Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דמי אבטלה עבור מורי-דרך בגלל הקורונה

Joshua Pex

Hacohen Liel

פניתי לעו״ד יהושע פקס, קיבלתי מענה מהיר ביותר. כשהגעתי לצורך ביצוע השירות, הביצוע היה מיידי ואדיב תוך הסבר. ממליצה לכל מי שמעוניין בעבודה מהירה, עניינית ויעילה לפנות לעו״ד פקס.

דמי אבטלה עבור מורי-דרך שפוטרו או יצאו לחל"ת בגלל הקורונה, מה חשוב לדעת? כתוצאה מפגיעה בתיירות בישראל, עקב התפשטות נגיף הקורונה בעולם, ועקב גילוי נשאים של המחלה גם בישראל, החל לפקוד את ענף התיירות משבר. המשבר הינו בעקבות סגר רצוני הפועל על מדינת ישראל ומונע את כניסתם של תיירים לארץ. בשל הסגר זה נפגעו מספר לא מבוטל של מורי דרך, אולם חשוב לדעת כי על-פי המחוקק יהיה באפשרותם לקבל תשלומי דמי אבטלה.

מורי הדרך שעומדים בקטגוריה עבור קבלת דמי האבטלה, הם אלה שעובדים כשכירים או כעצמאים ואין ברשותם רכב אשכול (רכב המוגדר כהסעה עבור תיירים המגיעים מחוץ לארץ ואשר מופעל בידי מורה דרך המחזיק ברישיון לרכב ציבורי).

דמי אבטלה עבור מורי דרך בסיבת הקורונה

קבלת דמי אבטלה בשירות התעסוקה

על מנת לקבל דמי אבטלה עליכם להתייצב בשירות התעסוקה דרך האינטרנט. ההרשמה באתר שירות התעסוקה תהיה מיד עם תום עבודתכם בסוכנות הנסיעות. בה בעת עם ההרשמה יש להגיש את הטפסים עבור דמי אבטלה באתר ביטוח לאומי.

לתשומת ליבכם, מרגע ההרשמה און-ליין, ברשותכם שבועיים להתייצב בלשכת שירות התעסוקה פיזית. במקרה ולא התייצבתם בתוך כשבועיים, יתבטלו ימי ההרשמה דרך האינטרנט ולא תוכלו לקבל עבורם את דמי האבטלה הרצויים (אולם שימו לב, עקב המצב בימים אלה לא תיתכן כניסה פיזית לשירות התעסוקה. משום כך תידרשו לעקוב אחר הוראות המתפרסמות באתר משרד התעסוקה).

כיצד להגיש תביעה לביטוח לאומי – דמי אבטלה עבור מורי דרך

במידה ואתם מעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה מביטוח לאומי, תתבקשו למלא יחד עם התביעה גם כמה מסמכים מסוימים שיפורטו. יחד עם זאת, תוכלו להגיש תביעה באמצעות האינטרנט. מצורף קישור להגשת התביעה באתר ביטוח לאומי.

מסמכים נדרשים בהגשת התביעה

  • תלושי שכר – יש להציג תלושי שכר של לכל הפחות 12 חודשים מתוך 18 החודשים אשר קדמו לחודש בו התחלתם להתייצב באתר שירות התעסוקה.
  • טפסים מספר 856 או 857 – עבור מורי דרך העובדים דרך חשבוניות או קבלות. במקרה כזה על המורים לבקש מהמעסיק שאצלו עבדו את הטופס. טופס זה משמש כדיווח לרשויות, אשר דרכו מדווחים סוכני הנסיעות אודות העבודה של מורי הדרך. באמצעות הטפסים הנזכרים, מנכים אצל מורי הדרך דמי בריאות וביטוח. על פי חוק חייב המעסיק (סוכנות הנסיעות) בדיווח אודות עבודתכם בחברתו ומשום כך גם לתת לכם את הטופס.

הערה חשובה – היה והמעסיק סירב למסור לכם את הטופס מסיבה לא ברורה. יש לשדך לתביעה צילום עם החשבוניות / קבלות יחד עם תאריכים בהם עבדתם. על התאריכים להיות מסודרים על פי סדר עבודה וכן מקום העבודה. מביטוח לאומי אתם זכאים למקדמות עבור דמי האבטלה, ובאותו זמן ייבדק מול הגורמים הנדרשים האם מעמדכם הוא של שכיר על פי חוק הביטוח הלאומי.

בנוסף, תתבקשו למסור טופס הצהרה משותפת שלכם כמורי דרך עם ארגון מורשת או אגודת מורי הדרך. זאת בקשר לזמן הפסקת העבודה ואורך תקופת האבטלה המיועד. במקרה שתקופת האבטלה אורכת מעבר לזמן המוצהר, תידרשו להגיש טפסי הצהרה חדשים.

פרק הזמן האפשרי עבור קבלת דמי האבטלה

בזמן האבטלה תידרשו להיות מוכנים להצעות עבודה שתוצענה לכם ממשרד התעסוקה. כמו גם, להגיע לשירות התעסוקה בתאריכים שיקבעו לכם, אחד לאחד כמו כל גורם אחר הדורש עבודה.

במידה שבמהלך זמן הזכאות לדמי האבטלה תהיה לכם הצעת עבודה אפשרית ותיישמו אותה, תתחייבו לציין את תאריכי ההדרכה ולהודיע על כך לשירות התעסוקה או לביטוח לאומי.

אמנם דעו, במידה ותודיעו לביטוח לאומי – ינוכה סכום ההכנסה מתשלום דמי האבטלה שמגיע לכם. במקרה ותדווחו על כך לשירות התעסוקה, חשוב להקפיד לא להיות רשומים כדורשי תעסוקה בתאריכים המסוימים בהם עבדתם.

כמו כן, קחו בחשבון כי מספר הימים אשר בגינם ניתן לקבל דמי אבטלה משתנה לנוכח הגיל, כמות בני המשפחה וכו'.

עורך דין בנושא דמי אבטלה

משרדנו מתמחה בתחום דיני עבודה, לרבות נושא דמי אבטלה עבור מורי דרך. במידה ונפגעתם עקב המצב הקשה השורר במדינת ישראל בימים אלה כתוצאה מנגיף הקורונה, תוכלו לעתור ללא בעיות או סיבוכים לביטוח לאומי על-מנת לקבל פיצויים המגיעים לכם כחוק.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top