Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ביטול צוואה

Anat Levi

Pazit Oz

עורכי דין מקצועיים ואנושיים. נותנים מענה גם במצבי חירום.ממליצה בחום!

צוואה הינה מסמך בו אדם (להלן: "המצווה") קובע את אשר ייעשה ברכושו (להלן: "העיזבון") לאחר מותו, אך האם אותה צוואה תקוים כמות שהיא ללא כל אפשרות לשינויים?

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") , מעניק הן למצווה והן ליורשים מהצוואה (להלן: "הזוכים") או כאלה שנושלו ממנה, אפשרויות שונות שיביאו לביטול הוראות בצוואה.

ביטול צוואה

כמו כן, החוק קובע מתי מעורבות של זוכים בעריכת הצוואה יביאו לביטולה.

במאמר זה נפרט בהרחבה על הדרכים השונות של הנוגעים בדבר לתקוף את הצוואה מכיוונים שונים, זאת כדי להביא לביטולה.

במקרה שאין צוואה תקפה, העיזבון יחולק על פי הכללים הקבועים בחוק.

ביטול או תיקון צוואה על ידי המצווה

המצווה יכול כל עוד הוא בחיים לתקן או לבטל את הצוואה בכל עת שיחפוץ, זאת בהתאם ל"חופש הציווי" שהמחוקק מעניק לו, הדרכים השונות מפורטות להלן:

 • עריכת צוואה חדשה

המצווה יכול לערוך צוואה חדשה. במידה וישנן הוראות הסותרות את הצוואה הישנה הן מבטלות אותה (אף מבלי לציין זאת במפורש), במידה וההוראות בצוואה החדשה רק מוסיפות על הצוואה הישנה, אותן הוראות בצוואה הישנה ימשיכו להתקיים בנוסף לצוואה החדשה

 • השמדת צוואה

כאשר המצווה משמיד את הצוואה שלו, חזקה שהוא רצה לבטל אותה

 • ביטול על ידי אחת מהדרכים לעשיית צוואה

המצווה יכול לבטל את הצוואה, על ידי אחת הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (כתב יד, עדים, בפני רשות, בעל פה), הביטול לא חייב להיעשות באותה דרך בה המצווה ערך אותה.

לדוג': המצווה ערך צוואה בכתב יד, יכול הוא להצהיר בעל פה שהוא מבטל אותה בפני שני עדים בשעה שהוא נוטה למות (צוואה בעל פה).

בית המשפט יכול להכשיר עריכת צוואה שיש בה פגם.

גם כאשר נפל פגם מסוים בדרך הביטול של הצוואה, בית המשפט יכול להכשיר את הביטול. בית המשפט יבוא לקראת המצווה ויבטל את הצוואה כאשר הוא משוכנע שהמצווה גמר בדעתו לבטל אותה (אהרון נ' אהרוני).

מעורבות פסולה בהוראת צוואה המביאה לביטולה

מכיוון שחופש הציווי הוא ערך עליון, איננו רוצים שזוכים כלשהם יהיו מעורבים יתר על המידה בעריכה של הצוואה. מעורבות פסולה של זוכה בעריכת צוואה תביא לביטול אותן ההוראות המזכות אותו או את בן זוגו בירושה. סעיף 35 לחוק מפרט מהי מעורבות פסולה:

 • הזוכה הוא עורך הצוואה

כאשר הזוכה הוא זה שכתב או ניסח או ערך את אותה הוראה המזכה אותו או בן זוגו, ההוראה בטלה.

