Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בונוסים וחישוב פיצויי פיטורים – מידע משפטי מפי עורך דין דיני עבודה

Joshua Pex

Yael Cina

יהושע אדם מקצועי, אמין ומקסים. תמיד עוזר ודואג למה שצריך. ממליצה בחום!

האם בונוסים שניתנים לעובדים נחשבים כשכר עבודה לעניין פיצויי פיטורים? בפסיקה נקבעו מבחנים להכרעה בנושא, לפיהם יש לבדוק בכל מקרה ומקרה האם מדובר בחלק משכר העובדים אם לאו. במידה והבונוס תלוי בנסיבות ספציפיות כגון תפקוד העובד, סביר להניח שאין מדובר בחלק מהשכר הבסיסי. אם ה"בונוס" שולם דרך קבע וללא שינוי, סביר להניח שניתן להחשיבו כחלק מהשכר.

על מנת לענות על שאלה מורכבת זו, המעסיקה עובדים ומעסיקים כאחד, לעומק, יש צורך להכיר את הפסיקה בנוגע לדיני עבודה. על כך יסביר במאמר זה עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני עבודה.

בונוסים וחישוב פיצויי פיטורים – מידע משפטי מפי עורך דין דיני עבודה

בונוסים וחישוב פיצויי פיטורים – מי צודק, המעסיק או העובדים?

ר׳ עבדה בחברת הייטק מצליחה. לאורך תקופת העסקתה קודמה ר׳ מספר פעמים לתפקיד בכיר יותר, ושולמו לה בונוסים רבים לאור עבודתה הטובה והמועילה. ואולם, לאור קיצוצים בחברה, הוחלט על סיום העסקתה של ר׳ כעבור 10 שנים ממועד הצטרפותה לחברה. כאשר שולמו לה פיצויי הפיטורים, גילתה ר׳ כי כל אותם בונוסים שקיבלה לא חושבו במסגרת זאת. האם מעסיקה של ר׳ צדק בחישוב הפיצויים, או שמא אכן ר׳ זכאית לפיצויים מוגדלים בעקבות הבונוסים שהוענקו לה? מקרה היפותטי זה, אשר נועד להמחשת הבעיה המשפטית עליה נרחיב להלן, עשוי לקרות וקורה בפועל לעובדים ועובדות רבים במדינת ישראל. זאת משום שהחוק בנושא פיצויי פיטורים וחישובם נקבע לפני שנים רבות, והאופן שבו הוא מנוסח אינו נותן תשובות ברורות בנושא, לא כל שכן תשובות המותאמות לעולם העבודה המודרני. על מנת לסייע בהבנת הדברים בצורה טובה יותר, להלן נפרט על החוק והמצב המשפטי בנושא בהרחבה.

מה קובע החוק בנושא בונוסים וחישוב פיצויי פיטורים?

דרך החישוב של פיצויי פיטורים נעשית באמצעות תקנות משנת 1964. בתקנות נקבעו רכיבים בלעדיים אשר עבורם יש לשלם פיצויי פיטורים. הרשימה כוללת את הרכיבים הבאים: “שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.” ואולם, התקנות עוסקות גם בעמלות קבועות המשולמות לעובדים בעד ביצוע עבודה מסוימת או לפי תפוקה, ובדרך חישובם במסגרת פיצויי פיטורים: “היה שכר עבודתו של עובד, כולו או מקצתו, משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר האמור את השכר הממוצע של שנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים.” חשוב להדגיש כי מלבד רכיבים אלה, החוק אינו מכיר ברכיבי שכר נוספים אשר יש להביא בחשבון במסגרת פיצויי הפיטורים.

