Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דחייה של תביעה אזרחית על הסף

Michael Decker
Michael Decker

רמי חלבי

משרד עורכי דין רצינים ביותר . אנשים מקצועים נותנים השירות הכי טוב ללקוח . מנסיון שלי איתם בעינים עצומות הכי טובים שיש אפשר לסמוך עליהם תמיד . אני מעיד שקיבלתי שירות נהדר שירות מקצועי ואמין מצוות העורכי דין במשרד . ממליץ ביותר

מהי דחייה על הסף של תביעה אזרחית? דחייה על הסף משמעותה סיום מוקדם של דיון בתביעה אזרחית, לפני השלמת הדיון המהותי בתביעה. בקשות לדחייה על הסף מוגשות על-ידי נתבעים, ובית המשפט יאשר אותן רק במקרים מיוחדים, כגון התיישנות, הגשת תביעה בנושא שכבר התקיימו לגביו דיון משפטי והכרעה או סיבה אחרת שבית המשפט סבור כי נכון וראוי לדחות את התביעה בגינה. במאמר זה יסביר על כך עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

דחייה של תביעה אזרחית על הסף

דחייה על הסף – ״נשק יום הדין״ בתביעות אזרחיות

הנוהג במערכת המשפט בישראל הוא שיש לתת לתובעים את יומם בבית המשפט. מסיבה זו, בית המשפט נוהג לשמוע תביעות שמוגשות בפניו, ונמנע ככלל מסיום הדיון ללא הסכמת הצדדים. זאת גם כאשר סיכויי התביעה נמוכים בעיני בית המשפט, או אף כאשר התביעה אינה מוצדקת. קיים היגיון מאחורי עקרון זה, שכן הדבר נדרש לשם עשיית צדק, ובלא מעט מקרים ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט בסופו של דבר כי יש ממש בתביעה, אף אם הוא לא היה סבור בכך קודם לכן.

ואולם, לכלל זה קיים חריג שחשוב להכיר, בדמות סמכות בית המשפט לסלק תביעות שהוגשו בפניו, בדרך של מחיקת התביעה או דחייתה. ההבדל בין השניים הוא כי מחיקת תביעה תאפשר, ככלל, להגיש את התביעה מחדש לאחר מכן. דחיית תביעה, לעומת זאת, תשים סוף להליך המשפטי בנושא הנדון, ולא תאפשר הגשת תביעה נוספת. מסיבה זו, נהוג לראות בדחיית תביעה על הסף סוג של ״נשק יום הדין״, אשר בית המשפט נמנע מלהשתמש בו. עם זאת, קיימים מקרים מיוחדים המצדיקים דחיית תביעה על הסף על-ידי בית המשפט. להלן נפרט על אותם מקרים וניתן דוגמאות לכך.

באילו תנאים תתאפשר דחיית תביעה על הסף?

תקנות סדר הדין האזרחי, העוסקות בכללי הדיון בתביעות אזרחיות המוגשות בפני בתי המשפט בישראל, קובעות רשימה מצומצמת ביותר של מקרים מיוחדים בהם בית המשפט מוסמך לדחות תביעה בכל עת. רשימה זו כוללת מקרים שבהם התביעה שהוגשה עוסקת בסוגיה משפטית שהתיישנה, ולכן אין לדון בה. דוגמה לכך היא תביעת פיצויים נזיקית שהוגשה לאחר יותר מ-7 שנים מהמועד בו קמה לתובע עילת תביעה. במצב דברים זה, למעט במקרים חריגים ביותר, בית המשפט ייטה לדחות את התביעה. כך גם הדבר כאשר התקיים מעשה בית דין, כלומר, התביעה שהוגשה עוסקת בסוגיה שכבר נדונה והוכרעה באותו בית משפט, או בכל ערכאה משפטית אחרת. בנוסף למקרים אלה, התקנות קובעות כי בית המשפט מוסמך לדחות את התביעה גם מנימוק אחר, בגינו בית המשפט סבור כי הדבר ראוי ונכון. מדובר בהוראה כללית המאפשרת לבית המשפט לפעול בגמישות במקרה שבו הוא מוצא לנכון כי יש לדחות תביעה, אך אין עילה אחרת המאפשרת זאת. ואולם, השימוש בסמכות זו ייעשה, כאמור, במקרים מיוחדים בלבד, ולא בכל מקרה שהוא.

דחיית תביעה בהסכמת הצדדים

יש לציין כי תביעה יכולה להידחות גם בהסכמת הצדדים. מקרה בולט שבו הדבר נעשה בשנים האחרונות ניתן למצוא בפסיקה של בית משפט השלום בהרצליה משנת 2019. במקרה זה תבעו לשכת עורכי הדין וראש הלשכה לשעבר, אפי נווה, את העיתונאית שרון שפורר, בגין טענות להוצאת דיבה על רקע סדרת כתבות שפרסמה העיתונאית באתר אינטרנט חדשותי. במהלך הדיון בתביעה, הגישו בקשה למחיקת התביעה, ללא פסיקת הוצאות. הנתבעת סירבה לבקשה, ועמדה על כך שהתביעה תידחה, ובכך לא ניתן יהיה לתבוע אותה עוד. בית המשפט הציע לצדדים להסכים על דחיית התביעה, בכפוף לכך שהדבר יוביל להתחשבות בהוצאות שייפסקו לצדדים. בעקבות כך, הצדדים הסכימו על דחיית התביעה, ובית המשפט קבע כי בהתחשב בשלב המוקדם יחסית שבו הסתיים ההליך, התובעים יחויבו לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 15 אלף ש״ח, בתוספת שכר טרחת עו״ד בסך 55 אלף ש״ח.

דחייה על הסף של תביעה אזרחית – צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על דחייה על הסף של תביעות אזרחיות, התנאים להפעלת סמכות זו על-ידי בית המשפט, וכן על מקרים של דחיית תביעה בהסכמת הצדדים. לכל שאלה נוספת בנושא, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה במשרדנו, בירושלים ובתל אביב. משרדנו מתמחה במשפט האזרחי, ומעניק ללקוחותיו ייצוג מקיף ומקצועי במגוון סוגיות משפטיות.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top