 • הזוכה שימש כעד ב"צוואה בעדים"

"צוואה בעדים", היא כאשר המצווה מצהיר על מסמך כתוב שמדובר בצוואה שלו וההצהרה נעשית בפני שני עדים. הוראות בצוואה המזכות את העד או בן זוגו יהיו בטלות

 • זוכה שלקח חלק בעריכת הצוואה

זוכה המעורב במידה משמעותית בעריכת הוראות צוואה, אותן הוראות המזכות אותו ואת בן זוגו יהיו בטלות. מהי אותה מעורבות משמעותית? בפסק דין חרמון נ' גולוב נקבע:

" הבחינה אם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתיעשה באשר לכל מקרה ונסיבותיו ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה. השכל הישר מורנו גם כי הצטברותם של אירועים וזיקות שאולי כל אחד מהם כשלעצמו לא היה בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, בהיקבצם יחד ב"מבטעל" אל המכלול, יוצרים הם אותה השתתפות בעריכתה שיש בה כדי לפסול"

חריג:  כאשר מדובר בצוואה בעל פה (אדם הנמצא מול פני המוות), ההוראות לעיל אינן חלות.

חשוב לציין: לבית המשפט אין כלל שיקול דעת במעורבות פסולה, במידה והתקיים אחד התנאים, אותה הוראה תהיה בטלה מבלי להשאיר לבית המשפט אפשרות להחליט אחרת.

הוראת צוואה שנעשית תוך שימוש באמצעים פסולים

סעיף 30 (א) לחוק מפרט מספר מצבים בהם הוראת צוואה תהיה בטלה, כאשר נעשה שימוש באמצעי פסול לצורך עריכת אותה הוראה. אמצעי פסול הוא אחד מהבאים:

 • אונס
 • איום
 • תחבולה
 • תרמית
 • השפעה בלתי הוגנת

אנו נדון באמצעי האחרון שהוזכר "השפעה בלתי הוגנת", זהו אמצעי מעורפל שדורש פירוט וביאור. יש השפעה שהיא מותרת, ויש השפעה שהיא בלתי הוגנת ואסורה, הפסיקה נותנת ארבעה מבחנים שיעזרו לנו להבין מתי השפעה הופכת לבלתי הוגנת:

 • מבחן העצמאות: האם המצווה היה תלוי נפשית או גופנית באדם אחר במועד עריכת הצוואה או שהיה עצמאי?
 • מבחן הסיוע: במידה והמצווה אכן היה תלוי באדם אחר, עד כמה אותו אדם סייע למצווה? האם היו עוד אנשים שסייעו למצווה?
 • מבחן הקשר עם אחרים: האם במועד עריכת הצוואה היה המצווה בקשר עם אנשים אחרים או שהוא היה מבודד מהחברה
 • מבחן נסיבות עריכת הצוואה: האם אותו אדם שהמצווה הסתייע והיה תלוי בו, היה מעורב בעריכת הצוואה, במידה וכן מה היה היקף המעורבות

ס' 31 לחוק קובע, כי בהתקיים כל התנאים הבאים, האמצעים הפסולים שלעיל לא יביאו לביטול הוראת צוואה שנעשתה תחת אותה עילה:

 • האמצעי הפסול חלף
 • חלפה שנה מהזמן שהאמצעי הפסול חדל לפעול על המצווה
 • למצווה הייתה בשנה הזאת אפשרות לבטל את הצוואה
 • המצווה לא ביטל את הצוואה

ביטול הוראת צוואה והוראות הקשורות אליה

כאשר אנו דנים בביטול הוראת צוואה, הנובע מאחת העילות שפירטנו במאמר זה, חשוב לציין שמדובר בביטול אותה הוראה ספציפית שמתקיימת בה עילת ביטול, אין מדובר בביטול הוראות אחרות בצוואה שבהן לא קיימת עילת ביטול.

עם זאת, ייתכנו מצבים בהם הוראות אחרות בצוואה יתבטלו בשל עילת ביטול המתקיימת רק בהוראה ספציפית, אותם מצבים הם כדלהלן:

 • ההוראה קשורה קשר בל יינתק להוראה הבטלה
 • המצווה לא היה רוצה שההוראה תתקיים מבלי לקיים את ההוראה הבטלה

מעוניינים לערוך צוואה? להוציא בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה? משרדנו כאן לשירותכם

במשרדנו תפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח צוואה שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו. כמו כן עורכי הדין שלנו יעזרו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים אליו.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top