Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מהי בקשה חוזרת לפשיטת רגל?

אודליה משולמי

לימור

משרד עו" ד מעולה עם שירות והכוונה מהטובים ביותר. זכינו ליחס, כבוד ומענה בכל עת שרצינו ובמיוחד מעורכת הדין עדי ברגר שליוותה אותנו ברגעים מאוד מתוחים והראתה מיומנות, אחריות, אכפתיות, הראתה שאנחנו לא רק עוד לקוחות וכל זה עם חיוך ושמחה על פניה.

בקשה חוזרת לפשיטת רגל ניתן להגיש במידה ובית המשפט סירב לבקשת פשיטת רגל או שבוטל הליך חדלות פירעון עקב חוסר עמידה בתנאים. באלו מקרים ניתן להגיש בקשה חוזרת ואלו הגבלות חלות על בקשה זו?

עו"ד אודליה משולמי, עורכת דין העוסקת בתחום הוצאה לפועל במשרד עורכי הדין שלנו מציגה מידע חשוב בנושא הליך פשיטת רגל. במאמר זה נעמוד בקצרה על סוגיית הבקשה החוזרת של חייב שבקשתו סורבה או שההליך שנפתח לבקשתו בוטל מסיבות שונות ואף לאחר שקיבל צו הפטר.

מהי בקשה חוזרת לפשיטת רגל?

בקשה חוזרת לפשיטת רגל של חייב שבקשתו סורבה

כפי שצוין לעיל, פתיחת הליך פשיטת רגל מחייבת את אישור הכונס הרשמי ובית המשפט. חייב אשר בקשתו לפתיחת ההליך נדחתה, רשאי להגיש מיד את בקשתו בשנית והיא תבחן בצורה עמוקה יותר לאור הסירוב הראשון.

בפעם השנייה על החייב להוכיח כי קיימות נסיבות ממשיות המצדיקות חריגה מההחלטה הקודמת. לדוגמא: החייב קיבל סכומי כסף שיכולים לעבור לטובת הנושים, או שעליו להוכיח כי בניגוד לבקשה הראשונה התרחשו שינויים בחייו האישיים המצדיקים לאשר את בקשתו כעת.

מבחינת סמיכות הזמנים, המחוקק לא שולל את האפשרות שהחייב יגיש את בקשתו השנייה מיד בסמוך להגשת הבקשה הראשונה אשר סורבה.

בקשה חוזרת לפשיטת רגל לאחר ביטול ההליך בשל מחדלים

קיימים מקרים בהם הליך פשיטת רגל מבוטל בעקבות אי עמידת החייב בתנאים שנקבעו ו/או בשל חוסר תום לב מצדו ו/או בשל ניצולו לרעה את ההליך. לאחר ביטול ההליך, החייב יכול להגיש לבית המשפט בקשה להשבתו להליך לאחר שהוכיח כי הסיר את מחדליו ו/או כי קיימות נסיבות אחרות המצדיקות זאת.

בקשה חוזרת לאחר ביטול הליך לחייב שקיבל צו הפטר

חייב אשר ההליך בעניינו הסתיים והוא כבר קיבל צו הפטר, יוכל להגיש שוב בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  • עברו 5 שנים ממתן צו ההפטר (על פי פקודת פשיטת רגל)
  • החייב יצר חובות חדשים לאחר קבלת צו ההפטר

עזרה משפטית בעת הגשת בקשת פשיטת רגל נוספת

ניהול הליך פשיטת רגל אינו פשוט כלל ועיקר. בקשת חייב לפתיחת הליך נבחנת בקפידה על ידי הכונס הרשמי טרם מתן אישורו לפתיחת ההליך. כבר בשלב ניסוח הבקשה והגשתה חשוב לקבל ליווי משפטי ראוי. לאחר מכן, ניהול ההליך דורש מן החייב לעמוד בתנאים מסוימים במועדם וכסדרם וככל והוא איננו עושה כן הוא חשוף לביטול ההליך. גם בשלב זה חשוב לקבל ליווי משפטי נכון על מנת להתמודד עם הבעיה ולהתגונן בצורה נכונה. לבסוף ככל והחייב מבקש לפתוח בהליך בפעם השנייה לאחר שכבר קיבל הפטר, יש לעמוד בתנאים מסוימים.

חשוב לדעת כי בתי המשפט בוחנים בקשה חוזרת של חייב בקפידה יתרה ועמוקה יותר לאור "כישלונו" הראשון. כדי להסיר מכשולים וקשיים שעשויים להתעורר בכל שלב, ישנה חשיבות רבה בבחירת לווי משפטי נכון ומתאים של עורך דין בעל ניסיון בניהול הליכי פשיטת רגל.

התקשרו למשרדנו כדי לקבוע פגישה

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב עוזר ללקוחותיו במגוון נושאים הקשורים לפשיטת רגל והוצאה לפועל. במידה ואתם נדרשים להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, נשמח לסייע.

מהי בקשה חוזרת לפשיטת רגל?

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top