Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת תייר בישראל – המסמכים הנדרשים עבור הגשת בקשה במשרד הפנים

Joshua Pex

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

מדינת ישראל, ככל מדינה ריבונית, זכאית לשמור על גבולותיה ולאפשר כניסת זרים אל שטחי המדינה בהתאם לשיקול דעתה. ככלל, לשם ביקור של אזרחים זרים בארץ באמצעות ויזת תייר במדינת ישראל, יש צורך לקבל אשרת תייר בישראל (ויזה כניסה לישראל מסוג ב/2) אלא אם כן המעוניין לבקר בה נושא דרכון של מדינה שיש לה הסכם עם ישראל, הפוטר מן הצורך באשרה.

בקישור הבא ניתן לבדוק האם למדינה מסוימת יש הסכם כזה עם ישראל: רשימת המדינות בעלות פטור מדרישה לקבלת אשרת כניסה לישראל מראש עבור אזרחיהן.

עבור מקרים שבהם יש צורך ב אשרת תייר בישראל, יש נוהל של משרד הפנים הישראלי, לפיו:

 • ככלל, על המעוניין לבקר בישראל, להגיש את הבקשה עבור אשרת תייר בישראל , בנציגות ישראל בארצו (שגרירות ישראל או הקונסוליה הישראלית בחו"ל).
 • ישנם מקרים חריגים (לדוגמא: אין נציגות ישראלית במדינת המוצא, או היו בעיות של שהייה לא חוקית קודמת בישראל, או סירוב כניסה לישראל בעבר) יוכל אזרח או תושב קבע ישראלי להזמין נתין זר מחו"ל לביקור בישראל. לצורך הזמנת זר מחו"ל באמצעות אשרת תייר בישראל, על הישראלי להגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בישראל, לשם הגשת הבקשה להזמנה.El Al wing photo 191015

אם אתם מעוניינים להגיש בקשה עבור אשרת תייר בישראל עליכם להכין את המסמכים הבאים:

 1. טופסי בקשה לאשרת ביקור בישראל על שמכם. דרוש טופס נפרד לכל אדם.
 2. צילומי דרכונים ברורים.
 3. לגבי קטינים יש להציג אישור מקורי של שני הוריו, חתום בפני קונסול ישראלי.
 4. הוכחות למקום העבודה שלכם.
 5. אישור תשלום האגרה עבור טיפול בויזה לישראל (אשרות כניסה לישראל).
 6. מכתב הסבר מפורט הכולל פרטים לגבי:
 • הקשר בניכם לבין המזמין (אם יש קשר).
 • זמן הביקור.
 • האם המוזמן באמצעות אשרת ביקור בישראל כבר היה בישראל , ומתי.
 • מקצועכם.
 • מצבכם האישי ופרטים על בן/בת הזוג והיכן נמצא/ת.
 • התחייבות בכתב כי לא תעבדו בישראל ותעזבו את ישראל מיד עם תום האשרה.

אם את/ה אזרח או תושב קבע ישראלי ומעוניינ/ת להזמין נתין זר לביקור בישראל עליכם להכין את המסמכים הבאים:

 1. תעודת הזהות שלכם כולל ספח.
 2. הוכחות לגבי קשר משפחתי:
  • תעודות לידה.
  • תעודת נישואין / גירושין מתורגמת לעברית על ידי נוטריון.
 3. תמונות משותפות עם המוזמן.
 4. מכתבי התכתבות עם המוזמן.
 5. פירוט שיחות טלפון עם המוזמן.
 6. תלושי משכורת שלכם משלושת החודשים האחרונים.
 7. תשלום עבור האגרה.
 8. מכתב הזמנה המפרט את הקשר בין המזמין למוזמן, מטרת ומועד הכניסה, ומסמכים מתורגמים המוכיחים כי למזומן מרכז חיים בארץ המוצא ואינו מתכוון להשתקע בישראל – שלושה תלושי משכורת אחרונים, חשבונות בנק של התייר ועוד.
 9. הצהרה של המזמין שאין לתייר כוונה להשתקע  ו/או לעבוד בזמן השהייה שלו בארץ, אין לו קרובי משפחה שנמצאים בארץ כתיירים ומבקשי מקלט, ומכלול נסיבות אחר המעיד על כך שאין כוונת השתקעות.

אחרי הגשת הבקשה להזמנת אזרח זר לארץ באמצעות אשרת ביקור בישראל, עשויה רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לדרוש מסמכים נוספים, טרם קבלת החלטה. פקידי משרד הפנים המוסמכים, אשר מטפלים בבקשה לקבלת אשרת ביקור בישראל, יקבלו החלטה על סמך המסמכים שהוגשו וימציאו את התשובה בהתאם לנוהל. כל החלטה של משרד הפנים לגבי ויזת כניסה לישראל עבור אזרחים זרים המוזמנים לארץ על ידי ישראלים ניתנת לערעור בפני פקידים בדרג גבוה יותר במשרד הפנים או בפני ערכאות משפטיות מוסמכות.

לקבלת ייעוץ משפטי לגבי אשרת תייר בישראל ו/או הגירה לישראל, צרו קשר עם עורך דין הגירה לישראל: 

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top