דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הליך התרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

Joshua Pex
Joshua Pex

גירושין אזרחיים הוא הליך התרת נישואין בישראל, אשר נוגע לבני זוג המשתייכים לדתות שונות ומעוניינים להתגרש. על-מנת לסיים את קשר הנישואים בישראל בצורה חוקית, נדרשים בני הזוג לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה, להציג את דתם באופן רשמי ולהגיש מסמכים נוספים, עליהם יפורט בהרחבה במאמר.

משרדנו מתמחה בנושא הליך התרת נישואין בישראל עבור בני הדתות השונות. משרדנו מספק מתן ייעוץ וליווי משפטי לבני זוג שמערכת היחסים ביניהם עלתה על שרטון וברצונם להתגרש, אך מתקשים לעשות זאת עקב אי-ידיעת התקנות והחוקים השונים.

הליך התרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

הליך התרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

קודם לקריאת המאמר חשוב להבהיר, כי הליך התרת הנישואין הוא השלב הפורמלי בלבד של הליך הגירושין. לפניו מומלץ שבני הזוג יגיעו להסכם ביניהם לגבי עניינים אחרים, כגון: טיפול בילדים משותפים, רכוש וכדומה, זאת באמצעות הסכם גירושין, כפי שמוסבר אצלנו באתר.

איך מתגרשים בני זוג נשואים בני דתות שונות בישראל?

בני זוג בעלי דתות שונות בישראל, המעוניינים לסיים את נישואיהם מפני שמערכת היחסים לא צלחה, יהיו רשאים להתגרש. אולם, הליך הגירושין הספציפי עבור נישואין שלא על-פי ההלכה היהודית במדינת ישראל נקרא "התרת נישואין".

הליך זה רלוונטי ליהודי ישראלי הנשוי לבת זוג נוצרייה או מוסלמית. כמו כן, הליך התרת הנישואין חל גם על בני אותו המין, אם אחד מבני הזוג חסר דת וכן נישואי כהן לגרושה. בתנאים אלה אין הנישואין יכולים להתקיים בתחומי ישראל.

חשוב להדגיש כי מדינת ישראל מתירה נישואין שהתקיימו כחוק מחוץ לישראל, משום כך גם מאשרת לבני הזוג שנישאו בחו"ל לסיים את הנישואין בארץ, זאת בפני בית המשפט לענייני משפחה.

עבור מי מיועד הליך התרת נישואים?

כפי שידוע, בגבולות מדינת ישראל לא נמצא מוסד לנישואים אזרחיים. כך, שאזרח ישראלי אשר מעוניין להתחתן בגבולות המדינה יכול להיכנס בברית נישואין רק על-ידי חופה וקידושין. אזרח ישראלי המעוניין להינשא, אמור לגשת למוסד הפורמלי של הדת אשר אליה הוא משתייך (למשל, יהודי אמור לפנות לרבנות), בכדי להיכנס בברית נישואין עם אהובתו. בישראל לכל עדה דתית יש את העקרונות והנהלים שלהם מבחינת עריכת טקס הנישואין, אבל העיקרון המשותף לכל העדות הדתיות במדינת ישראל קובע כי – רק בני זוג השייכים לאותה הדת רשאים להינשא במוסד דתי.

לכן, באפשרות היהודי להתחתן רק עם יהודייה, מוסלמי עם מוסלמית וכיוצא בזה לכל דת מוכרת אחרת בישראל. אזרח ישראלי המוכר כחסר דת, אין לו מוסד דתי רשמי, ולכן אינו יכול להתחתן בתחום ישראל עם איזשהו בן או בת דת מוכרת. המצב בקרב בני עדות דתיות אשר לא מוכרות בישראל נחשב כבעייתי גם כן. זה מלבד לזרמים נוצריים שונים שמוכרים בחוק כבני אותה עדה גם ללא הכרה רשמית. יחד עם זאת, אין באפשרות בני זוג חד מיניים להתחתן בישראל מבלי קשר לדתם.

