Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברה – מידע משפטי לגבי החוק ופסיקות בתי המשפט

Michael Decker

Yael Cina

יהושע אדם מקצועי, אמין ומקסים. תמיד עוזר ודואג למה שצריך. ממליצה בחום!

מה דינם של בעלי מניות שליטה בחברה המבקשים לקבל דמי אבטלה? התשובה מעט מורכבת, ובמאמר זה עורך דין מומחה לדיני חברות ממשרדנו יעשה עבורכם סדר בדברים.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים וחברות. המשרד מספק ללקוחות ישראלים ובינלאומיים ייעוץ וליווי משפטיים מקיפים בנושאים כגון זכויות בעלי שליטה בחברה ונושאי משרה, רישום חברות ופירוקן וכיו״ב.

סוגיית דמי האבטלה מצויה בימים אלה בראש סדר היום של הדיון הציבורי. עקב משבר התפרצות נגיף הקורונה, עובדים רבים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל״ת) ונוצר גל עצום של דורשי אבטלה בישראל. רבים שואלים עצמם האם הם זכאים לדמי אבטלה, והאמור כולל גם עצמאים ובעלי עסקים. למעשה, עוד קודם להתפרצות מגפת הקורונה בישראל, התעוררה השאלה בעניין דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברה. שאלה משפטית זו העסיקה לא מעט את בית הדין לעבודה בשנים האחרונות. להלן נפרט את הממצאים שנצברו בנושא עד כה.

דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברהמיהו בעל מניות שליטה?

קיימים סוגים שונים של חברות. בכלל זה, קיימות חברות שלהן מספר מצומצם של בעלי מניות, וכן חברות שלהן בעלי מניות רבים, המחליפים ביניהם ידיים לעתים תכופות. באופן דומה לספקטרום רחב זה, גם ההגדרה של בעלי מניות שליטה משתנה בין ענפי המשפט השונים. בחוק ניירות ערך קיימת הגדרה הבוחנת באופן מהותי את קיומה של יכולת לכוון את פעולותיה של החברה. 

לעומת ההגדרה המהותית שבחוק ניירות ערך, ההגדרה הרלוונטית לענייננו היא זו שמתקשרת לדיני ביטוח לאומי. כאן לא מדובר בהגדרה מהותית, אלא כמותית. הגדרה זו קבועה בפקודת מס הכנסה, ולפיה מספיקה החזקה ב-10% מהון המניות של החברה (או אף בזכות להחזיק בהון מניות זה) על מנת להיחשב כבעל שליטה. הגדרה זו רחבה ביותר, וכוללת בתוכה החזקה ישירה או עקיפה. ההגדרה חלה גם כאשר ההחזקה נעשית יחד עם קרובי משפחה, כמפורט בפקודת מס הכנסה. 

שלילת הזכאות של בעל שליטה בחברה לקבל דמי אבטלה על פי חוק הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי קובע הוראות העוסקות בדמי אבטלה למי שהיו עובדים שכירים. ואולם, החוק מדגיש כי הוראותיו אינן חלות על מי שהינו בעל מניות שליטה בחברת מעטים. המונח "חברת מעטים" מוגדר בפקודת מס הכנסה כחברה ששולטים על ענייניה, באופן ישיר או עקיף, עד חמישה בני אדם. מכאן שלכאורה כל מי שעונים על ההגדרות הנ״ל מפקודת מס הכנסה, נחשבים כבעלי שליטה בחברה לעניין היעדר זכאות לדמי אבטלה. 

פסיקות בית הדין לעבודה בנושא דמי אבטלה לבעלי מניות 

פסק הדין המנחה של בית הדין הארצי לעבודה ניתן בשנת 2016. דובר שם על אדם אשר הקים חברה העוסקת בתיקון ובדיקות מחשבים. תחילה הוא היה בעל המניות היחיד בחברה, אך בהמשך החברה עברה לשליטת אחייניתו. בעקבות תאונה שעבר, הסתיימה עבודתו בחברה והוא תבע דמי אבטלה. בית הדין הארצי לעבודה קבע בעניין זה כי יש לבחון את ההגדרה של ״בעל שליטה״ מפקודת מס הכנסה באופן מהותי ועל פי היבטים רלוונטיים לביטוח אבטלה (בין היתר, היכולת לקבל החלטות הנוגעות להכנסות והוצאות החברה, וכן יכולת השליטה על התקשרות עם עובדים). לגופם של דברים, בית הדין קבע כי ברור שמדובר במקרה זה בבעל שליטה, ולכן הוא אינו זכאי לקבלת דמי אבטלה.

בתביעה דומה משנת 2018, התובעת טענה כי רישומה כמחזיקה ב-25% ממניות החברה היה ברישום הצהרתי ובפועל הועסקה כשכירה. בית הדין האזורי דחה את התביעה על הסף. לעומת זאת, בפסק דין משנת 2012, התקבלה בבית הדין האזורי תביעה לדמי אבטלה של עובד שקיבל מניות בחברה שבה עבד כתמריץ לעמידה ביעדים. שם נקבע כי לאור הספק בהחזקה בטיב המניות בפועל, לא מדובר בבעל שליטה.

לאור כל האמור לעיל, פסיקות בתי הדין לעבודה בנושא מלמדות כי על אף שההלכה המנחה מצמצמת את המקרים שבהם עובדים שהוקצו להם מניות בחברה לא יוכרו כבעלי שליטה, התמונה אינה לחלוטין חד משמעית. במקרה של ספק מומלץ להיוועץ עם מומחה המכיר את המצב המשפטי לאשורו.

צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני חברות

אם יש לכם שאלות בדבר דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברה, או בנושאים נוספים מתחם דיני החברות, צרו עמנו קשר ונשמח לעזור. משרדנו מתמחה בדיני חברות, ובין היתר גם בנושא זכויות וחובות בעלי שליטה בחברה. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top