Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דיון בפשיטת רגל

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

נתי אס

יחס אישי ממליץ בחום !!!!!

דיון בפשיטת רגל מתחיל בדרך כלל כשנה וחצי לאחר הגשת הבקשה הראשונית. במהלך הדיון, מחליטים כיצד יתנהל הליך הפירעון.

חייב אשר נקלע לחובות כספיים גבוהים שהוא אינו יכול לשלם, זכאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל. ככל שמתקבלת בקשתו, ניתן צו כינוס לנכסיו ובמסגרתו נקבע לו דיון בבית המשפט. במאמר זה נעמוד בקצרה על אופן ניהול ההליך בדגש על השלב בו הבקשה לפשיטת רגל נדונה בבית המשפט.

דיון בפשיטת רגל

בקשת החייב לפתוח בהליך פשיטת רגל

חייב אשר הגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל, מקבל צו כינוס ובמסגרתו הוא מוזמן לדיון בבית המשפט המחוזי המוסמך לדון בעניינו לאחר 18 כחודשים. במסגרת צו הכינוס ממונה מנהל מיוחד לתיק אשר במהלך התקופה שטרם הדיון חוקר ובודק את מצבו הכלכלי של החייב, היקף חובותיו, הוצאותיו הכנסותיו ונכסיו. לאחר בדיקתו של המנהל המיוחד, הוא מגיש את המלצתו לבית המשפט, אשר נידונה בדיון.

דיון בבקשת פשיטת רגל

בדיון זה נוכחים הכונס הרשמי, המנהל המיוחד, החייב ואף הנושים, אשר לעתים מוותרים על זכותם לטעון בדיון.

לאחר שמיעת הצדדים להליך נותן בית המשפט את החלטתו, אשר עשויה להיות אחת מהבאות:

  • בית המשפט רשאי לאשר את בקשת החייב ולהכריז עליו כפושט רגל. במסגרת ההכרזה, רשאי בית המשפט לקבל את תכנית הפירעון שהגיש המנהל המיוחד ולהורות על מתן הפטר "מותנה" שיישאר בתוקף כל עוד החייב עומד בתשלומים שנקבעו בתכנית הפרעון. בנוסף, רשאי בית המשפט במסגרת הכרזת החייב כפושט רגל גם לתת הפטר לאלתר מכל חובותיו.
  • בית המשפט רשאי לדחות את בקשת החייב, אם מצא שאחד מהמקרים הבאים מתקיים:
  • החייב בעל יכולת לשלם את חובותיו.
  • החייב פעל בחוסר תום לב.
  • החייב מנסה להתחמק מתשלום חובותיו ומנצל לרעה את הליך פשיטת הרגל.
  • בית המשפט רשאי לדחות את החלטתו בעניין החייב, כדי למצות את האפשרות שהחייב יוכל לשלם את חובותיו באמצעות הסדר פשרה מוסכם בינו לבין הנושים.
  • בית המשפט רשאי לדחות את הדיון למועד אחר שיראה לנכון, על מנת ליתן לחייב הזדמנות נוספת לתקן את התנהלותו בהליך, או אם נדרשות בדיקות נוספות באשר ליכולתו הכלכלית של החייב.

זכות ערעור על מסקנות דיון בפשיטת רגל

לאחר שבית המשפט החליט בנוגע לבקשתו של החייב, אם החייב לא מרוצה מהתוצאה, יש באפשרותו לערער על ההחלטה תוך 45 יום לבית המשפט העליון. במקרה והצו ניתן בהסכמה, לא קיימת זכות ערעור אוטומטית, אלא החייב נדרש להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לבית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי.

סיוע עורך דין מומחה בהליך פשיטת רגל

כפי שצוין לעיל, כל מהלך מצד החייב או המנהל המיוחד או הנושים הוא בעל משמעות רבה בניהול ההליך. נדרש ידע מקצועי נרחב בתחום זה על מנת לנהל בצורה יעילה את התיק ולהגיע להפטר המיוחל. בתי המשפט דוחים פעמים רבות בקשות חייב מהסיבות שפורטו במאמר זה, ולכן מומלץ לפנות לסיוע עורך דין בעל ניסיון בתחום פשיטת רגל שיכול לתת את השירות המקצועי הטוב ביותר.

צרו קשר לקבלת עזרת עו"ד לפשיטת רגל

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בפתיחת, ניהול, וסיום מוצלח של הליכי פשיטת רגל. במידה ואתם עומדים בפני הליך הוצאה לפועל, דיון בבקשת פשיטת רגל, או לא מרוצים מההגבלות בהליך פירעון, נשמח לסייע. קבעו פגישה עם עורכת דין לפשיטת רגל בירושלים או בתל אביב במספר הטלפון למטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top