כפי שניתן להיווכח, התקנות הנ״ל אינן מגדירות מהם בונוסים. אין זה מפתיע, שכן בעת שהתקנות נכנסו לתוקף, לא היה נהוג להעניק לעובדים בונוסים ותוספות שכר. במקום זאת, בדרך כלל שולמה משכורת קבועה, עם תוספות ספציפיות ומוגדרות. התקנות לא עברו תיקונים לצורך התאמת המצב המשפטי לעולם העבודה המודרני, בכל הנוגע לחישוב בונוסים במסגרת פיצויי פיטורים. בהתאם, ההכרעה בשאלות בעניין בונוסים הובאה לפתחו של בית המשפט. לאורך השנים פותחו בפסיקת בית הדין לעבודה מבחנים לצורך הכרעה בסיווג של בונוסים. מבחנים אלה נותנים כלים להבנה טובה יותר האם בונוס מסוים עשוי להיכלל בפיצויי הפיטורים. להלן נפרט על כך.

המבחנים שנקבעו בבית הדין לעבודה להכרעה בשאלה לגבי בונוסים: הכרעה מהותית בהתאם לנסיבות

בית הדין לעבודה קבע כי לצורך הסיווג של בונוסים ותוספות שכר, יש לבדוק את הדברים בצורה מהותית. משמעות הדבר היא כי השם הרשמי שניתן לבונוס או תוספת השכר על-ידי המעסיק אינם חשובים. מה שקובע הוא האם מדובר בתוספת אשר אינה מהווה חלק משכר הבסיס של העובדים, או שמא מדובר בפועל בחלק מהשכר. בפסק דין חשוב של בית הדין הארצי לעבודה משנת 1982, נקבעה הלכה אשר נותרה בתוקף גם כיום. הלכה זו קובעת כי על מנת להכריע בשאלה האם תוספת מסוימת מהווה חלק מהשכר, יש להכריע קודם כל בשאלה האם התוספת הייתה תלויה בתנאים כלשהם אם לאו. בפועל, אם התשלום תלוי בתנאים כלשהם, הוא אינו מהווה חלק משכר העובדים. הלכה זו הביאה לכך שרכיבים רבים, ובהם שעות נוספות, תוספת עבור עבודה ביום המנוחה, דמי נסיעות ודמי הבראה, לא הוכרו בתור רכיבים אשר יש להחשיבם כחלק משכר העובדים לעניין חישוב פיצויי פיטורים.

להבדיל מכך, ככל שעולה בידי העובדים להוכיח כי תשלום מסוים הניתן להם מעבר לשכר הבסיס הופרד ממשכורתם באופן מלאכותי, הדבר עשוי להיחשב כחלק מהשכר שיש להביא בחשבון במסגרת פיצויי פיטורים. כך למשל, במספר פסקי דין של בית הדין לעבודה (ובהם דב"ע נג/3-85 רגב רוני נ' חברת טלקום בע"מ, ובהליך דב"ע נה/3-216 אמגט פלסטיק בע"מ נ' מוחמד עבדל רחמן חליל) נקבע כי פרמיה הניתנת באופן קבוע וללא תנאים נחשבת בתור חלק משכר העובדים הרגיל. כפי שניתן להיווכח, שאלת הסיווג אינה פשוטה ותלויה בנסיבות כל מקרה ומקרה. לעיתים אף ייתכן כי בונוסים אשר סווגו במקרה אחד ככאלו שאינם נחשבים חלק משכר הבסיס ייחשבו במקרה אחר ככאלו אשר יש לכלול במסגרת פיצויי הפיטורים. בהתאם, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי על מנת להבין כיצד יש לסווג בונוסים ותוספות שכר במקרים פרטניים.

בונוסים וחישוב פיצויי פיטורים צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

אם יש לכם כל שאלה נוספת או צורך בייעוץ בנושא פיצויי פיטורים או זכויות עובדים באופן כללי, עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, ישמח לעמוד לשירותכם. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב במתן מענה משפטי מקיף לעובדים ומעסיקים מכל רחבי הארץ. ניתן ליצור קשר עם עורך דין ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top