Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

גירושין בגיאורגיה

אירנה רוזנברג

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

כיצד מתבצעים גירושין בגיאורגיה? הרשויות בגיאורגיה מכירות בזכאות של זוגות שנישאו בתחומי המדינה להתיר את נישואיהם, גם כאשר מדובר במי שאינם אזרחי גיאורגיה ולרבות אזרחים ישראלים. התהליך אינו מאוד מורכב ואורך בדרך כלל כ-10 ימי עסקים. כל זאת, ללא דרישת נוכחות בגיאורגיה לצורך התהליך. להלן תסביר על כך בהרחבה עורכת דין מומחית לנושא ממשרדנו.

גירושין בגיאורגיה

גירושין בגאורגיה – הליך פשוט הניתן לביצוע מרחוק

כידוע, מדינת ישראל אינה מכירה בנישואין אזרחיים הנערכים בשטחה. גם לגבי הליכי גירושין, קיימת סמכות מאוד מוגבלת של בתי המשפט, ולרוב הם נערכים בבתי הדין הדתיים. מצב דברים זה מוביל זוגות רבים אשר אינם מעוניינים להינשא בנישואים אזרחיים לערוך את נישואיהם מעבר לים, במדינות כגון קפריסין, צ׳כיה או גאורגיה. מדינות אלה ייחודיות בשל כך שקיימת גמישות לעניין נישואי זרים, באופן המאפשר לישראלים להינשא בשטחן. במדינות אחרות קיימת לרוב דרישה להציג אישור על כך שמדינת המוצא של בני הזוג אינה מתנגדת לעריכת הנישואים, אך מדינת ישראל אינה מספקת אישור מעין זה.

מאפיין ייחודי של נישואין בגאורגיה הוא כי כאשר נישואין של אזרחים זרים (לרבות אזרחים ישראלים) שנערכו בשטחה עולים על שרטון, המדינה מאפשרת ביצוע הליך גירושין אזרחי באופן שאינו מורכב מבחינה ביורוקרטית, וחשוב מכך – אינו דורש את הנוכחות של שני בני הזוג. להלן נפרט על התהליך ועל הדרישות במסגרתו.

כיצד מתבצע הליך גירושין בגאורגיה?

בשונה מהליך נישואין בגאורגיה, המצריך הגעה פיזית לגאורגיה של בני הזוג לצורך רישום ראשוני במשרדי הרישום ועריכת הטקס בתחומי המדינה, גירושין בגיאורגיה יכולים להיעשות מרחוק. כלומר, לא נדרשת הגעה פיזית של הצדדים לגאורגיה כתנאי לעריכת הגירושין. אם לבני הזוג אין ילדים משותפים או דרישות הדדיות לצורך הגירושין, באפשרותם להתגרש באמצעות חתימה על טופס ייפוי כוח בפני עורך דין אשר יבצע עבורם את התהליך, וצירוף של העתקי דרכונים ותעודת נישואין מקורית (או העתק מאושר עם חותמת אפוסטיל). יהיה צורך בתרגום לגאורגית עם אישור נוטריוני של ייפוי הכוח והעתקי הדרכונים.

לרוב ההליך מתבצע באופן מהיר, וככלל הוא אורך עד 6 ימי עסקים ממועד פתיחת ההליך. משלוח מסמכי הגירושין לוקח בממוצע בין 5 ל-10 ימים. קיומם של ילדים משותפים או דרישות של מי מהצדדים מהצד השני (דוגמת תשלום מזונות) עשויים להצריך הגשת מסמכים נוספים או עמידה בדרישות נוספות, בהתאם לנסיבות המקרה.

רישום גירושין שנערכו בגאורגיה בישראל

לאחר עריכת הגירושין, ניתן יהיה להירשם כגרושים במרשם האוכלוסין בישראל. לצורך כך, יש למלא ולהגיש טופס הודעה על שינוי במצב האישי ברשות האוכלוסין במשרד הפנים או בנציגות ישראל במדינה הזרה בה מתבצע התהליך. במקרים אלה נדרשת נוכחות של שני בני הזוג שהתגרשו. יש להציג בפני פקידי הרישום תעודות זהות ואת תעודת הגירושין המקורית (או העתק מאושר שלה). ייתכנו דרישות נוספות לצורך התהליך. בכל מקרה של שאלה או סוגיה משפטית המתעוררת בהקשר זה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי והסדרת מעמד בישראל.

גירושין בגיאורגיה – צרו קשר עם עורכת דין מומחית למשפט אזרחי והסדרת מעמד בישראל

במאמר זה הסברנו על התהליך הנדרש לצורך גירושין בגיאורגיה. אם יש לכם שאלות נוספות או צורך בכל סיוע בנושא, משרדנו זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים במשפט אזרחי ובהסדרת מעמד חוקי הן עבור אזרחים ישראלים והן עבור אזרחים זרים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top