Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קבלת או חידוש דרכון רוסי ואזרחות רוסית (מידע משפטי מפי עורך דין מומחה בתחום ההגירה)

Michael Decker
Michael Decker

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

מה הדרישות לצורך הגשת בקשה לקבלת דרכון רוסי או חידושו? גם בעלי אזרחות ישראלית יכולים להחזיק בדרכון רוסי ואזרחות רוסיה – לשם כך יידרשו להוכיח קשר למדינת רוסיה (נישואין, לידה, מגורים) תושבות קבע בתחומיה, ושהות בגבולותיה ("מרכז חיים").

בישראל חיים רבים המחזיקים באזרחות רוסית, ורבים אחרים עומדים בקריטריונים לצורך התאזרחות. ההליך לצורך קבלת דרכון או חידושו נעשה ככלל דרך המחלקה הקונסולרית בשגרירות רוסיה, ומצריך הגשת מסמכים שונים אשר הונפקו ברוסיה. קיים הליך נפרד לצורך קבלת אזרחות רוסית, שתאפשר לאחר מכן להנפיק דרכון רוסי. במאמר זה יסביר עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני הגירה והסדרת מעמד חוקי ברוסיה, כיצד התהליך מתבצע בפועל.

דרכון רוסי

ישראלים רבים זכאים לאזרחות רוסית והנפקת דרכון רוסי

על פי הנתונים הרשמיים, בישראל חיים מעל 850 אלף אזרחים אשר עלו ממדינות ברית המועצות לשעבר. רבים מהם מחזיקים או עשויים להיות זכאים להחזיק באזרחות רוסית. זאת על רקע קשרים זוגיים/משפחתיים, מגורים ברוסיה לתקופות ממושכות וכדומה. אזרחות רוסית מאפשרת למחזיקים בה לגור ולעבוד בכל שטחי הפדרציה הרוסית, להקים עסקים במדינה ואף להיות זכאים להטבות סוציאליות שונות. בקרב מי שכבר מחזיקים באזרחות רוסית, עולות לא פעם שאלות בנוגע לפרוצדורה של חידוש או הנפקת דרכון. לצד זאת, מי שמעוניינים בקבלת אזרחות רוסית תוהים מה התהליך הנדרש לצורך קבלתה.

חשוב לציין כי על רקע מצב המלחמה באוקראינה, יש לא מעט חוסר ודאות באשר לעתיד לבוא. בכלל זה, קשה לדעת מה תהיה מידת היכולת של מי שאינם אזרחי רוסיה להיכנס למדינה בעתיד באותה מידת חופשיות הקיימת כיום. בהתאם, רכישת אזרחות רוסית עבור הזכאים לכך כעת עשויה להבטיח כי בעתיד יוכלו להיכנס למדינה למטרות ביקור משפחתי, עסקים או שהות ממושכת. להלן נסביר הן על הפרוצדורה הנדרשת לצורך חידוש דרכון והן על הליך התאזרחות רוסית, אשר השלמתו בהצלחה תאפשר הנפקת דרכון רוסי.

כיצד פועל התהליך לצורך הגשת בקשה לחידוש או הנפקת דרכון רוסי בקרב אזרחי רוסיה?

ברוסיה קיימת הפרדה בין דרכון פנימי (המקביל לתעודת זהות בישראל, ונועד לתנועה בשטחי הפדרציה הרוסית) ובין דרכון בינלאומי, המאפשר לאזרחי רוסיה לבקר במדינות זרות. מי שהם אזרחי רוסיה ומעוניינים בדרכון בינלאומי, יכולים להגיש בקשה לקבלת דרכון במחלקה הקונסולרית של שגרירות רוסיה בישראל, בנציגויות רוסיה בעולם או במשרד הפנים הרוסי. לצד טופס הבקשה לדרכון, קיים שוני בין המסמכים שאזרחים שגילם 18 ומעלה נדרשים להגיש ובין הדרישות לגבי אזרחים קטינים. אזרחים מעל גיל 18 נדרשים להציג בפני המחלקה הקונסולרית את דרכונם הבינלאומי ואת דרכונם הפנימי. כמו כן, עליהם להגיש העתק של דרכונם הבינלאומי ושל דרכונם המקומי (כולל ספח "registration at the address״), ולשלם את אגרת הבקשה.

