ביטול עיקול מאפשר לחייב שהוטל כנגדו צו עיקול בהליך הוצאה לפועל לבטל את העיקול באופן זמני או קבוע.

כידוע, אחד הכלים העיקריים שעומדים לרשותו של נושה שזכה בתיק הוצאה לפועל הוא הטלת עיקולים על נכסים וכספים השייכים לחייב. במאמר זה עורכת דין נחמה עובדיה, עו"ד הוצאה לפועל ופשיטת רגל, תעמוד בקצרה על העיקולים השונים שניתן להטיל בתיק הוצאה לפועל, מטרתם וכיצד ניתן לבטלם.

מהם העיקולים שניתן להטיל בתיק הוצאה לפועל?

ביטול עיקול בהוצאה לפועל כפי שצויין, בפני הזוכה קיימת האפשרות להטיל כנגד החייב עיקולים שונים, על מנת להאיץ בו לשלם את החוב. ניתן להטיל 3 סוגי עיקולים עיקריים:

  • עיקול צד ג' – הזוכה יכול להגיש בקשה להטלת עיקול על כספים שהחייב עתיד לקבל מצד ג'. לדוגמה: עיקול משכורת, עיקול בחשבון הבנק.
  • עיקול מקרקעין – הזוכה יכול להגיש בקשה להטלת עיקול על נכסי המקרקעין אשר בבעלותו של החייב. לדוגמה: הטלת עיקול על דירת החייב.
  • עיקול מיטלטלין – הזוכה יכול להגיש בקשה להטלת עיקול על מיטלטלין שבעלות החייב לדוגמה: רכב, ריהוט, מוצרי חשמל, תכשיטים יקרי ערך וכדו'.

מטרת העיקול היא בראש ובראשונה לוודא שהחייב לא ימכור או יעביר נכסים אלו, ובכך יבצע "הברחת נכסים". שנית, ניתן לממש (למכור) נכסים אלו לצורך כיסוי החוב.

כיצד מבטלים עיקול שהוטל?

דרך המלך לביטול עיקול הוא תשלום החוב במלואו על ידי החייב.

אם החייב אינו יכול לשלם את החוב במלואו, הוא יכול להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים יחד עם הבקשה לביטול עיקול, הכוללת את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לביטול עיקול.
  • בקשה מנומקת בכתב.
  • תצהיר התומך בסיבות לביטול העיקול.
  • מסמכים וראיות המאמתים את הסיבות לבקשת הביטול.

אפשרות נוספת ומומלצת היא לנסות להגיע להסדר ישירות מול הזוכה, ובאופן זה הזוכה בעצמו יפעל לביטול העיקול בתנאי ההסדר שהוסכמו עם החייב.

סיבות אפשריות לבקשה לביטול עיקול

קיימת רשימה פתוחה של סיבות אפשריות לביטול עיקולים שונים. לדוגמה, כאשר מדובר בעיקול על משכורתו של החייב (עיקול צד ג'), ניתן לטעון כי משכורתו של החייב משמשת לפרנסת משפחתו וגריעה ממנה תפגע פגיעה אנושה בילדיו של החייב (כאשר קיימות נסיבות אישיות ומשפחתיות מיוחדות ו/או מורכבות כדאי לפרטן).

דוגמה נוספת: כאשר מדובר בעיקול מיטלטלין ועוקלה מכונה/ מכשיר המשמש לפרנסתו של החייב, ניתן לטעון כי זאת ולציין שככל שלא יבוטל העיקול תיפגע פרנסתו של החייב והוא לא יוכל לשלם את החוב.

כאשר מוגשת בקשה לביטול עיקולים מומלץ בד בבד לפעול לתשלום החוב לפי צו התשלומים שנקבע בתיק, וזאת על מנת להראות כי החייב אינו מתחמק מתשלום החוב.

ערעור על החלטה שדחתה בקשת ביטול עיקול

ככל והרשם מסרב לבקשה לביטול העיקול, החייב רשאי להגיש ערעור על ההחלטה זו תוך 20 ימים מהמצאת ההחלטה לידו, לבית משפט השלום. אם מדובר בתיק בענייני משפחה אזי יש להגיש ערעור על החלטה זו תוך 15 ימים לבית המשפחה לענייני משפחה.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ וליווי משפטי

בין אם אתם זוכים או חייבים, משרדנו ישמח לסייע לכם בקבלת ייעוץ וליווי משפטי נכון בבואכם להגיש את הבקשות השונות בלשכת ההוצאה לפועל. צרו קשר עם עורך דין להוצאה לפועל בירושלים או בפתח תקווה לקביעת פגישה וקבלת סיוע מקצועי.

ביטול עיקול בהוצאה לפועל

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il