Skip to content

אשרת עבודה בישראל ליהלומנים אזרחי הודו

Avatar

Joshua Pex

אשרת עבודה בישראל ליהלומנים אזרחי הודו על פי נוהל של רשות האוכלוסין וההגירה, אשר מטרתו להביא עובדים מומחים בתחום היהלומים לארץ. מומחי יהלומים המגיעים לישראל מכוח ויזה מיוחדת זו יכולים לעבוד ולחיות בארץ לתקופה בלתי מוגבלת, תוך חידוש האשרה אחת לשלוש שנים. מנהלים או אנשי אמון בתחום היהלומים יכולים להביא את בני משפחתם לחיות יחד אתם בארץ. נוהל זה הוא חלק ממאמצי ממשלת ישראל לשפר את הקשרים הכלכליים והדיפלומטיים עם הודו. דוגמה אחרת למאמצים אלו היא ויזה לישראל לאנשי עסקים אזרחי הודו.

כיצד מקבלים אשרת עבודה ליהלומן מן השורה?

אשרת עבודה בישראל ליהלומנים

ראשית כל, העסקת יהלומן אזרח זר בישראל נעשית בכפוף לנוהלי העסקת עובד מומחה זר, עם מספר שינויים חשובים. אך ורק חברה בעלת רישיון בתוקף לפי צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם ,1979, רשאית להעסיק יהלומנים. בנוסף לאישור הבקשה הרגילה להעסקת מומחה זר, על החברה גם לקבל המלצה מהמפקח על יהלומים במשרד הכלכלה. תוקף האשרה של יהלומן רגיל הוא עד שנתיים, וניתן להאריך אותה אך ורק לשנה אחת בכל פעם.

למה התנאים המיוחדים לקבלת אשרת עבודה בישראל ליהלומנים מהודו דווקא?

מדיניות ממשלת ישראל בשנים האחרונות היא לחזק את הקשרים הכלכליים בין ישראל להודו. משרד הפנים מאפשר לאזרחי הודו לבקר בישראל, לעבוד בארץ במקצועות מסוימים ולהיכנס לארץ למטרות עסקים בקלות רבה יותר בשנים האחרונות.

הבחירה בתנאי ויזות משופרים ליהלומנים דווקא אינה אקראית. בישראל ישנו מספר גדול של חברות יהלומים אשר בבעלות או בניהול אזרחי הודו. רבים מהם נמצאים בארץ כבר מספר עשורים, לכן ברור כי הם תורמים בעבודתם לכלכלת ישראל, אולם הדרישה להאריך את אשרת השהייה מדי שנה מפריע להם בחיי היום יום, בהתנהלותם ובעסקיהם. עצם העובדה שהיהלומן אינו יכול להציג מסמך אשר יוכיח בבירור כי תהיה לו הזכות לשהות בארץ יותר משנה מגבילה את האפשרות להוציא רישיון נהיגה לתקופה ארוכה, לנהל חשבון בנק ותכנית חיסכון, ולקבל את שלל האישורים והמסמכים הדרושים כדי לחיות ולעבוד בישראל.

כיצד מקבלים אשרת עבודה בישראל ליהלומנים מהודו?

אשרת עבודה ליהלומן מהודו מוגבלת אך ורק לאזרחי הודו שהם מנהלים פעילים ובעלי לפחות 25% מהמניות בחברה המעסיקה (אשר, כאמור לעיל, חייבת להיות חברה בעלת רישיון להעסיק יהלומנים). בנוסף להמצאת שאר המסמכים הנדרשים, על מנת לקבל אשרת עובד זר מומחה, על היהלומן ובני משפחתו להציג העתק דרכון זר שתוקפו לפחות 18 חודשים, תעודת יושר, ואישור רפואי.

תוקף האשרה הוא כאמור 36 חודשים. היהלומן מקבל אשרת ב\1, רישיון עבודה עבור "יהלומן מומחה". בני המשפחה (בן\בת הזוג וילדים) מקבלים אשרת ב\2, שהיא אשרת שהייה ולא אשרת עבודה. במידה ובת הזוג נשארת בהודו והילדים מגיעים לישראל כדי לחיות עם היהלומן, יש לקבל את הסכמת בת הזוג בכתב.

צרו קשר:

משרדנו מתמחה בעזרה לעובדים מומחים מהודו ומדינות העולם בקבלת אשרת עבודה כחוק בישראל (לאחר קבלת הצעת עבודה ממעסיק ישראלי). צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש בירושלים ופתח תקווה למידע וסיוע משפטי.

אשרת עבודה בישראל ליהלומנים

: 03-3724722 או 055-9781688

: office@lawoffice.org.il

 

 

צרו קשר

Scroll To Top