דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

גביית חובות בינלאומיים

Joshua Pex
Joshua Pex

אם ניתן לטובתכם פסק דין, וחייבים לכם כספים, ודאי תרצו לממש את פסק הדין ולקבל את הכסף שמגיע לכם. אבל מה תעשו אם החייב לא נמצא בארץ? החייב ברח לחו"ל, ואינכם יודעים לאן וכיצד לאתר אותו? האם החוב שלכם אבוד או שיש מה לעשות? עורכי הדין במשרדנו מסבירים במאמרם כי בהחלט יש פעולות שניתן לנקוט לצרכי גביית חובות בינלאומיים.

מה עושים כשהחייב בורח לחו"ל?

על אדם שחייב כספים ובורח מהנושים שלו כולנו שמענו. זוהי לא תופעה חדשה. כך למשל, בפרשת הבנק למסחר, עופר מקסימוב ברח מנושיו והסתתר ברומניה, שם אותר בסופו של דבר ונעצר. נשאלת השאלה: כיצד ניתן לנהל הליך משפטי ולגבות חוב מחייב בחו"ל. זו שאלה לא פשוטה: הבדלי המרחק, הדין, התרבות והנהלים שאינם מוכרים לישראליים, מקשים על המצב ומובילים לעתים לוויתור על החוב.

ראשית – אם אכן יש חשש סביר שהחייב יימלט לחוץ לארץ, מומלץ לפנות לבית המשפט על מנת לקבל צו עיכוב יציאה.

אבל, גם אם החייב יצא לחו"ל בהצלחה, ניתן לבדוק אם אפשר לאתר אותו במדינה אליה ברח, האם אפשר לגבות שם את הכספים וכן האם ניתן לממש נכסים שברשותו, כולל נכסי מקרקעין, כדי להחזיר את החוב. לא תמיד אפשר לבצע גביה מסודרת ומלאה, אבל ניתן לנקוט פעולות שונות לגביית החוב, אשר יש סיכוי כי יישאו פרי.

בעייתיות בגביית חובות מחוץ לישראל

בעיה במרכזית בגביית חובות בינלאומיים היא מציאת עורך דין הוצאה לפועל במדינה הזרה – עורך דין שמתמצא בתחום ובבקי בפרטים ובדינים השונים, כך שניתן יהיה לסמוך עליו שיבצע את מלאכתו נאמנה. כך גם בעייתי לאתר חברת גבייה במדינה הזרה.

בנוסף לכך, העלויות של טיפול משפטי מקצועי בחו"ל הן גבוהות מאוד. לא כולם יוכלו לעמוד בהן.

אי הבנה של המערכת המשפטית במדינה הזרה עלולה להיות גם לרועץ. ולבסוף, היחסים בון ישראל והמדינה הזרה בה שוהה החייב משפיעים על אפשרות גביית החוב.

איך אפשר לגבות כספים או לממש נכסים בחו"ל?

כאשר החייב נמצא בחו"ל, הנושה יכול לנסות לשכנע אותו לחזור לארץ ולבקש מבית המשפט שיוטלו עליו סנקציות עד שיפרע את חובו, כגון: עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה וצווים אחרים. ואולם, כאשר לא ניתן להשיב את החייב לישראל, יש לפעול כדי לאתר אותו. ישנן חברות המתמחות באיתור חייבים ש'נעלמו' לחו"ל כשהם משאירים אחריהם חובות כספיים.

במקרה שאיתור החייב מצליח, אפשר להפעיל כנגדו סנקציות במדינה שבה הוא שוהה, באמצעות המערכת המשפטית של אותה מדינה. לצורך כך, יש לאכוף פסק דין ישראלי במדינה הזרה. מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בגביית חובות כדי לבדוק איך לבצע את הדברים ומהם סיכויי ההצלחה של המהלך.

אכיפת פסק דין ישראלי בחו"ל

גביית חובות בחו"ל בדרך של אכיפת פסק דין ישראלי בחו"ל מצריכה בדיקה של הדין במדינה הזרה בה רוצים לאכוף את פסק הדין. לכל מדינה יש את שיטת המשפט שלה, אך עקרונות המשפט דומים. על כן, ניתן לפנות לבית המשפט במדינה הזרה ולבקש ממנו שיכיר בפסק הדין הישראלי. מערכת ההוצאה לפועל של אותה מדינה תוכל לממש אותו לטובת הזוכה.

