Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בדיקת אבהות בחו"ל לילד/ה של אזרח ישראלי – 'נוהל חו"ל'

Joshua Pex

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

למה אזרח ישראלי עשוי להידרש לעבור בדיקת אבהות בחול כדי להוכיח שהוא הורה לילד שנולד מחוץ לישראל?
אם אתם
 רוצים לקרוא עוד בנושא גשו למאמר נוסף בתחום המסביר איך מבצעים רישום אבהות על קטין במשרד הפנים.

ילד של אזרח ישראלי הוא גם אזרח ישראלי מיום הלידה (בתנאי ש…):

ילד שנולד לאזרח ישראלי, בישראל או בחו"ל, הוא גם אזרח ישראלי. שאלת ההורות נפתרת באופן אוטומטי עבור האם, אבל עלול להיות מורכב יותר עבור האב. מדינת ישראל תכיר בילד של אב ישראלי ואם שאינה ישראלית כאזרח, אם המדינה מכירה ביחסים בין הוריו של הילד.

 בדיקת אבהות בחול אזרחות ישראלית paternity test israeli citizenship

יחסים "מוכרים" כוללים נישואין או יחסי ידועים בציבור, אשר התחילו לפחות 10 חודשים / 300 יום לפני לידתו של הילד. אם המדינה מכירה בתוקף של מערכת היחסים, ההורים יכולים לפנות לקונסוליה ישראלית בחו"ל תוך 30 יום מיום הלידה, להציג את מסמכיהם ולקבל אישור שהילד אזרח ישראלי. המשמעות המעשית של הכרה רשמית של הילד כאזרח ישראלי זה הנפקת דרכון ישראלי עבור הילד ורישום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

יש לציין כי זהו הנוהל הרשמי היחיד להכרה בילד של אזרח ישראל. מסמכים זרים הקובעים שהאזרח הישראלי הוא האב, כגון: תעודת לידה, עשויים לא להתקבל על ידי מדינת ישראל.

 

מתי מדינת ישראל דורשת לבצע בדיקת אבהות בחול?

אם בני הזוג נפרדו, או אם מדינת ישראל מסרבת להכיר ביחסים ביניהם, סביר להניח כי האב יידרש לעבור בדיקת אבהות בחו"ל (בדיקת רקמות די.אן.איי) כדי לקבוע שהילד הוא שלו. לא כל בדיקת אבהות תתקבל – בדיקות על ידי מוסדות בחו"ל יידחו על הסף. הדרך היחידה המקובלת רשמית להוכחת אבהות בישראל נערכת על פי צו בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יקבע אילו מבין מספר המעבדות המוסמכות בישראל יקבלו אחראיות על בדיקת האבהות, כך שלמבקש אין צורך מיוחד במידע זה.

הליך הבדיקה בפועל

הליך הבדיקה מתבצע לפי "נוהל חו"ל". המוסד שצוין על ידי בית המשפט יגיש את ערכת הבדיקה למשרד החוץ, אשר יעביר אותה לקונסוליה הישראלית במדינה שבה מתגורר האב. על האב והילד להגיע לקונסוליה, להציג את מסמכי הזיהוי שלהם, ולתת דגימת רוק. הדגימה נאספת באמצעות הערכה, נאטמת ומוחזרת למעבדה בישראל. לאחר הבדיקה, מעטפה חתומה עם התוצאות נשלחת לשופט בית המשפט לענייני משפחה, אשר מקבל החלטה על סמך תוצאות הבדיקה.

חיסיון הבדיקה:

מאמץ רב נעשה בכדי להבטיח שתוצאות הבדיקה יישארו חסויות. העובדים שמבצעים את בדיקת האבהות לא יודעים את שם הנבדק. הממונה על שליחת התוצאות לשופט בית המשפט לענייני משפחה אינו יודע את תוצאות הבדיקה. כל חומר גנטי מושמד זמן קצר לאחר שהבדיקה מתבצעת ובית המשפט מקבל את התוצאה.

צור קשר עם משרדנו לקבלת מידע נוסף על בדיקות אבהות בחול, בדיקות אבהות בישראל ושאלות על קבלת אזרחות ישראלית:

.il

בדיקת אבהות בחול

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top