוראה זו לא תהיה תקפה אם המוריש השאיר אחריו צוואה מפורשת המורה על חלוקה שונה של הנכסים או אם המוריש היה נשוי לאדם אחר.

כיצד נקבע כי הזוג חי חיי משפחה במשק בית משותף?

לבית המשפט אין אמות מידה מוגדרות לקביעה האם הזוג ניהל חיי משפחה במשק בית משותף, אך ישנן אינדיקציות חזקות היכולות להעיד על כך, למשל: מגורים משותפים תחת קורת גג לתקופה ארוכה, ילדים משותפים, ניהול חשבון בנק משותף, פומביות מערכת היחסים, הצהרת כוונות ברורה בדמות טקס נישואין אלטרנטיבי או תעודת זוגיות, הסכם חיים משותפים מול עו"ד ועוד.

עם זאת, בית המשפט יוכל להעניק מעמד ידועים בציבור גם לבני זוג שלא עמדו בסטנדרטים קלאסיים לזוגיות ידועים בציבור. כך למשל לא חייבת להתקיים דרישת מגורים המשותפים לתקופה ארוכה, בני הזוג לא חייבים לחלוק חשבון בנק ויכולים להתנהל עצמאית מבחינה כלכלית, בני הזוג לא חייבים להיות "ידועים" ולנהל מערכת יחסים פומבית הידועה לציבור או אף מכריהם, לבני הזוג לא חייבים להיות ילדים והם אינם חייבים לערוך כל טקס או הצהרת כוונות מפורשת למיסוד הקשר. על אף האמור, חשוב לדעת כי במידה ולא מתקיימות אינדיקציות קלאסיות לחיי משפחה במשק בית משותף, נטל ההוכחה כי מדובר בזוג ידועים בציבור יהיה גדול יותר, ובמידה והזוג לא נרשם בביטוח לאומי או כל עמותה אחרת, תצטרך ידועה בציבור להראות אינדיקציות חזקות אחרות המעידות כי הזוג ראוי להגדרה ידועים בציבור, ולכן היא גם זכאית לרשת.

בכל מקרה, כדאי לזוג או יורשת המעוניינים להבין את מעמדם לפנות לעורך דין דיני משפחה. עורך דין יוכל לבחון את פרטי המקרה לגופן ולהעניק ייעוץ לגבי מעמדם המשפטי של הזוג מול רשויות החוק ובמקרה של ירושה בפרט.האם ידועה בציבור יורשת

האם ידועה בציבור יכולה לערער על צוואה המורה במפורש שאינה יורשת?

כן, וזאת בזכות חזקת השיתוף החלה על זוגות ידועים בציבור.

עד חקיקת חוק יחסי ממון יישם בית המשפט את חזקת השיתוף ביחס לסכסוכי רכוש, שכיום מוחלת כלפי זוגות ידועים בציבור. חזקת השיתוף בוחנת את כוונת הצדדים ביחס לנכסים ברשותם. כדי לבחון את כוונתם הצדדים בית המשפט ידרוש אינדיקציות מסוימות המעידות בני הזוג ראו בנכס כנכס משותף או פעלו באופן המעיד על שיתוף.

דוגמאות לכך יוכלו להיות בית בבעלות של אחד מבני הזוג מלפני החתונה אך ששני בני הזוג התגוררו בו יחד במהלך מערכת היחסים ביניהם. התקופה צריכה להיות ארוכה מספיק כדי להיחשב כזאת המעידה על שיתוף אך כנראה שדרישה זו תתרכך אם לבני הזוג ילדים. דוגמה נוספת היא עסק שנוצר במהלך מערכת היחסים של הזוג. אם בן הזוג בעל העסק שמר על חשבונות נפרדים, לא שיתף את בן הזוג השני בהתנהלות העסק והעביר סכום נקוב מידי חודש לחשבון הבנק המשותף תוך הפקדת הרווח הנותר בחשבון בנק ברשותו, ספק אם בית המשפט יקבע כי יש שיתוף כלכלי ביחס לעסק. מנגד, אם בן הזוג השני לקח חלק בהתנהלות העסק, עבד בו ללא משכורת חודשית או אם בעל העסק נהג לערבב את כספי העסק עם הכסף המשותף של הזוג, קיימת סבירות גבוהה כי בית המשפט יחיל את חזקת השיתוף.

על פי הגיון זה, אם תוכיח בת זוגו של המוריש אינדיקציות ברורות לשיתוף בנכסים וכוונת המוריש לחלוק רכוש משותף, תוכל בת הזוג לערער על הוראה מפורשת בצוואה המורה על כך שאינה יורשת.

מתי כדאי לפנות לעורך דין דיני משפחה?

כפי שראינו סוגיית ידועים בציבור היא סוגיה סבוכה שעשויה להיות מורכבת להבנה ללא יעוץ משפטי. גם במצבים בהם אחד מבני הזוג בטוח במעמדו כידוע בציבור ייתכן כי יתעוררו אינדיקציות הישללו מעמד זה. על כן חשוב לפנות לעורך דין כדי להבין מהן הזכויות המוענקות לידועה בציבור במקרה של פטירה וכיצד תיתפס מערכת היחסים בבית המשפט.

עורכי הדין במשרדנו בירושלים ותל אביב בעלי ידע מקצועי וניסיון עשיר בדיני משפחה. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top