בהליך של גביית חובות בינלאומיים, מקובל להבחין בין שני סוגי מדינות: סוג אחד הוא מדינות שחתומות על אמנה בינלאומית עם ישראל והסוג השני הוא מדינות שאינן חתומות על אמנה כזו.

גביית חובות בינלאומיים

מדינות החתומות על אמנה בינלאומית עם ישראל

במדינות אלו, אשר חתמו עם מדינת ישראל על אמנה לכיבוד הדדי של הערכאות השיפוטיות, הגבייה תהיה קלה יותר. כך למשל, בשנת 1981 נכנסה לתוקף אמנה שנחתמה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, בדבר הכרה הדדית בהחלטות בתי המשפט בעניינים אזרחיים ומסחריים ובדבר ביצוען ההדדי של החלטות אלו.

לא מדובר רק בפסק דין כספי, אלא בכל החלטה בתחומי המשפט האזרחי או המסחרי.

מדינות שאינן חתומות על אמנה בינלאומית עם ישראל

יש מדינות רבות, אשר אין להן אמנה בינלאומית עם מדינת ישראל. במקרה כזה, כאשר החייב שוהה בשטחה של מדינה כזו, הליך גביית החוב יהיה קשה ומסורבל יותר. הדין שיחול בנוגע להכרה בפסק הדין הישראלי, הוא הדין של המדינה הזרה. לכן, חשוב לבדוק ולהכיר את חוקי המדינה הזרה. לכל מדינה מערכת גבייה משלה, ובית המשפט המקומי של אותה מדינה יוכל להורות על אמצעים לביצוע פסק הדין והחזרת החוב.

דוגמה למדינה איתה אין לישראל הסכם בדבר אכיפת פסקי דין היא בריטניה. כאשר נושה ישראלי מעוניין שבית המשפט בבריטניה יכיר ויאכוף פסק דין שניתן בישראל, הוא ניצב בפני בעיה, שכן אין הסכם דו צדדי בנושא זה בין ישראל לבריטניה.

כדי לאכוף פסק דין ישראלי בבית משפט בבריטניה, הנושה יצטרך להוכיח לבית המשפט הבריטי, כי בית המשפט הישראלי שהחליט בתובענה הוא בעל הסמכות המקומית לכך, וזאת ע"פ חוקי הסמכות הבריטיים, הנובעים מכללי המשפט הבינלאומי-פרטי.

כאמור, העקרונות הכללים דומים במערכות השונות, ומסקירת הדין בישראל ניתן ללמוד על התייחסות מדינות אחרות לפסקי דין זרים.

ומה בנוגע להפך? איך גובים חובות מחו"ל בישראל?

הדין בעניין זה בישראל קבוע בחוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח-1958. בסעיף 3 נקבע, כי בית משפט בישראל רשאי להכריז על פסק-חוץ כפסק אכיף אם מצא שהתקיימו בו התנאים הבאים:

  1. פסק החוץ ניתן במדינה שלפי דיניה בית המשפט שלה היו מוסמכים לתת אותו.
  2. הפסק לא ניתן עוד לערעור.
  3. החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, והתוכן של הפסק לא סותר את תקנת הציבור.
  4. הפסק הוא בר ביצוע במדינה שבה ניתן.

אם כן, במדינות אחרות ישנם תנאים דומים, אך לא בהכרח זהים. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין שיש לו ידע במשפט בינלאומי פרטי כדי להבין את הדברים.

לסיכום

ניתן לומר, כי גביית חובות מחייב שנמצא בחו"ל היא לא פשוטה, אך אפשרית. ראשית, נבדוק האם ניתן להחזיר את החייב לישראל, ואם לא – נבדוק האם אפשר לממש את החוב במדינה בה הוא שוהה. אם איננו יודעים את מקום שהייתו, ננסה לאתר את מקום הימצאו ולפעול כנגדו ע"י מערכת המשפט של אותה מדינה בה הוא שוהה.

ליווי של עו"ד שעוסק בגביית חובות ואשר בקי במשפט בינלאומי-פרטי הוא הכרחי להצלחת התהליך, שכן מדובר בתהליך מורכב שמצריך ידע ומיומנויות רבות, כולל בקיאות בדין הזר.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין המתמחים בהוצאה לפועל ובמשפט אזרחי-מסחרי, כולל משפט בינלאומי-פרטי, אשר ישמחו לסייע לכם בכל מה שנדרש – איתור החייב, פנייה לבית המשפט המקומי והגשת בקשות מתאימות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה