Skip to content

הגשה מקוונת של בקשה להסדרת מעמד בני זוג בישראל

Avatar

Tal Ofir

מהפכת הדיגיטל עליה הכריזה הממשלה בשנים האחרונות מגיעה סוף כל סוף לתחום של הגשות בקשה להסדרת מעמד בני זוג בישראל. בחודש יולי 2021 הודיעה רשות האוכלוסין על האפשרות להגיש בקשות להסדרת מעמד בני זוג באופן מקוון. הדבר צפוי להקל באופן משמעותי על ציבור גדול של זוגות ומשפחות המורכבות מאזרחים או תושבים ישראלים ומאזרחים זרים. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו על הנושא ועל הליך הבקשה החדש, הצפוי להקל על עשרות אלפי זוגות.

למשרד עורכי הדין שלנו, המתמחה בתחום דיני ההגירה לישראל, סניפים בירושלים ובתל אביב. למשרדנו ניסיון רב, בין היתר, בטיפול בבקשות להסדרת מעמדם החוקי של בני זוג זרים החיים בזוגיות עם בני זוג ישראלים, ובייצוגם בפני כל הערכאות המינהליות והמשפטיות.

הגשה מקוונת של בקשה להסדרת מעמד בני זוג בישראל

מהי בקשה להסדרת מעמד בישראל?

כאשר זוגות מעורבים (המורכבים מבני זוג ישראלים ומבני זוג שהם אזרחים זרים) מעוניינים לחיות יחד בישראל, עליהם לפעול להסדרת מעמדם בישראל מול רשויות המדינה. הליך הסדרת מעמד מתחיל לרוב בהזמנת בני הזוג הזרים לישראל, או לחלופין כאשר בני הזוג כבר שוהים בישראל – בהגשת בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים ברשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים. 

הליך הסדרת המעמד עצמו עשוי להיות ממושך והוא מורכב ממספר שלבים. לרוב הוא נמשך על פני מספר שנים, בהתאם לסוג היחסים בין בני הזוג (נישואין או ידועים בציבור) וגורמים נוספים העשויים להשפיע על אורכו המדויק. עד כה, טיפול בפתיחת ההליך היה כרוך בהגעה פיזית ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה הפזורות ברחבי הארץ. כעת, בעקבות מגמת המעבר של משרדי הממשלה למתן שירותים באופן דיגיטלי, נפתחה האפשרות להגיש בקשה מקוונת לפתיחת הליכי הסדרת מעמד בישראל.

מתי ניתן להגיש בקשה באופן מקוון?

בשלב זה, האפשרות להגיש בקשה מקוונת להסדרת מעמד בני זוג בישראל פתוחה עבור אזרחים ישראלים או תושבי קבע המקיימים קשר נישואים או יחסי ידועים בציבור עם בני זוג זרים (לרבות פלסטינים, במסגרת הליכים לאיחוד משפחות). כלומר, בני הזוג הישראלים הם אלה אשר יורשו להגיש את הבקשה המקוונת, במקרים בהם הם מעוניינים לחיות יחד עם בני זוגם הזרים בישראל.

כיצד פועל ההליך? 

הבקשה עצמה יכולה להיות מוגשת כיום באמצעות טופס מקוון. מדובר במהפכה של ממש, שכן כאמור עד כה היה צורך להגיע לאחת מלשכות האוכלוסין לצורך מסירת הבקשה. ואולם, חשוב לציין כי יש לצרף לבקשה צילומי טפסים ומסמכים שונים, אשר משתנים בהתאם לסוג הבקשה. הטפסים נמצאים בנהלים (ראו: נוהל בני זוג נשואים; נוהל ידועים בציבור; נוהל בני זוג הנשואים לתושבי קבע). יש למלא את הטפסים ולסרוק אותם לפני הגשת הבקשה. כמו כן, חשוב למלא נכון את הבקשה לצורך טיפול מהיר בה. ככל שמתעוררות שאלות או ספקות, רצוי להיעזר בעורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל, אשר רשאי כמובן להגיש את הבקשה כמיופה כוח.

בקשה להסדרת מעמד בני זוג בישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

לסיכום, מעתה ניתן להגיש בקשה מקוונת להסדרת מעמד בני זוג בישראל. עם זאת, חשוב לוודא כי הבקשה מוגשת בהתאם לנוהל הרלוונטי וכוללת את כל המסמכים אשר נדרש לצרף לה, בהתאם לנסיבות המקרה. לכל שאלה פרטנית בנושא, תוכלו להיעזר בעורכי הדין ממשרדנו, המנוסים מאוד בטיפול בבקשות מעין אלה. משרדנו מלווה זוגות רבים בהליכי הסדרת מעמד בישראל, ומייצגם לאורך כל שלבי ההליך, במטרה לקבל את מעמד הקבע המיוחל.

הקורונה כניסת תיירים לישראל

ייעוץ משפטי https://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, https://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top