Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בית משפט השלום – במה הוא מוסמך לעסוק? (מידע משפטי)

Michael Decker
Michael Decker

אהרון

דרך המשרד של מיכאל דקר זימנו עובדים זרים מומחים לביצוע עבודה מסויימת ממש מהר.

מרבית התביעות בישראל מוגשות בבית משפט השלום. מדובר בערכאה העמוסה בישראל, אשר תחתיה פועלים מעל 500 שופטים ושופטות. אך באילו מקרים בית משפט השלום מהווה הכתובת הנכונה להגשת תביעות? על כך יסביר במאמר זה עורך דין ושותף במשרדנו, המתמחה במשפט אזרחי.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחומי המשפט האזרחי השונים. המשרד מציע מגוון שירותים משפטיים בתחומים כגון דיני נזיקין, דיני חוזים, דיני נדל״ן ומקרקעין ודיני הוצאה לפועל. לעורכי הדין במשרד ניסיון מקצועי רב בטיפול בבקשות לצווי מניעה וסעדים זמניים, ייצוג לקוחות בתביעות אזרחיות, ייצוג בהליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים ועוד.

בית משפט השלום

הערכאה המשפטית העמוסה בישראל

מערכת בתי המשפט בישראל מתמודדת עם עשרות אלפי תביעות המוגשות מדי שנה. חלקן העיקרי של התביעות מגיע אל אחד מ-29 בתי משפט השלום הפזורים לכל אורכה של ישראל, מקריית שמונה ועד אילת. כ-510 שופטי ושופטות שלום מטפלים בתביעות אלה. תביעות בבית משפט השלום עוסקות במגוון רחב של עניינים – החל מתביעות כספיות, דרך תביעות העוסקות בענייני החזקה במקרקעין ועד לתביעות בענייני משפחה. לא תמיד ברור האם על תביעה מסוימת להיות מוגשת בבית משפט שלום או בבית משפט אחר. מטבע הדברים חשוב לוודא זאת לפני הגשת התביעה. הדבר עשוי להיות מבלבל, ולהלן נעשה סדר בדברים.

באילו תביעות אזרחיות מטפלים בתי משפט השלום?

חוק בתי המשפט מסמיך את בתי משפט השלום בישראל לדון בתביעות אזרחיות שסכומן אינו עולה על 2.5 מיליון ש״ח ביום הגשת התביעה. וזאת גם אם הסכום עלה לאחר מכן בשל שערוך, הצמדה, ריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. כמו כן, בית משפט השלום מוסמך לעסוק בתביעות בנושא חזקה ושימוש במקרקעין ובעניינים הכרוכים בכך. עם זאת, תביעות במקרקעין הן מורכבות יותר ולעיתים לא ברור האם יש להגיש את התביעה בבית משפט מחוזי או בבית משפט השלום. הרחבנו על נושא מורכב זה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. 

קיימים עניינים נוספים המצויים בסמכות בית משפט שלום. בתוך בתי משפט השלום פועלים גם בתי משפט לענייני משפחה, בית דין לשכירות ובית משפט לתביעות קטנות. בתי משפט אלה פועלים תחת בתי משפט השלום, אך מוסמכים לדון בתביעות אזרחיות ספציפיות. לדוגמה, סכסוכים בענייני משפחה יידונו ככלל בבית המשפט לענייני משפחה, גם כאשר סכום התביעה גבוה מ-2.5 מיליון ש״ח. כך נקבע, בין היתר, בפסק דין חשוב של בית המשפט העליון משנת 2000.

מה קורה כאשר בית משפט השלום דן בעניינים שלא מצויים תחת סמכותו העניינית?

הנושא של סמכות עניינית הוא חשוב ביותר. זאת משום שככלל, בית המשפט אינו רשאי לדון בתביעה שאינה מצויה בסמכותו העניינית. טענות לחוסר סמכות עניינית ניתן להעלות בכל שלב במהלך המשפט, על-ידי כל אחד מהצדדים. למשל, אם מתברר במהלך התביעה כי היא לא מצויה בסמכות העניינית של בתי משפט השלום, ניתן להעלותה אף אם כבר הוגשו ראיות ונשמעו עדויות בתביעה. כך גם כאשר מתבקש תיקון סכום התביעה. כאשר הסכום המתוקן חורג מ-2.5 מיליון ש״ח, ככלל על בית המשפט להעביר את התביעה לבית המשפט המחוזי.

גם אם הצדדים לתביעה לא העלו טענת חוסר סמכות עניינית, על בית המשפט להעלות אותה. החוק קובע כי פסק דין שניתן בחוסר סמכות הוא ככלל בטל מעיקרו. כלומר, הוא נעדר תוקף. עם זאת, יש לכך חריגים שונים. למשל, כאשר מתקיים אצל התובע חוסר תום לב קיצוני בהעלאת הטענה לחוסר סמכות עניינית בניהול התביעה, הטענה לא תתקבל. האמור ממחיש עד כמה חשוב לנהל תביעה בצורה נכונה, תוך הסתייעות בעורך דין אזרחי המכיר היטב את כללי המשפט האזרחי.

צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על תחומי הסמכות העניינית של בית משפט השלום והנושאים בהם הוא עוסק. כמו כן, הסברנו על המצב המשפטי במקרים בהם בית המשפט דן בנושא מסוים בחוסר סמכות. לכל שאלה נוספת בנושא, עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במגוון ענפי המשפט האזרחי. במשרדנו פועלים עורכי דין בעלי ניסיון רב בטיפול ובייצוג בתביעות בנושא דיני חוזים, משפט מסחרי, דיני נזיקין, דיני משפחה ועוד. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top