כל אזרח ישראלי יכול לשנות את הרישום בסעיף דת ולאום, אולם התהליך לא פשוט. יהודים העולים לישראל מקבלים הכרה בבני הזוג וילדים, גם במקרה והנישואים לא נערכו בישראל. באפשרות אזרחי ישראל לטוס לחו"ל במטרה להתחתן (למשל לקפריסין) או לקיים טקס נישואין לא דתי בנוכחות בן זוג אחד (כמו בפרגוואי), או מבלי צורך בנוכחות אישית (כמו באל-סלבדור). באופן זה יוכרו הנישואים באופן רשמי על ידי מדינת ישראל.

התנאים לקבלת אישור להתרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

 • בכדי להוכיח כי אחד מבני הזוג בעל דת שונה, יש להציג תמצית ממרשם האוכלוסין של מדינת ישראל, אשר מהווה עדות על השתייכות לדת האחרת או לחוסר דת.
 • יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם בית המשפט לענייני משפחה לא מסתפק רק בכך, ובנוסף דורש לקבל ראיות חיצוניות, לגבי הוכחה לכך שבן הזוג הקשור משתייך לדת האחרת או שהוא חסר דת. לדוגמא – תצהירים של מכרים, אישורי הטבלה לדת הנוצרית וכיוצא בזה.
 • זאת ועוד, יש להציג את תעודת הנישואין שאיתה בני הזוג התחתנו, כולל תרגום, אפוסטיל ובקשה להתרת נישואין.
 • במידה וכל המסמכים הוגשו כראוי, בית המשפט ינפיק פסק דין בנושא, ועם פסק דין זה, ניתן יהיה לגשת למשרד הפנים. בדרך זו, בני הזוג יוכלו לרשום עצמם כגרושים ופנויים למערכת יחסים חדשה לאחר הליך התרת הנישואין.
 • במידה ואחד מבני הזוג מוסלמי או נוצרי, עליו להביא מסמך התרת נישואין מבית דין שריעי או בית דין אקלזיאסטי (נוצרי).

סיכומו של דבר – הערכאה המוסמכת להתרת נישואין – ביהמ"ש למשפחה

הליך התרת נישואין בישראל בין בני זוג מעדות דתיות שונות, בני מין זהים או חסרי דת, מתבצע על ידי פנייה לבית משפט בענייני משפחה.

הליך התרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

הסמכות החוקית להתרת נישואין בישראל

הליך התרת נישואין נעשה כמתחייב לחוק שיפוט בנושא התרת נישואין (למקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), שנת התשכ"ט 1969. בכדי שבית המשפט לדיני משפחה יכיר כי התרת הנישואין אכן בסמכותו, ולא תחת סמכות הליך גירושין רגיל של מוסדות דתיים בישראל או בחו"ל, בני הזוג נדרשים להוכיח כי:

ראשית, הם אזרחים ישראלים אשר גרים באופן קבוע בתחומי ישראל. במקרה ומרכז החיים שלהם קיים מחוץ לישראל, יידרשו להוכיח שלא היה ביכולתם להתגרש בחו"ל.

שנית, בני הזוג כמתחייב בני עדות דתיות שונות זו מזו, או שמי מבני הזוג ללא דת. תמצית מרשם אוכלוסין, בה רשומים בני הזוג כבני עדות שונות (או ללא דת) מתחייבת, אמנם לא מספיקה לכשעצמה. בשביל עדות דתיות מוכרות בחוק, יש להציג מסמך מרשות רשמית. כנזכר לעיל, עבור נוצרים קתולים, יש לספק תעודה רשמית המעידה על טבילה לנצרות. לאדם חסר דת או בן לעדה לא מוכרת, יש להמציא תצהיר של מכר / קרוב המכיר את בן הזוג, ומוכיח כי בן הזוג המדובר מקיים דרך חיים ופולחן, כמתחייב למסורות ומנהגים של העדה. לחלופין, בן זוג שרשום כחסר דת, יביא תצהיר מאדם (שהוא לא קרוב משפחה) המכיר אותו, וקובע כי בן הזוג לא חבר העדה הדתית.

