Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דחיית דיון או שינוי מועד דיון

Michael Decker
Michael Decker

Dan Kash

טיפול מהיר ויעיל בבקשות שהגשתי כל זאת תוך סבר פנים יפות ואוירה נעימה.

כל הגעה לבית דין או לבית משפט כרוכה בדאגה ואי נוחות, במיוחד אם אינה ביוזמתכם. אבל גם לנתבע או אפילו לנאשם ישנה לפעמים אפשרות לבקש דחיית דיון או שינוי מועד הדיון, בין אם כי המועד פוגע בתוכניות קיימות, או כדי לסדר את עצם הנושא עליו עומד להתקיים הדיון.

יש להגיש בקשה לבית המשפט שבו תידון התביעה בפקס או להגיש בקשה ישירות למזכירות בית הדין בהתאם לסמכות השיפוט של כל בית משפט מבחינה מהותית ומבחינה גיאוגרפית לפי כל מחוז.

אנו במשרד בעלי ניסיון של למעלה משני עשורים בייצוג הלקוחות שלנו בפני בתי משפט שונים. אנו מייצגים את לקוחותינו בפני כל בתי המשפט המנהליים והאזרחיים במקצוענות ובמקצועיות מקיפה ומסייעים בכל הסוגיות הנוגעות לעניין זה.

דחיית דיון

חוק בתי המשפט בישראל

כל מה שנוגע להליכי תביעות בפני בתי משפט שונים בישראל נשען על חוק יסוד – משפט, על בסיסו נחקק חוק בתי המשפט לשנת 1984, אשר קבע את כללי ההתנהלות בבתי משפט וכן את העונשים שיש להטיל בגין הטרדת הרשות השופטת או אי יישום וביזוי החלטות הניתנות מטעם בתי משפט.

ראוי לציין כי במידה שנשיא בית משפט מחליט לאכוף את סמכותו בתוקף סעיף 78 בחוק בתי המשפט, אין הדבר מוגבל לנשיא בית המשפט העליון ולדיני הסעיפים המשפטים התלויים והעומדים בין הצדדים, היות שהשיקול המרכזי באכיפת הסמכות המשפטית בתוקף סעיף 78 לעיל הינו איזון הולם בין שני הצדדים.

העברת תביעה מבית משפט למשנהו

חוק בתי המשפט קבע שתי אופציות להעברת תביעה מבית משפט למשנהו.

ראשית – באפשרות נשיא בית משפט שלום להעביר תביעה מבית משפט שלום במסגרת סמכות השיפוט שלו לבית משפט אחר באותו תחום שיפוט. ראו תביעה ע"א 411 / 81 זידאן נ' ע'די.

סעיף 49 בחוק בתי המשפט עוסק בהדחת שופט. ניתן לערער על החלטת הנשיא בפני בית משפט מחוזי. סעיף זה בחוק מאפשר לנשיא בית משפט השלום לווסת את עומס העבודה בין בתי המשפט השונים המצויים בתחום השיפוט שלו, על ידי העברת תביעות מבית משפט שעמוס בתביעות לבית משפט שאינו עמוס.

במידה ובית המשפט רחוק יותר מ-60 קילומטר ממקום מגוריהם של צדדי התביעה הנידונה, הצד הרלוונטי רשאי להגיש בקשה להעברת הדיון, וחובה על בית המשפט לקבל את בקשת העותרים לשנות את מקום הדיון. בדיקת הטיעונים המוגשים על ידי תובעים נגד נתבע ושל הנתבע נגד תובעים מעלה שאלות נסיבתיות ומשפטיות דומות. בשל נסיבות אלה, ריכוז הדיון בתביעות בפני בית משפט שהוא קרוב יותר למקום המגורים יהפוך את ההליכים לפשוטים יותר.

צרו קשר:

למשרדנו ניסיון של עשורים בייצוג לקוחות בבתי דין המנהליים והאזרחיים השונים ברחבי ישראל. צרו קשר במידה ונתבעתם לדין, בין אם ברצונכם להגיש בקשת דחיית דיון או שאתם זקוקים לעזרה בניהול הגנתכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top