Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דרכים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

Joshua Pex

דוד וואלעס


שירותי תרגום של משרד עו"ד הנ"ל מצויינים ומקצועי, ממליץ בחום לכל אחד לנסות, בעיקר השירות האדיב מכל הלב של סשה קישקו משאיר את הלקוח בהרגשה טובה ורצון לחזור בעתיד

במאמר זה נפרט עבורכם על דרכים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. החוק הישראלי מגלה אפס סובלנות כלפי כל סוג של הטרדה מינית במקום העבודה, ופועל למיגור התופעה. חרף שינויים חיוביים משמעותיים בשנים האחרונות, אנו עדיין עדים למקרים רבים של הטרדות מיניות במקום העבודה. לכן חשוב כי הן עובדים והן מעסיקים יהיו מודעים לזכויות, החובות והאיסורים לפי החוק, ויפעלו בהתאם. 

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה, ומסייע באופן שוטף ללקוחותיו בטיפול ומניעת מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה. משרדנו מעניק סיוע בהטמעת החוק למניעת הטרדה מינית, לצורך שמירה על סביבת עבודה בטוחה, וכן מסייע לעובדות ועובדים בשמירה על זכויותיהם.

סביבת העבודה נאותה חייבת להיות בטוחה עבור העובדים והעובדות

בשוק העבודה המודרני, מרבית העובדים שוהים במקום העבודה בחלק ניכר משעות היממה. בהתאם, על סביבת העבודה להיות נאותה, וכזו המספקת לעובדים ולעובדות שגרה המאפשרת להם לעבוד כהלכה. מדובר במעטפת הכוללת מניעת בריונות במקום העבודה, מניעת פגיעה בזכויות העובדים וכן כל פגיעה מסוג אחר.

דרכים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

דרכים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה מכוח החוק

הטרדה מינית במקום העבודה מהווה גורם מרכזי הפוגע בקיום שגרת העבודה, כפי שתיארנו לעיל. בשנים האחרונות התופעה זכתה לסיקור נרחב, בין היתר בעקבות קמפיין #METOO שהעלה מודעות למימדי התופעה. בהתאם, התחדדה ההבנה כי הטרדה מינית יכולה להופיע בכל מיני דרכים, וכי יש לגלות אפס סובלנות כלפי כל אחת מהן. 

על רקע זה נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. אף שחוק זה נועד למנוע הטרדות מיניות באופן כללי, חלק נכבד ממנו נוגע למקום העבודה, ואף קיימים כללים נלווים לחוק החלים על מעסיקים. זאת מתוך הכרה בסביבת העבודה כזירת התרחשות מרכזית בה עלולות להופיע הטרדות מיניות. כאן המקום להדגיש כי החוק אינו מתייחס לנשים בלבד. אנו עדים לא פעם למקרים בהם גברים היו קורבנות להטרדה מינית, והחוק מגלה אפס סובלנות להטרדות מיניות מכל סוג וכלפי כל מגדר. 

החוק מגדיר הטרדות מיניות בצורה רחבה מאוד. תחת ההגדרה נכללים, בין היתר: אמירות מבזות ומשפילות הנושאות אופי מיני, מעשים מגונים (שנועדו לשם גירוי או ביזוי הצד הנפגע), סחיטה באיומים בעלי אופי מיני, וכן התייחסויות או הצעות חוזרות בעלות אופי מיני. מכאן שלא רק רמיזות מילוליות או נגיעה באזורים אינטימיים בגוף ייחשבו כהטרדה מינית. גם המשך של חיזור אחר קורבנות ההטרדה, כאשר הובהר כי אינו רצוי, יענו על ההגדרה.

חובות המעסיקים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

החוק קובע שורת חובות המוטלות על מעסיקים, כדי לאפשר סביבת עבודה נעימה ובטוחה. עליהם לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית ולהביאו לידיעת העובדים. כמו כן, עליהם למנות אחראי למניעת הטרדות מיניות, אליו יוכלו לפנות עובדות ועובדים בכל עניין תחת תחום אחריותו. ככלל, הוראות החוק חלות על מקומות עבודה עם מעל 10 עובדים, אך מקומות עם פחות עובדים רשאים גם הם להחיל את הוראות החוק אצלם.

דרכי פעולה אפשריות עבור קורבנות הטרדה מינית

בפני מי שהוטרדו מינית במקום עבודתם עומדות דרכי פעולה שונות. ניתן להגיש תלונה לא רק במשטרה, אלא גם בפני הממונה למניעת הטרדות במקום העבודה. בנוסף, ניתן להגיש תביעת פיצויים. החוק אף מאפשר למי שהוטרדו מינית להתפטר ולתבוע בדין מפוטר. לעתים אף ניתן להגיש תביעה בגין פגיעה בעבודה מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לציין כי החוק אוסר על התנכלות למי שפוטרו בעקבות הטרדה מינית, וכן למי שהתלוננו או הגישו תביעה בגינה. החוק קובע עונשי מאסר גבוהים בגין התנכלות למי שהתלוננו על הטרדה מינית במקום העבודה. החוק אף מאפשר לתבוע פיצויים ממי שהתנכלו, לרבות פיצויים בסך של עד 120 אלף ש״ח ללא הוכחת נזק.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ולחוק למניעת הטרדה מינית

עורכי הדין ממשרדנו מתמחים בדיני עבודה ומסייעים באופן שוטף לעובדים ומעסיקים בנושאים הנוגעים להטרדה מינית במקום העבודה. בכל עניין או צורך בייעוץ בנושא, תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות מספר הטלפון או הדואר האלקטרוני המופיעים מטה ונוכל לסייע, תוך שמירה על זכויותיכם, על הדיסקרטיות ועל הזהירות הנדרשות.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top