Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אילו תביעות נדונות בפני בית המשפט המחוזי? (מידע משפטי)

Joshua Pex

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

בית המשפט המחוזי עוסק במגוון רחב של נושאים. מוגשות בפניו תביעות אזרחיות בסכומים גבוהים, וכן תביעות העוסקות בנושאים מורכבים (כגון בעלות במקרקעין או ענייני קניין רוחני). כיצד יודעים האם אכן בית המשפט המחוזי מהווה הכתובת הנכונה עבור התביעה שאותה מעוניינים להגיש? על כך יסביר במאמר זה עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו. 

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נזיקין ובתחומי המשפט האזרחי השונים. לעורכי הדין במשרד התמחויות במגוון תחומים משפטיים, כגון דיני תאגידים, קניין רוחני, דיני נדל״ן ומקרקעין, דיני נזיקין ודיני חוזים. השירותים המשפטיים שמעניק המשרד כוללים טיפול בבקשות לצווי מניעה וסעדים זמניים, ייצוג לקוחות בתביעות אזרחיות, ייצוג בהליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים ועוד.בית המשפט המחוזי

בתי המשפט המחוזיים בישראל

בישראל קיימים 6 מחוזות שיפוט – מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז ירושלים, מחוז המרכז, מחוז תל-אביב ומחוז הדרום. בכל אחד מן המחוזות פועלים מספר בתי משפט שלום, ובית משפט מחוזי אחד. בתי המשפט המחוזיים מהווים ערכאת ערעור על החלטות ופסיקות בית המשפט השלום. ואולם, בית המשפט המחוזי מוסמך לדון גם בתביעות המוגשות אליו ישירות. 

כדי לדעת מה בית המשפט אשר מוסמך לדון בתביעה מסוימת, הכנו עבורכם הסבר עם מספר כללי אצבע. עם זאת, נבהיר כי לעיתים הדברים מורכבים ותלויים בנסיבות המקרה. לכן חשוב להתייעץ בכל מקרה עם עורך דין בעל מומחיות במשפט אזרחי, על מנת לוודא כי התביעה מוגשת לבית המשפט המוסמך.

באילו תביעות אזרחיות מטפלים בתי המשפט המחוזיים?

לבית המשפט המחוזי יש לפי החוק ״סמכות שיורית״. משמעות הדבר היא כי תביעות שסכומן ביום התביעה הוא מעל 2.5 מיליון ש״ח יוגשו, ככלל, בפני בתי המשפט המחוזיים. מלבד זאת, ערכאה זו מוסמכת לעסוק בתביעות בענייני מקרקעין שאינם בסמכות בית משפט השלום. כך למשל תביעות שעניינן בעלות במקרקעין, יידונו ככלל בבית משפט מחוזי, לפי אזור השיפוט שבו מצויים המקרקעין. 

מעבר לכך, עוסקים בתי המשפט המחוזיים בעניינים כלכליים. כלומר, בעניינים הנוגעים לסכסוכים עסקיים, דיני חברות ותביעות לפי חוק ניירות ערך. על מנת לייעל את עבודת בתי המשפט המחוזיים בהיבט זה, הוקמו מחלקות כלכליות מקצועיות, הפועלות כיום בבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובחיפה. עם זאת, יתר בתי המשפט המחוזיים מוסמכים ככלל לדון בעניינים כלכליים אף הם. בנוסף, בית המשפט המחוזי פועל גם כבית משפט לעניינים מינהליים. ככזה, הוא מוסמך לדון בעתירות מינהליות, ערעורים מינהליים ותובענות מינהליות). 

כמו כן, עוסקים בתי המשפט המחוזיים בענייני קניין רוחני המצויים בסמכותם. וזאת, גם במקרים בהם סכום התביעה מתאים לתביעה בבית משפט השלום. למשל, תביעות שעניינן צו מניעה בקניין רוחני יידונו בבית המשפט המחוזי, כאשר שווי הצו מוערך בסכום שבסמכות בית המשפט המחוזי. יש לציין כי כיום בתי המשפט מבקשים לקבל הערכת שווי. 

מה קורה כאשר בית המשפט דן בעניין שלא מצוי בסמכותו העניינית?

ככלל, כשלבית המשפט אין סמכות לדון בתביעה מלכתחילה, החוק לא מאפשר לו לדון ולהכריע בתביעה. למשל, אם הליך מסוים עוסק בענייני משפחה, הערכאה הרלוונטית לדיון תהיה בית משפט לענייני משפחה. אם בית המשפט בכל זאת הכריע בתביעה בחוסר סמכות עניינית, ככלל פסק הדין ייחשב כבטל מעיקרו, כלומר נעדר כל תוקף. 

כל אחד מהצדדים רשאי להעלות טענה לחוסר סמכות עניינית, ואם לא עשו זאת, על בית המשפט להעלותה. עם זאת, קיימים לכלל זה חריגים. העיקרי שבהם הוא העלאת טענה לחוסר סמכות עניינית שעה שהתובע נגוע בחוסר תום לב קיצוני. כמו כן, חשוב לדעת כי קיים הבדל בהקשר זה לעומת בית משפט השלום. כאשר בבית משפט השלום סכום התביעה מתוקן לכזה הגבוה מ-2.5 מיליון ש״ח, ככלל יהיה צורך להעביר את התביעה לבית המשפט המחוזי. לעומת זאת, אם כבר הוגשה תביעה בבתי המשפט המחוזיים וסכום התביעה תוקן לכזה הנמוך מ-2.5 מיליון ש״ח, הדיון בתביעה לא יעבור בדרך כלל אל בית משפט השלום. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

לשאלות פרטניות בנושא תביעות אזרחיות והליכים בפני בית המשפט המחוזי, תוכלו לפנות לעורך דין מומחה בתחום ממשרדנו. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במגוון ענפי המשפט האזרחי. במשרדנו פועלים עורכי דין בעלי ניסיון רב בטיפול ובייצוג בתביעות בנושא דיני חוזים, דיני תאגידים, דיני נזיקין, קניין רוחני, דיני עבודה ועוד. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top