Skip to content

איך מבטלים עיקול על רכב? (מידע משפטי)

Avatar

Nechama Ovadia

בישראל מעוקלים מדי שנה אלפי רכבים, מסיבות שונות. עולה השאלה איך מגישים בקשת ביטול עיקול רכב. התשובה לשאלה זו תלויה במספר גורמים, ובעיקרם הגורם אשר הטיל את העיקול. במאמר זה נסביר את מורכבות הדברים, נציג את סוגי העיקולים השונים הקיימים, ונראה מה ניתן לעשות לגבי כל אחד מהם.

עורכי הדין ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני הוצאה לפועל ובענפי המשפט האזרחי השונים. משרדנו מספק מענה משפטי מקיף ליחידים ועסקים בנושאים כגון ייצוג חייבים בפני בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל, בקשות לביטול עיקול רכב, בקשות להמרת נכסים מעוקלים ועוד. 

עיקלו לכם את הרכב? אתם לא לבד

ביטול עיקול רכבהחוק בישראל מאפשר במקרים שונים לעקל נכסים במסגרת הליכי גביית חובות, או לצורך הגבייה. באופן מעניין, בשנים האחרונות דווח כי חלה עלייה בכמות הרכבים המעוקלים. מדוע דווקא רכבים הפכו לנכסים העיקריים אשר מוטל עליהם עיקול? הסבר אפשרי הוא מדיניות האשראי בישראל. כידוע, השוק הישראלי מוצף בשנים האחרונות ברכבים חדשים. לא מעט אנשים פרטיים וחברות רוכשים רכבים באמצעות הלוואות מבנקים או מחברות אשראי חיצוניות. במקרים בהם בעלי רכבים אינם עומדים בתשלומים, עלול להיות מוטל עיקול על רכבם.

באילו מקרים נוספים עלול להיות מוטל עיקול על רכבים?

עיקול על-ידי החברות המלוות הוא רק סוג אחד של עיקולים. קיימים מספר של גורמים נוספים המוסמכים להטיל עיקול על רכב. למעשה, כל בעל חוב כספי (נושה) יכול ככלל לפנות לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש עיקול זמני או קבוע על נכסי חייבים. ייתכן שנושים יבקשו להטיל עיקול על מספר נכסים בבעלות החייב, או עיקול ספציפי על רכבו. כמו כן, קיימת במקרים מסוימים אפשרות לרשויות מינהליות, כגון רשות המיסים והעיריות, להטיל עיקול על רכב בעקבות חובות מס לרשות.

כיצד מתמודדים עם עיקול רכב?

עיקול רכב הוא בעייתי במיוחד במקרים בהם בעלי הרכב נדרשים להשתמש בו לצורך עבודתם או לצרכים חשובים אחרים. אם הוטל עיקול על רכבכם, אתם כנראה מודאגים ותוהים האם יש מה לעשות בנדון. חשוב לדעת כי במקרים רבים יש מה לעשות, וניתן לבקש את ביטול העיקול. כדי להבין מה האפשרויות העומדות בפניכם, יש להבין קודם כל באיזה סוג עיקול מדובר. כפי שהסברנו לעיל, על הטלת עיקול מוסמכים להכריז בתי המשפט, רשמי הוצאה לפועל ורשויות מינהליות (במסגרת הליכי גבייה). על כל אחד מסוגי עיקולים אלה חלים חוקים וכללים שונים. 

עיקול רכב בבית המשפט יכול להינתן באופן זמני ולרוב במסגרת תביעות אזרחיות כספיות. מטרת העיקול במקרים אלה היא להבטיח את פירעון החוב, ולאחר מכן הרכב יחזור ככלל לידי בעליו. ניתן לנסות להגיע להסדר עם התובע עוד לפני סיום הדיון בתביעה, באופן שיוביל להסרת העיקול. אפשרות נוספת היא לפנות לבית המשפט ולבקש את הסרת העיקול. או המרתו בנכס אחר במקום הרכב (דוגמת סכום כסף שיופקד בקופת בית המשפט). להסבר מורחב על אפשרות זו ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. 

כאשר מדובר בעיקול שהוטל במסגרת הליכי הוצאה לפועל, קיימת חשיבות רבה לגורם הזמן. זאת משום שבשונה מהעיקול הזמני המוטל בבית המשפט, בהליכי הוצאה לפועל הרשם רשאי להורות על מכירת הרכב. הדבר עשוי להתרחש אם החייבים לא יעמדו בפירעון החוב בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק

גם כאן, ניתן לנסות להגיע להסדר עם הנושים, ולפרוס את התשלומים באופן שיאפשר לפרוע את החוב ללא צורך בעיקול הנכס. כמו כן, ניתן להגיש בקשה לביטול העיקול, תוך ציון הנימוקים המצדיקים לדעת החייבים את פירעון החוב. משרדנו מסייע לחייבים להגיש בקשות לביטול עיקול בהליכי הוצאה לפועל.

עיקול על-ידי הרשויות

פקידי הרשויות המקומיות ורשויות המדינה מוסמכים, במקרים מסוימים של חובות לרשויות (כגון רשות המיסים, עיריות ורשויות מקומיות) להטיל עיקול על רכב. סמכות זו מופעלת לרוב מכוח פקודת המסים (גביה) או פקודת העיריות. לאור כך שהסמכות לא מופעלת על-ידי גורם שיפוטי, הדבר עלול להוביל לטעויות שונות בהפעלת הסמכות, המצדיקות את ביטול העיקול. לכן, מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה למשפט אזרחי במקרים אלה, על מנת לבחון היטב את העיקול והדרכים להתמודד עמו.

צרו קשר עם עו״ד מומחה לדיני הוצאה לפועל ומשפט אזרחי

לסיכום, קיימות דרכים שונות להתמודדות עם עיקול רכב, אך על מנת לפעול בצורה בנושא נדרשת הבנה מעמיקה לגבי הכללים המשפטיים בנושא עיקול. לכל שאלה פרטנית או צורך בסיוע, תוכלו ליצור עמנו קשר ועורך דין ממשרדנו ישמח לעזור. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני הוצאה לפועל ובמשפט אזרחי. למשרדנו ניסיון רב במתן מענה משפטי מקיף לחייבים בעניין עיקולים והתמודדות עמם.

ביטול עיקול רכב

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top