שלישית, בני הזוג נשואים ומבקשים להתיר את הנישואין. מתבקשים לספק תעודת נישואין. במקרה והתעודה בשפה זרה, יצטרכו לתרגם אותה לעברית ולהציג אותה מאומתת בידי נוטריון ישראלי, או נוטריון מחו"ל יחד עם אפוסטיל.

רביעית, עליהם למסור תובענה להתרת נישואין כשהיא מודפסת בחמישה עותקים. לתובענה מתבקשים לצרף טופס 43א בשביל כל אחד מבני הזוג.

חמישית, הבקשה להתרת נישואין חייבת להכיל את פרטי בני הזוג, כמו – מספרי תעודות-זהות או דרכונים, תאריך סיום הקשר, כתובת מקום מגורים אחרון בו גרו הזוג ודת הוריו של כל אחד מבני הזוג.

חשוב לציין כי בדרך כלל, אין צורך בהתייצבות לדיון בפני שופט/ת בבית המשפט בהליך התרת הנישואין, במידה וההליך המשפטי נעשה בהסכמתם של שני הצדדים, אולם ישנם מקרים בהם בני הזוג נדרשים להגיע לבית המשפט לענייני משפחה.

רשימת המסמכים הנדרשים עבור פתיחת תיק "התרת נישואין" בבית המשפט לענייני משפחה

 1. צילום תעודת זהות (כולל ספח) או דרכון.
 2. מסמך תעודת נישואין מתורגם ומאומת על-ידי נוטריון.
 3. תמצית רישומם של בני הזוג (במקרה והם חסרי דת,ציון זה חייב להיות רשום בתמצית רישום).
 4. ייפוי כוח (עבור כל אחד מבני הזוג).
 5. תצהיר המבקשים (2 מסמכים).
 6. הצהרה בנוגע לפרטים אישיים – טופס 43א' (2 מסמכים).
 7. תצהיר בעניין של חסר דת או המשתייך לדת מסוימת.
 8. אגרת בית-משפט – 477 ש"ח.

הליך התרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

לאחר שהוכח כי יש צורך בהתרת נישואין

בית המשפט לדיני משפחה נדרש לפנות אל מנהיגי העדה הדתית אשר אליה משתייכים בני הזוג, בכדי להחליט אם יש צורך בנוהל גירושין דתי, בנוסף על התרת נישואין על ידי בית המשפט. התשובה תינתן עד כשלושה חודשים ממועד הפנייה. לרוב, נקבעת ההחלטה, כי בית דין רבני אינו בעל-סמכות או יכולת לטפל בגירושין של נישואין אשר נערכו שלא על-פי חוקי ההלכה היהודית. ולמרות זאת, יש לקחת בחשבון כי כל מקרה לגופו.

במידה ויש צורך להסדיר נושאים הנוגעים לילדים כמו מזונות, משמורת, הסדרי ראיה, ממון וכיוצא בזה, עליכם להגיש בקשה נוספת לאישור הסכם גירושין. הליך זה נעשה גם בבית משפט לענייני משפחה. אם והוחלט כי יש צורך בהליך גירושין דתי, נוסף להתרת נישואין, ההליך יועבר אל בית הדין הדתי הרבלנטי.

במידה ואחד מבני הזוג אינו נותן את רשותו להתרת הנישואין, אין הדבר משאיר את בן הזוג השני "עגון". ניתן להמשיך בהתרת נישואין ללא הסכמה.

תודה למר יהונתן גבריאלוב בכתיבה ועריכת המאמר.

פנו לעורך דין מומחה בענייני התרת נישואין בישראל

במידה ואתם זוג בעל דתות שונות, אשר לא מעוניינים יותר בחיים משותפים, צרו קשר עם משרדינו שממוקמים בתל אביב וירושלים. מאחורינו שנים של ניסיון בתחום התרת נישואים וסיוע בהליך גירושין אזרחיים. נשמח לסייע לכם בטלפונים המוצגים מטה או דרך הדוא"ל.

 

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה