Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת משקיע זר בישראל מסוג ב/5 עבור אזרחי ארה"ב

Joshua Pex

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

אשרת משקיע זר בישראל מסוג ב/5 תייושם ב1 למאי, 2019. שר הפנים, גדעון סער, חתם ביום 28/08/2014 על תיקון לתקנות הכניסה לישראל, בינתיים עבור אזרחי ארה"ב בלבד. האשרה מיועדת כאמור לאזרחי ארצות הברית, אשר אינם זכאי עלייה מכוח שבות, אשר יהיה באפשרותם לגור ולעבוד בישראל, זאת בתנאי שהם משקיעים בארץ ומחזיקים בבעלותם חברה ישראלית, המבקשים לעבור לישראל ביחד עם משפחתם, על מנת לנהל את העסק. אשרת ב/5 מאפשרת למשקיע ולמספר מנהלים ועובדים חיוניים בעסק, לרבות בני משפחותיהם לעבוד ולשהות בישראל. אשרת משקיע זר התבססה על אשרה דומה עבור משקיעים זרים בארצות הברית – משקיע זר בחברה אמריקאית רשאי לעבור לארצות הברית, ביחד עם משפחתו, בכדי לנהל את העסק.

יש לציין כי התיקון לתקנות הכניסה לישראל פורסם, אולם לא נקבעו עדין נהלים ספציפיים ליישום הגשת בקשה לאשרת משקיע זר בארץ עבור אזרח ארה"ב. כך לדוגמא, לא נקבע סכום מינימלי נדרש על מנת לקבל ויזת משקיע זר ב/5, אולם אין ספק כי הסכום צפוי להיות משמעותי. בארה"ב הסכום הנדרש להשקעה עבור משקיע זר הוא לא פחות מ- 100,000$, אבל השווי האמיתי מחושב לפי השווי הראלי של העסק.

התנאים והדרישות – אשרת משקיע זר בישראל עבור אזרחי ארה"ב

משקיע, אזרח ארה"ב, אשר פונה לקבלת אשרת משקיע זר ב/5 בישראל נדרש לעמוד בתנאים, כדלקמן:

  1. להשקיע סכום משמעותי מכספו לעסק חדש או קיים בישראל.
  2. להיות בעלים של לפחות 50% מהעסק.
  3. המיזם העסקי חייב להרוויח.
  4. המשקיע הזר, אזרח ארה"ב, נדרש להוכיח כי העסק יביא מספיק רווחים על מנת שהמשקיע ומשפחתו יוכלו לספק את צורכיהם בארץ.
  5. המיזם העסקי עשוי ליצור מקומות עבודה ולהעסיק עובדים ישראלים ולגרום צמיחה במשק הישראלי.משרד עורכי דין בפתח תקווה אשרת משקיע זר בישראל מסוג ב/5 עבור אזרחי ארה"ב

הוועדה המייעצת, אשר ממונה על ידי שר הפנים, על פי התקנות, תפקידה לבחון בקשות לאשרות משקיע זר ולהמליץ על מתן או דחיית בקשות. רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים הוא אשר ינפיק את האשרה למשקיע זר בישראל מסוג ב/5. אשרה זו תעניק למשקיע הזר האמריקאי אישור לעבוד בישראל באותו מיזם עסקי ספציפי. האשרה המקבילה בארצות הברית מעניקה אישור שהייה בארה"ב למשך שנתיים עם אפשרות לחדש את תוקף אשרת השהייה, זאת כל עוד שהעסק רווחי. בן/בת זוג של המשקיע/ה הזר/ה וילדיהם גם יקבלו אשרות שהייה בישראל, כנ"ל לגבי מנהלים ועובדים חיוניים עבור החברה. האשרה המקבילה בארה"ב מאפשרת לבן/בת זוג של המשקיע/ה לעבוד במקום אחר, כך גם תקנות הכניסה לישראל למען אשרת המשקיע הזר בישראל, אזרח ארה"ב.

יש לציין כי היות ומשרד הפנים לא פרסם עד עתה נוהל מפורט לגבי אשרת משקיע זר בישראל מסוג ב/5,  קיימת אי-ודאות לגבי פרטים ספציפיים אודות יישום התקנות, לרבות אילו סוגי עסקים יקבלו אישור, אילו טפסים מבקשי אשרת משקיע זר יידרשו למלא, אילו מסמכים ומידע יידרשו להמציא, כמה זמן תהליך הגשת בקשה לקבלת אשרת משקיע זר יימשך, מה הן העלויות שיחולו על אזרחים אמריקאים המגישים בקשה לאשרת משקיע זר בארץ וכדומה.

כך לדוגמא, עלויות הגשת בקשה עבור אשרת משקיע זר לארה"ב יכולות לנוע בין 5,000$-7,000$ (כולל שכ"ט עו"ד ואגרות ממשלתיות) והליך הגשת הבקשה לוקח 1-4 חודשים.

יחד עם זאת, ברור כבר עתה כי ללא קשר החברה הזרה תידרש להירשם בישראל, לפתוח חשבונות בנק, להעביר כספים לחשבונות, להשכיר או לקנות נכסים עבור פעילויות המיזם העסקי, למלא את כל הטפסים הנדרשים ולהביא את המסמכים המקיפים המעידים כי המיזם העסקי בעל  פוטנציאל להעסיק עובדים ישראלים ולתרום לכלכלת ישראל. יודגש כי בקשה לאשרת משקיע זר בארה"ב, עשויה להכיל יותר מ- 250 דפים.

עו"ד ג'יימי כהן סייע להגיש בקשות עבור אשרת משקיע זר בארה"ב (אשרת 2/E למשקיעים זרים) ישמח להשיב על שאלות ולהעניק ליווי משפטי גם בכל הנוגע לאשרת משקיע זר מסוג ב/5.

אם אתם מעוניינים לקבל מידע נוסף, אנא פנו אל עו"ד ג'יימי כהן [email protected] או התקשרו:

משרד עורכי דין להגירה – אשרת משקיע זר בישראל

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top