אזרחים מתחת לגיל 18 נדרשים להציג דרכון בינלאומי ודרכון מקומי של אחד מהוריהם (כולל ספח "registration at the address״), לצד דרכונם הבינלאומי והמקומי (אם קיים). יש להגיש העתקים של מסמכים אלה, בנוסף להצגתם. בנוסף, על האזרחים הקטינים להגיש גם תעודת לידה עם חתימה המאשרת כי הם בעלי אזרחות רוסית, והעתק של תעודת הלידה. בשני המקרים (חידוש והנפקת דרכון לאזרחים) ההליך להנפקת או חידוש דרכון לוקח כ-3 חודשים בממוצע, אך עשוי להתעכב מעבר לכך במקרים מסוימים. ככל שנוצר עיכוב משמעותי, ניתן להגיש פנייה אל הרשויות ברוסיה בנושא, לצורך זירוז התהליך. מומלץ להיעזר לשם כך בעורך דין מומחה בתחום ההגירה.

הליך התאזרחות רוסית

על מנת להפוך לאזרחי רוסיה, באופן שמאפשר לבקש דרכון רוסי, יש לפעול בהתאם לחוק האזרחות הפדרלי של רוסיה. לפי חוק זה, ניתן לקבל אזרחות רוסית על בסיס לידה, על בסיס התאזרחות (naturalization) או על בסיס חידוש אזרחות למי שהיו אזרחים בעבר. עבור מי שהם בעלי אזרחות נוספת ומעוניינים באזרחות על בסיס הליך התאזרחות, החוק קובע מספר תנאים אשר יש לעמוד בהם לצורך קבלת אזרחות: עליהם להחזיק בתושבות קבע ברוסיה, להוכיח כי הם חיים ברוסיה במשך 5 שנים לפחות (כאשר תקופת השהות מחוץ לרוסיה בכל שנה לא תעלה על 3 חודשים), להצהיר על התחייבותם לפעול בהתאם לחוקה הרוסית, להוכיח כי הם בעלי האמצעים החוקיים לקיים את עצמם ובני משפחתם בהם הם תומכים וכי הם בעלי שליטה בסיסית (לפחות) בשפה הרוסית.

החוק מפרט רשימה של מקרים בהם יתאפשר לאזרחים זרים להגיש בקשה לאזרחות בהליך מזורז, החל מהרגע בו הם מקבלים מעמד של תושבות קבע. במסגרת רשימה זו נכללים, בין היתר, מי שלפחות אחד מהוריהם הם אזרחים רוסים החיים ברוסיה; מי שהינם נשואים לאזרחי רוסיה במשך 3 שנים ומעלה; מי שהיו אזרחי ברית המועצות, אך אינם מחזיקים באזרחות ממדינות ברית המועצות לשעבר (למעט בלארוס, קזחסטן וקירגיסטן, אשר עמן יש לרוסיה אמנות המאפשרות לאזרחי מדינות אלה לקבל אזרחות רוסית בתנאים מקלים); מי שהם אזרחי ברית המועצות לשעבר אך התחנכו בבתי ספר תיכון, בתי ספר מקצועיים או במוסדות להשכלה גבוהה ברוסיה לאחר 2002; ומי שהם אזרחי ברית המועצות לשעבר ונולדו בשטחי רוסיה. על מנת לברר זכאות לאזרחות רוסית, וכן לצורך טיפול מיטבי בתהליך מורכב זה, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה לדיני הגירה, בעל ניסיון ובקיאות משפטית בנושא קבלת אזרחות רוסית.

הנפקת או חידוש דרכון רוסי וקבלת אזרחות רוסית – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

לעיל הסברנו על ההליך הנדרש לצורך הנפקת או חידוש דרכון רוסי, וכן על הפרוצדורה לצורך התאזרחות ברוסיה. ראוי לציין כי על רקע מצב המלחמה הנוכחי, ייתכנו שינויים או דרישות נוספות במסגרת הליכי הנפקת דרכון והתאזרחות. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בייעוץ וסיוע במסגרת התהליך, עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות אירופה ממשרדנו ישמח לסייע. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בהסדרת מעמד חוקי ברוסיה ובליווי משפטי מול הרשויות ברוסיה ובישראל בכל ההליכים הנדרשים. אנו זמינים לכל עניין באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top